VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Historie Internetu
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Historie Internetu

Internet je celosv√¨tov√° s√≠¬Ě po√®√≠ta√®√Ļ, nebo-li propojen√≠ po√®√≠ta√®√Ļ po cel√©m sv√¨t√¨ tak, Ňĺe kaŇĺd√Ĺ po√®√≠ta√® m√ĻŇĺe komunikovat s kaŇĺd√Ĺm => vŇ°echny po√®√≠ta√®e jsou si rovny.

Historie Internetu v USA

Internet

 • Internetov√° s√≠¬Ě byla navrŇĺena tak, aby fungovala i p√łi vypadnut√≠ n√¨jak√©ho PC.
 • 1969 - Vytvo√łen√≠ s√≠t√¨ ARPANET pro √ļ√®ely obrany v USA. S√≠¬Ě ARPANET byla tvo√łena p√Ļvodn√¨ √®ty√łmi uzly (4 PC).
 • 1972 - P√łipojeno 50 v√Ĺzkumn√Ĺch a vojensk√Ĺch center do s√≠t√¨ ARPANET.
 • 1979 - Vznik s√≠t√¨ USENET pro v√Ĺzkumn√≠ky a diskuzn√≠ skupiny.
 • 1981 - S√≠¬Ě BITNET k propojen√≠ americk√Ĺch vysok√Ĺch a st√łedn√≠ch Ň°kol (Propojen√≠ r√Ļzn√Ĺch typ√Ļ a r√Ļzn√¨ v√Ĺkonn√Ĺch po√®√≠ta√®√Ļ => vznikl probl√©m v komunikaci).
 • 1983 - Vznik protokolu (Souhr pravidel jak komunikovat) TCP/IP.
 • 1986 - S√≠¬Ě NSFNET p√Ļvodn√¨ ur√®en√° k propojen√≠ p√¨ti superpo√®√≠ta√®√Ļ. S√≠¬Ě NSFNET se uk√°zala na tolik v√Ĺhodn√°, Ňĺe v roce 1990 byla s√≠¬Ě ARPANET zruŇ°ena a nahrazena s√≠t√≠ NSFNET.
 • 1991 - Pod s√≠r√≠ NSFNET vytvo√łena s√≠¬Ě NREN.
 • 1992 - Vznik jazyka HTML.
 • 1993 - Datov√°na podaba dneŇ°n√≠ho internetu.

Historie Internetu v √ąesk√© republice

 • 1990 - Prvn√≠ p√łipojen√≠ do s√≠t√¨ EUNET.
 • 1992 - ZaloŇĺena s√≠¬Ě CESNET.
 • 1995 - Popularizace internetu i u n√°s.
 • INTRANET - Jedn√° se o s√≠¬Ě s hlavn√Ĺmi rysy internetu a tato s√≠¬Ě je konstruov√°na v r√°mci ur√®it√© jednoty (Organizace, Ň°koly, m√¨sta, nemocnice, banky, ...) Mus√≠ b√Ĺt k dispozici prohl√≠Ňĺe√®.

Historie internetov√©ho prohl√≠Ňĺe√®e Internet Explorer

Internet Explorer

 • 1995 - Internet Explorer 1
 • √ė√≠jen 1995 - Internet Explorer 2
 • Srpen 1996 - Internet Explorer 3
 • 1997 - Internet Explorer 4
 • B√łezen 1999 - Internet Explorer 5
 • √ė√≠jen 2001 - Internet Explorer 6
 • 2006 - Internet Explorer 7

Historie port√°lu SEZNAM.CZ

Seznam.cz

 • 1996 - Ivo Luka√®ovi√® zakl√°d√° internetov√Ĺ port√°l Seznam.cz jako prvn√≠ katalogov√Ĺ vyhled√°vac√≠ server v √ąR. Prvn√≠ reklamn√≠ banner se objevil pr√°v√¨ na Seznamu.
 • 1997 ‚Äď 1999 - Vznik Lid√©.cz. Seznam zav√°d√≠ bezplatnou sluŇĺbu Seznam E-mail, se schr√°nkou o velikosti 20 MB a velikost p√ł√≠lohy aŇĺ 2MB. Seznam p√łekra√®uje obrat 10 000 000K√®.
 • 2000 ‚Äď 2003 - Seznam.cz se m√¨n√≠ na akciovou spole√®nost. Na √®esk√Ĺ internet vstoupil zahrani√®n√≠ investor a odkoupil 30% pod√≠lu v Seznam.cz. E-mailov√° sluŇĺba obsahuje jiŇĺ 1 000 000 registrovan√Ĺch schr√°nek. Vznik realitn√≠ho serveru Sreality. VyuŇĺit√≠ fulltextov√© technologie Google.
 • 2004 ‚Äď 2005 - Seznam dosahuje hranice 1 milion uŇĺivatel√Ļ za den. Seznam kupuje zan√®n√Ĺ pod√≠l v projektu SpoluŇĺ√°ci.cz a m√¨n√≠ jeho vzhled. Seznam E-mail se inovuje a uŇĺivatel√© zdarma z√≠sk√°vaj√≠ e-mailovou schr√°nkou o velikosti 1010MB. Zisk se meziro√®n√¨ zvyŇ°uje o 360%. Odkoupen√≠ dom√©ny Email.cz.
 • 2006 - Seznam dosahuje 1,5 milionu uŇĺivatel√Ļ denn√¨. Odkoupen√≠ dalŇ°√≠ dom√©ny Post.cz. D√≠ky technologii AJAX se inovuj√≠ Mapy.cz a je moŇĺnost zobrazit leteck√© sn√≠mky √ąesk√© republiky. Velk√° inovace homapage. N√°vŇ°t√¨vnost Seznamu se 18. z√°√ł√≠ poprv√© p√łehoupla p√łes dva miliony uŇĺivatel√Ļ denn√¨.

Ocenìní pro SEZNAM.CZ

Seznam.cz

 • 2000 - NejlepŇ°√≠ port√°l ‚Äď ocen√¨n√≠ v anket√¨ √ąesk√Ĺ zavin√°√® 2000. Certifik√°t ‚ÄěBlindfriendly‚Äú ‚Äď ocen√¨n√≠ pro Seznam.cz za to, Ňĺe je uzp√Ļsoben√Ĺ pot√łeb√°m nevidom√Ĺch a jinak zrakov√¨ t√¨Ňĺce postiŇĺen√Ĺch uŇĺivatel√Ļ.
 • 2001 - Nejobl√≠ben√¨jŇ°√≠ po√®√≠ta√®ov√Ĺ produkt ‚Äď ocen√¨n√≠ v kategorii internetov√° str√°nka pro adresu www.seznam.cz. Nej√ļsp√¨Ň°n√¨jŇ°√≠ on-line reklamn√≠ kampa√≤ firmy McDonald's ve st√łedn√≠ Evrop√¨ ‚Äď realizov√°no ve spolupr√°ci se Seznamem pod n√°zvem Ham!
 • 2005 - 1.m√≠sto v kategorii Informa√®n√≠ technologie a syst√©my, ud√¨luje Czech Top 100. Cena za image ‚Äď 2. m√≠sto v kategorii webov√Ĺch port√°l√Ļ, ud√¨luje sdruŇĺen√≠ Rhodos.
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Jan T√°borsk√Ĺ
Datum: 01.12.2006 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 25197x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

zahon - 02.12.2006
Aha, takŇĺe neplacen√° reklama. Moc hezk√©. A cht√¨l jsi √ł√≠ct nejnavŇ°t√¨jvovan√¨jŇ°√≠ √®esk√Ĺ port√°l, Ňĺe? K historii internetu by vŇ°ak rozhodn√¨ m√¨lo pat√łit mnoho dalŇ°√≠ch v√¨c√≠. P√ł√≠Ň°t√¨ zkus dan√© t√©ma v√≠ce nastudovat.

Lexus - 02.12.2006
Nic mi nedali, ale chtel jsem zde uv√©st to nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ z historie, a tak jsem tam dal i nejnavŇ°t√¨vovan√¨jŇ°√≠ port√°l a internetov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√®. hmm

zahon - 01.12.2006
M√ĻŇĺu se optat autora kolik mu dali za reklamu firmy Seznam a Microsoft? Co t√łeba se zm√≠nit o nezanedbateln√© roli Netscapu

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ