VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Historie: V√≠te nap√ł√≠klad, kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail???
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Historie: V√≠te nap√ł√≠klad, kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail???

Jak√Ĺ byl sv√¨tov√¨ prvn√≠ banner sv√¨ta?

Prvn√≠ banner spat√łil sv√¨tlo sv√¨ta 25.√ł√≠jna 1994. HotWired, prvn√≠ komer√®n√≠ √®asopis, kter√Ĺ vznikl koncem roku 1994, se totiŇĺ rozhodl ze sv√©ho webu vyŇĺd√≠mat n√¨jak√© pen√≠ze a dal v√¨ci do pohybu, kdyŇĺ za√®al z√≠sk√°vat nov√© informace a strategii, kter√° se velmi podob√° dneŇ°n√≠mu webu. Spole√®nost AT&T byla prvn√≠, kter√° p√łidala banner na web HotWired. Byl to banner o rozm√¨rech 468x60, kter√© tehdy nikdo neznal (aŇĺ pozd√¨ji se z tohoto rozm√¨ru stal standard). Prvn√≠ banner byl oŇ°kliv√Ĺ a chud√Ĺ na pohled, ani Ňĺ√°dn√© animace. Toto byl tedy prvn√≠ banner takov√Ĺch v√¨tŇ°√≠ch rozm√¨r√Ļ um√≠st√¨n√≠ komer√®n√¨ na webov√Ĺch str√°nk√°ch. Dnes jiŇĺ m√°me monitory s vyŇ°Ň°√≠m rozliŇ°en√≠m a m√ĻŇĺeme tak vkl√°dat v√¨tŇ°√≠ reklamy.

Prvn√≠ komer√®n√≠ banner m√ĻŇĺete vid√¨t n√≠Ňĺe:

Historie: Kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail??? - $uch@rC ‚Äď http://vseohw.net

První e-mail svìta

Sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail byl posl√°n v roce 1971 mezi dv√¨ma po√®√≠ta√®i. Mr. Tomlinson byl ten muŇĺ, co m√¨l na sv√¨dom√≠ v√Ĺrobu programu SNDMSG, kter√Ĺ poslal jednoduchou elektronickou zpr√°vu nedalek√©mu po√®√≠ta√®i p√łes ARPANET. Tak√© byl Mr. Tomlinson prvn√≠m, kdo pouŇĺil v e-mailu znak ‚Äě@‚Äú neboli zavin√°√®. Byl to znak @, jelikoŇĺ nebyl moc pouŇĺ√≠v√°n. Prvn√≠ e-mailov√° adresa byla ‚Äětomlinson@bbn-tenexa.‚Äú. Pro informaci, BBN bylo jm√©no Tomlinsonova zam√¨stnavatele a TENEXA bylo jm√©no prvn√≠ho opera√®n√≠ho syst√©mu, kter√Ĺ byl pouŇĺit k tomuto √ļ√®elu. Co p√łesn√¨ bylo v prvn√≠m e-mailu nen√≠ bohuŇĺel zn√°mo, avŇ°ak m√ĻŇĺete se alespo√≤ pod√≠vat jak prvn√≠ po√®√≠ta√®, p√łes kter√Ĺ byl posl√°n prvn√≠ e-mail, vypadal

Historie: Kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail??? - $uch@rC ‚Äď http://vseohw.net

NejstarŇ°√≠ webov√° str√°nka

Na sv√¨t√¨ jsou doslova tuny webov√Ĺch str√°nek. Je pak zaj√≠mav√© zjistit, kter√° byla √ļpln√¨ ta prvn√≠. Prvn√≠ a nejstarŇ°√≠ registrovanou dom√©nou je ‚ÄěSymbolics.com‚Äú. Byla registrov√°na v dubnu roku 1985. Je zaj√≠mav√©, Ňĺe velk√© spole√®nosti, mezi nimiŇĺ je i Microsoft, si registrovali pozd√¨ji. Microsoft si registroval svoji dom√©nu v roce 1987, tedy dva roky po symbolics.com . Ostatn√≠ spole√®nosti nem√¨ly Ňĺ√°dn√Ĺ web jen do roku 1990. NavŇ°t√≠v√≠te-li str√°nku Symbolisc.com nenajdete nic zaj√≠mav√©ho. Nyn√≠ v√≠te nejstarŇ°√≠ dom√©nu, coŇĺ je Symbolics.com. AvŇ°ak prvn√≠ webov√© str√°nky jako takov√© jsou ‚Äěhttp://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html‚Äú, kter√© jiŇĺ ale nejsou dostupn√©. V archivu webov√Ĺch str√°nek ale jsou k nalezen√≠

‚Äěhttp://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html‚Äú.

Historie: Kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail??? - $uch@rC ‚Äď http://vseohw.net Historie: Kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail??? - $uch@rC ‚Äď http://vseohw.net

NejstarŇ°√≠ fotografie sv√¨ta

Joseph Niepce z Francie po√ł√≠dil prvn√≠ fotografii v roce 1826. Pojmenoval ji ‚Äěheliograph‚Äú. Celkov√© po√ł√≠zen√≠ fotografie si zabralo docela dost √®asu, kolem 8 hodin. Nen√≠ p√łesn√¨ zn√°mo, jak p√łesn√¨ vznikla ona fotografie. Lide si vŇ°ak mysl√≠, Ňĺe pouŇĺil c√≠novou desku pokrytou bitumenem (Ňĺivice) - coŇĺ je ropa nebo asfalt citliv√Ĺ na sv√¨tlo). Pot√© po√®kal 8 hodin nechav onen asfalt usuŇ°it a ztvrdnout. Pot√© pl√°t umyl b√≠l√Ĺm petrolejem a levandulov√Ĺm olejem, coŇĺ smylo nerozpuŇ°t√¨ny bitumen, kter√Ĺ nebyl osv√≠cen sv√¨tlem. N√≠Ňĺe vid√≠te onu fotografii.

Historie: Kdy byl posl√°n sv√¨tov√¨ prvn√≠ e-mail??? - $uch@rC ‚Äď http://vseohw.net

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte PC komponenty v√Ĺhodn√¨ na

© √ąestm√≠r Such√Ĺ
Datum: 08.12.2007 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 11714x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

najd - 02.04.2008
Dobrej èlánek, tohle se mi líbí ano

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ