VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak ztišit svùj PC
Nepihlen nvtvnk

Jak ztišit svùj PC

Pokouším se, co nejvíc ztišit poèítaè. Zaèal jsem u zdroje. Nejdøív jsem si koupil tichý Fortron 300W 60-PN(PF)....

Potom byl nejhluènìjší èásti poèítaèe chladiè procesoru. Koupil jsem chlazení arctic.

Bohužel jsem si koupil gb radeona s velice malým a hluèným vìtrákem.Ten jsem vyšrouboval a originálním zpùsobem jsem místo nìj použil 8cm tc vìtrák.

ztišení

Posledním problémem bylo zamezit pøenosu vibrací z HDD na case.Pùvodnì jsem si chtìl koupit originál výrobek od Sharkoon (563,- Kè).

ztišení

Rozmyslel jsem si to a zaèal jsem hledat vhodný materiál. Našel jsem starý chrániè na brusle. Rozøezal jsem ho, vyvrtal díry a pøišrouboval. No a teï je nejhluènìjší monitor. Chtìlo by to LCD.

ztišení

ztišení

ztišení

ztišení


© Jakub Plšek
Datum: 09.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 16655x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ