VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Crashtest odolnosti CD a DVD
Nepihlen nvtvnk

Crashtest odolnosti CD a DVD

Crashtest odolnosti CD a DVD

Dlouho jsem chtìl udìlat další crashtest. Jednou se mi nepovedlo vypalování DVD a hned mì napadlo alespoò ho využít pøed tím, než pùjde do koše. S CD se mi stalo nìco podobného. Abyste si nemysleli, že plýtvám a nièím CD a DVD na poèkání ;-D. Toto je další taková blbùstka z mé dílny jen tak na pobavení, abyste si udìlali pøedstavu o odolnosti CD a DVD na ohyb.

Crashtest CD/DVD $uch@rC pro Vseohw.net

VIDEO KE STAŽENÍ ZDE

Materiál:

  • CD Tevion 700MB 52x
  • DVD Tevion 4,7GB 16x

Definice CD: (laicky øeèeno)

CD je vlastnì jeden 1,2mm tlustý plastový plát o prùmìru vìtšinou 12cm (také ale i 8cm), kde je naneseno na „vrchní stranì“ kovová vrstva, ve které jsou zapsána data. Data se zapisují i ètou laserem 780nm.

Definice DVD: (laicky øeèeno)

CD „rozpùlené“ na dva 0,6mm pláty, kde mezi nì se vloží ètecí vrstva a poté se slepí dohromady. Také buï 12 nebo 8cm v prùmìru. Mechanika ète a vypaluje 650nm laserem.

Výsledek:

Jak je vidìt na videu, CD je díky „jednomu“ celistvému plátu køehký a neohebný, proto se lehce zlomí nebo poškodí. Také nevýhoda další je ta, že ètecí vrstva je nalepena na povrchu CD a když se poškrábe, znehodnotí se celý obsah disku.

DVD – dalo by se mu øíkat velkokapacitní obrnìné CD. Díky slepeninì ze dvou dílù je toto médium ohebné, ale pøi tom pevné. Tím, že je ètecí vrstva uprostøed disku nehrozí její znièení poškrábáním. A jak jistì vidíte na videu, kolik práce a námahy jsem musel vynaložit nejen na samotné ohnutí DVD, pochopíte sílu dvou vrstev.

Toto berte jako takovou srandu nebo oddych a nepište do diskuse „blbé“ pøipomínky, dìkuji. (Mimochodem: Mezi blbé pøipomínky se øadí i otázka: „Co je to blbá pøipomínka?“ :-D)

Crashtest CD/DVD $uch@rC pro Vseohw.net

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 09.05.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8144x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ