VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Bleskovky

30.06.2006 | Nov√© procesory od Intelu se p√łeh√ł√≠v√°j√≠
Zd√° se, Ňĺe se nov√© procesory Intel Core pom√¨rn√¨ dost zah√ł√≠vaj√≠. I kdyŇĺ jejich spot√łeba je niŇĺŇ°√≠ neŇĺ je obvykl√©. Z√łejm√¨ je spot√łeba dost bodov√° a to m√ĻŇĺe zp√Ļsobit lok√°ln√≠ zah√ł√≠v√°n√≠. Podle ur√®it√Ĺch zdroj√Ļ to nen√≠ poprv√©. P√łetaktovan√Ĺ procesor Intel Core 2 Duo se teplotn√¨ dost√°v√° k hranici 70 stup√≤√Ļm. D√≠ky t√¨mto poruch√°m doh√°n√≠ AMD n√°skok Intelu.
28.06.2006 | Chystá se nové levné dvoujádro pro socket AM2
AMD uvedlo Ňĺe p√łipravuje nov√© levn√© dvouj√°dro pro socket AM2 - Athlon 64 X2 3600+. Frekvence procesoru by m√¨la b√Ĺt 2Ghz, L2 cache bude ale jen 2x256kB. Procesor m√° ale b√Ĺt uveden aŇĺ ke konci roku, coŇĺ je pom√¨rn√¨ dlouh√° doba. Vypad√° to tedy, Ňĺe levn√° a velice obl√≠ben√° dvouj√°dra Intelu nebudou m√≠t jeŇ°t√¨ v√≠ce jak p√Ļl roku konkurenci.
28.06.2006 | Zat√®en√≠ tv√Ļrc√Ļ vir√Ļ
Lond√Ĺnsk√° policie v√®era zatkla t√łi muŇĺe, kter√≠ tvo√łili nebezpe√®n√© po√®√≠ta√®ov√© viry. MuŇĺi byli ve v√¨ku 19,28 a dokonce 63let√Ĺ muŇĺ. Viry napadaly uŇĺivatel√Ļm po√®√≠ta√® pomoc√≠ z√°ke√łn√Ĺch email√Ļ. Byl to organizovan√Ĺ gang, nebyli to Ňĺ√°dn√≠ nov√°√®ci, √ł√≠kali si MOOP. Hlavn√≠m c√≠lem bylo napadnout velk√© Anglick√© firmy. Postupem √®asu se viry rozmohly po cel√©m sv√¨t√¨.
28.06.2006 | Microsoft Office 2007 ONLINE
Chcete si vyzkouŇ°et nov√Ĺ Office 2007? Tak do toho! Microsoft totiŇĺ umoŇĺnil p√łipojit se na vzd√°len√Ĺ server na kter√©m b√¨Ňĺ√≠ Office 2007 Beta 2 vŇ°em, sta√®√≠ se jen zaregistrovat. M√°te tak moŇĺnost ozkouŇ°et si Office 2007 na vlastn√≠ k√ĻŇĺi. Servery jsou ale moment√°ln√¨ dost p√łet√≠Ňĺen√©.
27.06.2006 | Microsoftu hroz√≠ dalŇ°√≠ velk√° pokuta
Microsoftu hroz√≠ pokuta aŇĺ 497milion√Ļ korun za poruŇ°ov√°n√≠ evropsk√Ĺch antimonopoln√≠ch opat√łen√≠. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o nedodrŇĺen√≠ na√ł√≠zen√≠ Evropsk√© Komise. To se t√Ĺkalo odm√≠tnut√≠ Microsoftu vydat konkurenci podrobnou dokumentaci opera√®n√≠ho syst√©mu Windows. Microsoft se ale br√°n√≠ t√≠m, Ňĺe n√¨kter√© √®√°sti dokumentace jiŇĺ uvolnil a dalŇ°√≠ brzy uvoln√≠ tak√©.
26.06.2006 | Prodej notebook√Ļ poprv√© p√łekonal stoln√≠ PC
D√≠ky n√≠zk√Ĺm cen√°m notebook√Ļ a neust√°l√Ĺm n√°rok√Ļm na bezdr√°tov√© p√łipojen√≠ vyhnali notebooky ze sklad√Ļ. Dle uzn√°van√©ho √®asopisu PC World byl mezi dubnem a kv√¨tnem pod√≠l notebook√Ļ na prodej√≠ch 55% v√Ļ√®i 45% prodan√Ĺch PC. JeŇ°t√¨ p√łed rokem se p√łitom tento pod√≠l pohyboval kolem 40% notebook√Ļ a 60 % u stoln√≠ch PC. A ceny d√°le budou klesat.
25.06.2006 | 2008 m√° p√łij√≠t nov√° architektura AMD
AMD mus√≠ √®elit n√°tlaku nov√¨ p√ł√≠choz√≠ architektury Intel Core, a proto pl√°nuje p√ł√≠chod sv√© nov√© architekt√Ļry v roce 2008. VŇ°ichni uŇĺ netrp√¨liv√¨ √®ekaj√≠, kdo vyjde z konkuren√®n√≠ho boje jako v√≠t√¨z. AMD chce dohnat n√°skok Intelu Core sv√Ĺm procesorem K8L, kter√Ĺ m√° p√łij√≠t na trh v roce 2007. K8L by m√¨l b√Ĺt jen zlomek v evoluci AMD.
24.06.2006 | Microsoft uvedl vlastní software pro roboty
Software ur√®en√Ĺ v√Ĺvoj√°√ł√Ļm pokro√®il√Ĺch robot√Ļ p√łedstavil v polovin√¨ t√Ĺdne americk√Ĺ Microsoft. Firma dodala, Ňĺe t√≠mto programov√Ĺm bal√≠kem d√°v√° stavitel√Ļm chytr√Ĺch maŇ°inek do rukou n√°stroj, jehoŇĺ funkce omez√≠ pouze jejich p√łedstavivost.
24.06.2006 | Samsung combo Blu-ray / HD DVD p√łehr√°va√®
Firma jiŇĺ stanovila p√łsn√Ĺ term√≠n kdy tento p√łehr√°va√® uvede na trh. P√łehr√°va√® si por√°d√≠ jak s HD DVD tak i BLU-ray. P√ł√≠stroj by m√¨l vyj√≠t za√®√≠tkem p√ł√≠Ň°t√≠ho roku, ovŇ°em asi nejd√ĻleŇĺit√¨jŇ°√≠ je cena. Ta jeŇ°t√¨ nen√≠ stanovena, ale p√łedpokl√°d√° se, Ňĺe v√Ĺrobek nebude p√łemrŇ°t√¨n√¨ drah√Ĺ. Samsung a LG Electronics se snaŇĺ√≠ v√Ĺrab√¨t levn√© a p√łitom kvalitn√≠ p√ł√≠stoje. Zat√≠m se jim to da√ł√≠.
23.06.2006 | Zaj√≠mav√Ĺ virus
V√Ĺrobci antivir√Ļ varovali fotbalov√© fanouŇ°ky p√łed otev√≠r√°n√≠m zhoubn√Ĺch e-mail√Ļ, jejichŇĺ n√°m√¨tem je letn√≠ fotbalov√© mistrovstv√≠ sv√¨ta. Mezi jedny z nov√Ĺch internetov√Ĺch √®erv√Ļ pat√ł√≠ "Sixem-A", kter√Ĺ se Ň°√≠√ł√≠ prost√łednictv√≠m e-mailov√Ĺch zpr√°v s nadpisem "Naked World Cup game set" √®i "Crazy Soccer fans". Tak pozor na podivn√© emaily.
22.06.2006 | VGA pro levné poèítaèe od ATI
V roce 2007 by m√¨la firma ATI uve√łejnit grafickou katru, kter√° bude vyuŇĺ√≠vat funkci DX10, a t√≠m i plnou podporou grafick√Ĺch schopnost√≠ Windows Vista. Nov√° √łada integrovan√Ĺch grafick√Ĺch √®ip√Ļ RS600 IGP se sice teprve chyst√° na svou hv√¨zdnou kari√©ru na z√°kladn√≠ch desk√°ch, ale uŇĺ se za√®√≠n√° mluvit o jej√≠m n√°stupci RS700, kter√° by m√¨la dorazit chv√≠li po uveden√≠ Visty.
17.06.2006 | AMD Opteron - zpoŇĺd√¨n√≠
Nov√© procesory pro socket F se o t√łi t√Ĺdny zpozd√≠. Tyto procesoru budou m√≠t 1207 pin√Ļ a bude zde podpora DDR2. Dattum, kter√© bylo uvedeno na 11.√®ervence se opozd√≠ na 1.srpna. Potvrdili to jak ameri√®t√≠ distributo√łi tak taiwanŇ°t√≠ v√Ĺrobci z√°kladn√≠ch desek. Za zdrŇĺen√≠ nem√ĻŇĺe technologie, ale strategie podniku AMD.
15.06.2006 | Eurotel zlevn√≠ vol√°n√≠ p√łes pr√°zdniny
Mobiln√≠ oper√°tor Eurotel m√° v pl√°nu zlevnit vol√°n√≠ na pr√°zdniny. Slevy ve vybran√Ĺch zem√≠ch budou aŇĺ 60%. Firma zavedla jednotnou sazbu 17,7 K√® za minutu. To bude platit ze vŇ°ech s√≠t√≠ ve vybran√© zemi. Uvedli to z√°stupci spole√®nosti Eurotel. TakŇĺe nezapome√≤te z dovolen√© zavolat sv√Ĺm bl√≠zk√Ĺm.
15.06.2006 | V√Ĺstava Microsoft Tech Ed v Bostonu
Nyn√≠ prob√≠h√° v Bostonu konference pod n√°zvem Microsoft Tech Ed. Tam ozn√°mila spole√®nost Microsoft, Ňĺe daruje programov√© bal√≠ky vŇ°em st√łedn√≠m Ň°kol√°m a univerzit√°m, kter√© se nach√°zej√≠ v americk√©m st√°t√¨ Massachusetts. V bal√≠ku se nach√°zej√≠ programy pro tvorbu softwaru a webov√Ĺch str√°nek.
15.06.2006 | Benq-Siemens M81
Benq-Siemens M81 m√° b√Ĺt ur√®en hlavn√¨ pro typy lid√≠, kte√ł√≠ se neobejdou bez mobilu ani p√łi sportu. Mobil je vybaven odolnou konstrukc√≠, tud√≠Ňĺ odol√° p√°d√Ļm. Tak√© je odoln√Ĺ v√Ļ√®i prachu a st√ł√≠kajc√≠ vod√¨. V mobilu je zabudovan√Ĺ 1,3 megapixelov√Ĺ fotoapar√°t s p√¨tin√°sobn√Ĺm digit√°ln√≠m p√łibl√≠Ňĺen√≠m. D√°le m√° v sob√¨ MP3 p√łehr√°va√® a jin√© b√¨Ňĺn√© aplikace.
15.06.2006 | P√łehr√°va√®e BluRay -zpoŇĺd√¨n√≠
Tyto p√łehr√°va√®e nab√≠raj√≠ zpoŇĺd√¨n√≠. Za zpoŇĺd√¨n√≠ m√ĻŇĺe chyba kdy byl p√łobl√©m p√łi p√łehr√°v√°n√≠ a chybu se nepoda√ł√≠ odladit do pl√°novan√©ho vyd√°n√≠. Budeme si holt muset po√®kat. Spole√®nost Sony uve√łeznila p√łedpokl√°danou cenu 1000 dolar√Ļ. KdyŇĺ jsem si tuto √®√°stu p√łe√®etl tak jsem m√°lem spadnul ze Ňĺidle. Je to opravdu velk√° suma pen√¨z.
14.06.2006 | Notebook od Sony
Spole√®nost Sony ned√°vno p√łedstavila svou novou √ładu notebook√Ļ VAIO TX3, kter√° p√łin√°Ň°√≠ jist√° vylepŇ°en√≠ oproti √ład√¨ VAIO TX2. Tato √łada notebook√Ļ se bude honocit procesory jako Core Solo (1,06GHz a 1,2GHz) √®i Celeron-M (1,06Ghz). D√°le bude vyuŇĺ√≠vat 11,1‚Äú displej, 512MB opera√®n√≠ pam√¨ti v z√°kladu, DVD vypalova√®ku, 40GB aŇĺ 80GB pevn√Ĺ disk, dva USB 2.0 porty.
12.06.2006 | AMD odpovídá slevnìním
Dle zat√≠m nepotvrzen√Ĺch informac√≠ bude AMD slevnovat. Tento krok firma u√®inija jako takovou odpov√¨√Į na slevnen√≠ procesor√Ļ od Intelu. Slev√≤ovat by se m√¨lo 24.√®ervence, coŇĺ je den kdy budou na trhu nov√© procesory od Intelu p√łesn√¨ sejedn√° o procesor Core 2 Duo (j√°dro Conroe). Cena Athlon√Ļ 64 X2 p√¨klesne cca o 35 aŇĺ 50 %,cena by se tedy m√¨la vyrovnat Core 2 Duo.
10.06.2006 | Intel ohromuj√≠c√≠ sn√≠Ňĺen√≠ cen
Spol√®nost Bloomberg v√®era ozn√°mila, Ňĺe Intel sn√≠Ňĺ√≠ ceny procesor√Ļ, aby obst√°l velk√© konkurenci AMD. U dvouj√°drov√Ĺch pentium D je chystan√© sn√≠Ňĺen√≠ o 15% ovŇ°em u jednoj√°drov√Ĺch je to aŇĺ o 60%. Poklesy cen uvid√≠me aŇĺ o n√¨co pozdeji bude to kolem 23.6.2006. Holt si mus√≠me trochu po√®kat. C√≠l Intelu je sebrat AMD pracn√¨ nabyt√Ĺ trŇĺn√≠ pod√≠l.
09.06.2006 | P√łenosn√Ĺ HDD od SimpleTech
SpoleŇ°nost SimpleTech p√łiŇ°la na trh s nov√Ĺm p√łenosn√Ĺm hardiskem. Nechlala si vytvo√łit design od spole√®nosti Pininfarina Group, kter√° je z It√°lie. Harddisk je p√łedevŇ°√≠m ur√®en√Ĺ na cesty. Tento produkt nab√≠z√≠ 5400ot./min a 8MB cache. Na trh se dostanou mverze s kapacitami 40GB, 60GB, 80GB a 100GB. Lze si vybrat z mnoha byrevn√Ĺch proveden√≠ch. Nap√ł√≠klad √®erven√°, b√≠l√°.
09.06.2006 | Acer op√¨t dalŇ°√≠ notebooky
Spole√®nost Acer p√łedstavila na prestiŇĺn√≠ p√łehl√≠dce Computex 2006 dalŇ°√≠ dva notebooky. Tyto notebooky nebudou nikterak v√Ĺjme√®n√© jako nap√ł√≠klad Acer Aspire 9800. Tyto notebooky budou sp√≠Ň°e vylepŇ°en√≠m p√łedeŇ°l√Ĺch model√Ļ. Jedn√° se o modely Acer TravelMate 3020 a Acer Aspire 5560. Oba modely jsou zaloŇĺen√© na Core Duo.
07.06.2006 | Sluneèní lampa
Sol√°rn√≠ lampa se skv√¨l√Ĺm desingem se p√łes den na zahrad√¨ nab√≠j√≠ a vnoci romantick sv√≠t√≠. Autor poch√°z√≠ z Holanska. Obsahuje 36 sol√°rn√≠ch √®l√°nk√Ļ, kter√© jsou upevn√¨ny do kruhu, tak aby zachytily paprsky ze vŇ°ech √ļhl√Ļ. Lampa je snadno p√łenostiteln√°, tud√≠Ňĺ m√ĻŇĺete m√≠t lampu kdekoli. Tato lampa je skv√¨l√≠m dopl√≤kem dom√°cnosti, je ekologick√° a jeŇ°t√¨ uŇ°et√ł√≠ za placenou elekt√łinu.
06.06.2006 | AMD moŇĺn√° bude stav√¨t tov√°rnu v USA
Zd√° se, Ňĺe spole√®nost AMD postav√≠ dalŇ°√≠ tov√°rnu v USA. Asi to bude ve st√°t√¨ New York. V technick√©m parku Luther Forest. M√¨ly by zde st√°t √®ty√łi fabriky zhruba za 3,5 miliardy dolar√Ļ. Zv√ĹŇ°ila by se t√≠m v√Ĺrobn√≠ kapacita. 1000 lid√≠ by z√≠skalo nov√° pracovn√≠ m√≠sta. Zat√≠m nen√≠ potvrzena tato informace.
06.06.2006 | Microsoft office 2007 -bez PDF
Nov√Ĺ kancel√°√łsk√Ĺ bal√≠k Office 2007 nebude podporovat export do form√°tu PDF. Moment√°ln√≠ betaverze toto podporuje ovŇ°em na z√°dost firmy Adobe Microsoft bude muset tento form√°t odstranit ve fin√°ln√≠ verzi. Firma jinak hroz√≠ Ňĺalobou. Firm√¨ se totiŇĺ nel√≠b√≠, Ňĺe by lid√© platili Microsoftu a, Ňĺe by p√łiŇ°li o z√°kazn√≠ky.
04.06.2006 | Základní deska VIA Epia CN-Series Mini-ITX
Z√°kladn√≠ deska VIA, kter√° zahrnuje procesor, chipset a grafick√Ĺ √®ip od VIA. Nebude vynikat v√Ĺkonem, ale sp√≠Ň°e n√≠zkou spot√łebou. Procesor VIA C7 nab√≠z√≠ frekvence 1,0GHz nebo 1,3GHz. √ąipovou sadou VIA CN700. Zaru√®uje kr√°sn√©, plynul√© a ostr√© p√łehr√°v√°n√≠, nikoliv hran√≠ her. Southbridge VIA VT8237R Plus, nab√≠dne jeden PCI slot, integrovan√Ĺ AC97 zvuk, dva ATA133 kan√°ly, LAN.
03.06.2006 | DalŇ°√≠ sou√®√°stka do sb√≠rky Fatal1ty od Creative
Nov√° sluch√°tka s mikrofonem od spole√®nosti Creative nejsou n√¨jak atipick√©. Creative kladl hlavn√¨ d√Ļraz p√łi v√Ĺrob√¨ na kvalitu, spolehlivost a pohodl√≠. Kabely jsou vyrobeny z bezkysl√≠kov√© m√¨di. Ta m√° lepŇ°√≠ vodiv√© vlastnosti a trvanlivost. Most je kovov√Ĺ a polstrov√°n√≠ umoŇĺ√≤uje odv√¨tr√°v√°n√≠ uŇ°√≠. Kvalitn√≠ mikrofon je ohebn√Ĺ a citlivost je taky velmi sluŇ°n√°.
02.06.2006 | VAIO TX800 od Sony
Firma Sony p√łipravuje notebook. Lze m√≠t dva druhy procesor√Ļ. Core Solo Ultra Low Voltage, nebo Core Duo. Oba druhy procesor√Ļ nab√≠zej√≠ zhruba v√Ĺkon 1,2GHz. D√°le nab√≠z√≠ 11,1px LCD displej, Bluetooth a Wi-Fi adapt√©r. Tento notebook bude ur√®en sp√≠Ň°e podnikatel√Ļm.
02.06.2006 | Dell p√łedstavuje XPS M1210
Dell p√łedstavil nov√Ĺ notebook, kter√Ĺ je velice v√Ĺkonn√Ĺ. Dysponuje √ļhlop√ł√≠√®kou 12 palc√Ļ d√°le GeForce Go 7400 s 256MB pam√¨t√≠ od spole√®nosti nVidia. Je moŇĺn√© si vybrat z mnoha variant s procesorem Core Duo T2300 aŇĺ T2600.

09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ