VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepřihlášený návštěvník

Bleskovky

21.06.2009 | Intel kupuje firmu Wind River Systems
Za 900 milionù dolarù firma Intel pøevzala firmu Wind River Systems. Od této aktivizace si firma slibuje posílení pozice v oblasti zabudovaných systémù a mobilních zaøízení. Dle analytikù jde prý o dùkaz, že Intel chce proniknout i na další trhy s mikroprocesory. Kdo ví kdy nám v mobilu pobìží mikroprocesor od firmy Intel.
21.06.2009 | Nový iPhone 3G S, se zaèal prodávat
V nìkolika zemích na svìtì jako je Británie, Francie, Itálie, Kanada, Nìmecko, Španìlsko a Švýcarsko a USA se zaèal prodávat nový iPhone 3G S. Zájem o tento nový model je ale podstatnì nižší než u modelu pøedchozího. Do dalších zemích by mìl nový iPhone 3G S dorazit bìhem léta. Apple zaèal pøíjmat objednávky taktéž prostøednictvím internetu, to by mìlo urychlit prodej tìchto telefonù.
14.06.2009 | Roboti, kteøí umí vaøit
Japonští vìdci dokázali sestrojit robota kuchaøe. Tento robot byl pøedstaven na jednom z veletrhù v Tokiu. Vìdci tvrdí, že tak jako má dnes každý auto nastane èas, kdy každá rodina bude mít svého pomocníka, který bude obstarávat nìkteré domácí práce. Nejtìžší prý pøi vývoji tohoto robota bylo nauèit ho obracet palaèinky.
13.06.2009 | Evropská komise nedá Microsoftu pokoj
Evropská komise stále zkoumá zdali firma Microsoft od roku 1996 neporušuje integrováním Internet Exploreru do operaèního systému hospodáøkou soutìž. Komise po Mirosoftu chce, aby nabídl širší výber prohlížeèù a do systému je pøímo integroval. To Microsoft jednoznaènì odmítá a øíká: "To radši odstraníme i Internet Explorer".
11.06.2009 | TomTom v iPhone
Pro oblíbený telefon iPhone pøipravila firma TomTom ve spolupráci s firmou Apple novou verzi operaèního systému, který bude mít již verzi 3.0. Tento systém umožní nainstalování TomTom navigace, aplikaci budete moci brzo stáhnout s Apple store. Pro starší iPhone bude možné zdarma operaèní systém pøeinstalovat.

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ