VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Bleskovky

30.05.2009 | Facebook spojil matku a syna po 27 letech
KdyŇĺ se matka rozvedla se sv√Ĺm ma√Įarsk√Ĺm manŇĺelem, manŇĺel syna unesl do Ma√Įarska a od t√© doby ho matka cel√Ĺch 27 let nevid√¨la. Sestra matky po ztracen√©m synovi p√°trala, pos√≠lala dopisy na ambsad√°dy vŇ°e ovŇ°em bez√ļsp√¨Ň°n√¨. P√łed n√¨kolika dny vŇ°ak zadala jm√©no ztracen√©ho do facebooku a nesta√®ila se divit. NaŇ°la tam muŇĺe, u kter√©ho sed√¨l v√¨k, m√≠sto narozen√≠ a popis, Ňĺe hled√° svou matku.
30.05.2009 | Japonská univerzita kontroluje docházku pomocí iPhone
Na jedn√° univerzit√¨ Japonsku jsou Ňĺ√°ci kontrolov√°ni pomoc√≠ aplikace v iPhonu. Pomoc√≠ t√©to aplikace studenti vŇĺdy po p√ł√≠chodu do Ň°koly odeŇ°lou lokaliza√®n√≠ zpr√°vu s n√°zvem t√ł√≠dy. V p√ł√≠pad√¨, Ňĺe GPS sou√ładnice souhlas√≠ jsou Ňĺ√°ci zaps√°ni jako p√ł√≠choz√≠. D√≠ky GPS lokalizaci nelze zpr√°vu odeslat z domova.
28.05.2009 | Kingston uvedl 12GB tri-channel DDR3-1600 pam√¨¬Ěov√Ĺ kit
Spole√®nost Kingston Technology uvedla nov√Ĺ DDR3 tri-channel kit pam√¨t√≠ HyperX s√©rie s celkovou kapacitou 12GB (3x4GB). Jsou ur√®eny p√łedevŇ°√≠m s procesory Core i7. Tato sada pam√¨t√≠ tak√© podporuje XMP (Intel Extreme Memory Profile). B√¨Ňĺ√≠ na 1600MHz s CL 9-9-9-27 p√łi 1,65V. S doŇĺivotn√≠ z√°rukou budou pam√¨ti prod√°v√°ny za $1400.
28.05.2009 | Solární nabíjeèka pro notebooky
Na trhu se za√®√≠naj√≠ objevovat v√Ĺrobky, kter√© dok√°Ňĺ√≠ nab√≠jet notebooky, fotoapar√°ty, videokamery a mobily. Sou√®√°st√≠ balen√≠ je plej√°da konektorov√Ĺch redukc√≠, kter√© umoŇĺ√≤uj√≠ p√łipojit Ň°irokou Ň°k√°lu za√ł√≠zen√≠ s r√Ļzn√Ĺmi nap√°jec√≠mi konektory. MoŇĺnosti SolarGorilly je moŇĺno rozŇ°√≠√łit batterypackem PowerGorilla. Ten m√ĻŇĺete p√łipojit k sol√°rn√≠ nab√≠je√®ce a nechat ho b√¨hem dne nab√≠t. Z n√¨j pak m√ĻŇĺete, nap√ł√≠klad v noci, nab√≠jet notebook a dalŇ°√≠ za√ł√≠zen√≠.
18.05.2009 | Rekord p√łekon√°n, je tu dalŇ°√≠ nejrychlejŇ°√≠ procesor
V Tokiu inŇĺen√Ĺ√łi p√łedstavili nov√Ĺ super rychl√Ĺ procesor, kter√Ĺ dok√°Ňĺe pracovat rychlost√≠ 128 Gflops. St√°le vŇ°ak nen√≠ rychlejŇ°√≠ neŇĺ lidsk√Ĺ mozek, jelikoŇĺ ten dok√°Ňĺe pracovat rychlost√≠ 38 pentaflops. Nov√Ĺ procesor m√° 8 jader, je vyr√°b√¨n 45nm technologi√≠ a je o n√¨co v√¨tŇ°√≠ neŇĺ b√¨Ňĺn√© procesory. K√≥dov√© ozna√®en√≠ je VenuŇ°e.
18.05.2009 | Rosudek v kauze Pirate Bay vydìsil
Lid√© se zalekli a omezili stahov√°n√≠ z neleg√°ln√≠ch zdroj√Ļ. Nejv√¨tŇ°√≠ pokles z√°jmu se projevuje ve ҆v√©dsku u obyvatel mezi 15 - 24 rokem.Celkov√¨ se stahov√°n√≠ z neleg√°ln√≠ch zdroj√Ļ sn√≠Ňĺilo aŇĺ o 20% coŇĺ je √ļsp√¨ch. lid√© si mysleli, Ňĺe policie je bezmocn√°, te√Į ale vid√≠, Ňĺe tomu tak nen√≠.
18.05.2009 | √ąeŇ°t√≠ studenti v√≠t√¨z√≠
Dva √®eŇ°t√≠ st√łedoŇ°kol√°ci z LitomyŇ°le zv√≠t√¨zili se sv√Ĺm projektem EiMSA Robot v oboru inŇĺen√Ĺrstv√≠ v prestiŇĺn√≠ mezin√°rodn√≠ sout√¨Ňĺi v√¨deck√Ĺch a technick√Ĺch projekt√Ļ pro st√łedoŇ°kol√°ky INTEL ISEF 2009 v USA. Je to velk√Ĺ √ļsp√¨ch, jelikoŇĺ museli porazit des√≠tky soupe√ł√Ļ. Prvn√≠ ceny se d√°vaj√≠ 4 projekt√Ļm.
11.05.2009 | PHP 5.3.0RC2
PHP v nov√© verzi 5.3 p√łin√°Ň°√≠ mnoho nov√©ho, mezi nejz√°sand√¨jŇ°√≠ pat√ł√≠ podpora jmenn√Ĺch prostor (namespaces), late static binding, a dlouho chyb√¨j√≠c√≠ magick√° metoda __callstatic. Nem√©n√¨ d√ĻleŇĺit√Ĺ je vylepŇ°en√Ĺ tern√°rn√≠ oper√°tor. Jedn√° se st√°le o testovac√≠ verzi s jist√Ĺmi chybami, hod√≠ se sp√≠Ň°e pro development nov√Ĺch aplikac√≠. Program√°to√łi si tak√© mus√≠ d√°t pozor na jist√© nekompatibility, nap√ł√≠klad pouŇĺit√≠ POSIX regul√°rn√≠ch v√Ĺraz√Ļ (nap√ł. fce ereg) vyvol√°v√° chybu E_DEPRECATED. Jsou zavrŇĺeny kv√Ļli rozŇ°√≠√łen√≠ jejich mocn√¨jŇ°√≠ PCRE verze (nap√ł. fce preg_match).
11.05.2009 | Miranda IM 0.8.0RC2
Doslova p√łed p√°r minutami vyŇ°la nov√° verze obl√≠ben√©ho IM klienta, Mirandy IM. Jde o Release Candidate 2 verze 0.8 alias v0.8.0 alpha build 33. P√łin√°Ň°√≠ hlavn√¨ opravy pro r√Ļzn√© protokoly a pr√°ci s pam√¨t√≠. Doufejme, Ňĺe se brzy do√®k√°me i stabiln√≠ verze.
11.05.2009 | Robot uèitelka, která uèí
Robotick√° pan√≠ u√®itelka se p√łedstavila na jedn√© z√°kladn√≠ Ň°kole Ňĺ√°k√Ļm se slovy: "Dobr√Ĺ den, j√° jsem vaŇ°e nov√° u√®itelka jmenuji se Saya". ŇĹ√°ci ihned poznali, Ňĺe se jedn√° o robota. Nicm√©n√¨ vŇ°ichni se jednomysln√¨ shodli, Ňĺe je v√Ĺuka s robotickou pan√≠ u√®itelkou z√°bavn√¨jŇ°√≠. Tv√Ļrci tvrd√≠, Ňĺe by tato u√®itelka m√¨la pom√°hat tam kde u√®itel√© nejsou.
09.05.2009 | Spole√®nost Qualys tvrd√≠, uŇĺivatel√© aktualizuj√≠ syst√©m zmaten√¨
Spole√®nost Qualys zjistila, Ňĺe majitel√© opera√®n√≠ho syst√©m Windows sv√Ļj syst√©m aktualizuj√≠ nepravideln√¨, n√°razov√¨ v horŇ°√≠m p√ł√≠pad√¨ v√Ļbec. Bylo zjiŇ°t√¨no, Ňĺe aktualizaci rok starou m√° nainstalovan√Ĺch pouze 20% uŇĺivatel√Ļ, p√łitom jinou aktualizaci m√¨s√≠c starou m√° nainstalovan√Ĺch cel√Ĺch 95%. Spole√®nost Qualys tvrd√≠: "uŇĺivatel√© se chovaj√≠ nep√łedv√≠dan√¨ a nelogicky".
09.05.2009 | Stream.cz se chytl HD videa
√ąesk√° internetov√° televize, kter√° je na tuzemsk√©m trhu asi nejv√¨tŇ°√≠m konkurentem Youtube.com zprovoznila moŇĺnost nahr√°vat video ve vysok√© kvalit√¨. Parametry HD videa by m√¨li b√Ĺt 720 pixel√Ļ na v√ĹŇ°ku, datov√Ĺ tok 900 kb/s a pom√¨r stran 16:9. Pro uŇĺivatele s niŇĺŇ°√≠ rychlost√≠ p√łipojen√≠ z√Ļstane pouze st√°vaj√≠c√≠ nab√≠dka.
08.05.2009 | Spole√®nost HP varuje sv√© z√°kazn√≠ky p√łed ni√®en√≠m jejich tisk√°ren
Na trhu se objevuj√≠ faleŇ°n√© n√°pln√¨ do laserov√Ĺch a inkoustov√Ĺch tisk√°ren. Tyto n√°pln√¨ mohou za√ł√≠zen√≠ poŇ°kodit nebo trvale zni√®it. EvropŇ°t√≠ celn√≠ci od letoŇ°n√≠ho roku zadrŇĺeli v√≠ce neŇĺ 40 tis√≠c v√Ĺrobk√Ļ, kter√© m√¨li neopr√°vn√¨n√¨ n√°lepky firmy HP.
08.05.2009 | DVD s kapcitou 500GB - 1TB
Zd√° se to neuv√¨√łiteln√©, ale firma General Electric dok√°zala vyvinout mikroholografick√Ĺ disk. Z tohoto disku mechanika ne√®te jen z jedn√© vrstvy ale z n√¨kolika vrstev substr√°tu. D√≠ky tomu lze dos√°hnout takov√Ĺchto kapacit. Moment√°ln√¨ General Electric hled√° partnera pro v√Ĺrobu.
08.05.2009 | Service Pack 2 k Office 2007 zve√łejn√¨n
Spole√®nost Microsoft zve√łejnila servisn√≠ bal√≠√®ek pro Office 2007. Bal√≠√®ek p√łin√°Ň°√≠ podporu otev√łen√©ho dokumentov√©ho form√°tu ODF. ODF vytvo√łili spole√®nosti IBM a Sun. D√°le bal√≠√®ek p√łin√°Ň°√≠ nativn√≠ podporu pro form√°t PDF.
07.05.2009 | Microsoft propuŇ°t√≠ lid√© jsou v nejistot√¨
Je vid√¨t, Ňĺe finan√®n√≠ krize se dot√Ĺk√° i takov√Ĺch jako je Microsoft. V sou√®asn√© dob√¨ propustil 1800 sv√Ĺch zam√¨stanc√Ļ, toto √®√≠slo nen√≠ kone√®n√©. Podle n√¨kter√Ĺch zdroj√Ļ by m√¨la p√łij√≠t jeŇ°t√¨ jedna vlna. Polovina propuŇ°t√¨n√Ĺch zam√¨stancl by m√¨li b√Ĺt zam√¨stnanci v USA druh√° polovina v ostatn√≠ch zem√≠ch kde m√° Microsoft sv√© pobo√®ky.
07.05.2009 | Google mapuje Prahu
Prahou projelo monitorovac√≠ auto, kter√© po√łizuje sn√≠mky do aplikace Google Street View. Toto auto bylo zachyceno redaktory idnes.cz. Automobil pozn√°te lehce, na st√łeŇ°e m√° n√°stevecm, na kter√©m je dev√¨t fotoapar√°t√Ļ. Ty dok√°Ňĺou pokr√Ĺt 360 stup√≤√Ļ v horizont√°ln√≠ rovin√¨ a 290 stup√≤√Ļ v vertik√°ln√≠ rovin√¨.
07.05.2009 | Zájem o nové poèítaèe roste
P√łesto, Ňĺe se nach√°z√≠me v obdob√≠ finan√®n√≠ krize z√°jem o nov√© po√®√≠ta√®e st√°le roste. B√¨hem b√łezna z√°jem stoupl o 26,6%. Nejv√¨tŇ°√≠ z√°jem lid√© projevuj√≠ o notebooky a minipo√®√≠ta√®e. Z√°jem se projevuje jak ve firm√°ch, tak u dom√°snost√≠.
04.05.2009 | M√≠ra spamu roste - m√ĻŇĺe za to prase√®√≠ ch√łipka
V sou√®asn√¨ dob√¨, kdy se lid√© ob√°vaj√≠ prase√®√≠ ch√łipky za√®ali spame√łi zas√≠lat emaily, kter√© propaguj√≠ elektronick√© obchody s l√©ky nebo se snaŇĺ√≠ prodat p√ł√≠mo konkr√©tn√≠ l√©ky proti boji s ch√łipkou. Dle odhad√Ļ spam tvo√ł√≠ 85,7% veŇ°ker√© emailov√© komunikace na sv√¨t√¨. Odborn√≠ci o√®ek√°vaj√≠, Ňĺe po√®et spam√Ļ bude p√łib√Ĺvat.
02.05.2009 | Spoluzakladatel Jerry Yang dostal za rok pr√°ce 1 dolar
Zd√° se to neuv√¨√łiteln√©, spoluzakladatel Jerry Yang dostal za ro√®n√≠ pr√°ci ve firm√¨ Yahoo pouze 1$. Jerry je p√łesto s touto odm√¨nou pln√¨ spokojen√Ĺ, jelikoŇĺ vyd√¨lal velk√© jm√¨n√≠ na akci√≠ch firmy. Akcie Yahoo jsou za posledn√≠ rok klesli o 3,9% coŇĺ je zhruba o 600 milion√Ļ dolar√Ļ.
02.05.2009 | √ąesk√° republika na seznamu h√ł√≠Ň°n√≠k√Ļ, st√°t√Ļ co poruŇ°uj√≠ autorsk√° pr√°va
√ąesk√° republika na seznamu h√ł√≠Ň°n√≠k√Ļ, st√°t√Ļ co poruŇ°uj√≠ autorsk√° pr√°va. USA tvrd√≠, Ňĺe √ąR nedostate√®n√¨ chr√°n√≠ americk√© v√Ĺrobce hudby, film√Ļ a jin√Ĺch materi√°l√Ļ. OvŇ°em mezi nejv√¨tŇ°√≠mi h√ł√≠Ň°n√≠ky nejsme. Jako nejv√¨tŇ°√≠ h√ł√≠Ň°n√≠ky seznam ozna√®uje √ą√≠nu, Rusko, Kanadu, Argentinu, Chile, Indii, Izrael, P√°kist√°n, Thajsko, AlŇĺ√≠rsko, Indon√©sii a Venezuelu.

09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ