VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

31.07.2007 | Nové Visty a už se na nì testují opravné balíèky
Spoleènost Microsoft již testuje dva opravné balíky pro svùj nejnovìjší operaèní systém Windows Vista. Dle neoficiálních zpráv se jedná o balíèky 938979 - Vista Performance and Reliability Pack a 938194 - Vista Compatibility and Reliability Pack. S touto zprávou pøišel deník NvNews.net.
31.07.2007 | Èínská policie a FBI dopadla 2 èínské pirátské gangy
Policie v Èínì za spolupráce s americkou FBI rozbila dva èínské pirátské gangy. Souèasnì zabavila padìlaný software celkem v hodnotì pùl miliardy amerických dolarù, což je pøes deset miliard Kè. Uvìznìno pøi zátahu bylo 25 podezøelých osob. Padìlán byl hlavnì software spoleèností Microsoft a Symantec, který se mìl objevit na Americkém trhu.
31.07.2007 | NOD32 - Aktuální stav ohrožení viry (17)
Ubìhla již pøesnì polovina prázdnin a situace s viry není nijak kritická. Stupeò ohrožení je 1, tedy normální. Aktuální pomìr infekcí byl v 10:00 hodin 0%, teï ve 12:00 již 0,5%. Pøedpokládejte tedy odpoledne trochu vìtší výskyt, jak to bývá zvykem. Nakonec si dáme 3 nejvìtší aktuální hrozby: Netsky.Q, Zafi.B, Bagle.HE. NODu zdar a virùm prd :-)
26.07.2007 | Nábøeží Temže brázdí bezdrátový internet zdarma
Free-hotspot.com a MeshHopper 19.7.2007 oznámili, že na pobøeží Temže dlouhém 22km od Milbank po Greenwich zaènou vysílat bezdrátový internet zdarma. Jedinou podmínkou pro 15 minutový bezdrátový internet je shlédnutí až 30 sekundové reklamy. Využijí to hlavnì manageøi a podobní lidé, kteøí se budou muset být poøád online, dokonce i na vodì.
25.07.2007 | Chladit tuhou místo mìdi...
Vìdci z amerického Rensselarského polytechnického institutu vyvinuli postup jak z klasické tuhy z tužky vyvinout kovový grafen, který by mìl mít stejné, ne-li vìtší vodící úèinky i za pokojové teploty. Elektrony nemají totiž mnoho odporu. Saroj Nayak, docent Rensellarského oddìlení pro fyziku vìøí v úspìch a pøínos do nejen poèítaèové techniky
22.07.2007 | Aktualizace recenze na EVOLVE DREAM MP4
Abyste vìdìli, že jsem se u bratránkù na Moravì jen neflákal, vyfotil jsem tedy pozorovací úhly jeho displeje. Øíkal jsem totiž, že má špatné pozorovací úhly. Fotky to jen dokazují. Fotky byly zmenšeny, ale i tak si zachovaly kvalitu. Fotil jsem displej ze všech stran. Nejdøíve do 45 stupòù a poté nad 45 stupòù. Fotky jsou úplnì dole na stránce s recenzi. Link máte výše
18.07.2007 | HP a jeho limitovaná edice pro Japonsko
HP vypouští do ringu novou limitovanou edici Pavilionù dv6500 CT, jejichž povrch je upraven technologií Imprint. Tak na notebooku mohou být rùzné vzory. Tato tisíci kusová série bude konkrétnì pøipomínat sníh. Cena je 25000 Kè (119700 yenù) za 15,4" displej (1280×800), C2D T7100/T7300, GMA X3100/GeForce 8400M GS s HDMI, max 2GB RAM, až 160GB HDD, webcam a card reader.
17.07.2007 | Nový high-end Intelu s 1333MHz FSB
Intel vydal nový trumf, který vytasil na svoji konkurenci v podobì quad-core procesoru Core 2 Extreme QX6850. Tento krasavec disponuje frekvencí FSB 1333MHz s odemèeným násobièem. Frekvence procesoru bude 3GHz. Jinak dual-core procesory vydá ve verzích E6850 (3GHz), E6750 (2,66GHz) a E6550 (2,33GHz). A také Core 2 Quad Q6700

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ