VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepřihlášený návštěvník

Bleskovky

20.01.2009 | Intel plánuje vydat 320GB SSD až koncem roku 2009
Intel, který již teï chrlí do svìta 80GB a 120GB solid state disky si dává na èas s uvolnìním SSD s vyššími kapacitami. Konkrétnì 320GB verze je plánována až na ètvrté ètvrtletí a nejspíše vyjde ve variantách jak 2,5" tak i 1,8". Nové 320GB disky verze Extreme a Mainstream budou využívat 32nm výrobní proces. Nemùžete-li se doèkat, sáhnìte po 512GB Toshiba SSD
16.01.2009 | Buffalo uvádí miniaturního USB 802.11n WiFi klienta
Na velikosti dnes èím dál více záleží a proto firma Buffalo uvedla nový 802.11n WiFi dongle. USB adaptér je nazýván WLI-UC-GN, rozmìry má pouze 16x33x8 mm a váží 4 gramy. USB WiFi klient podporuje standardy 802.11b, 802.11g a 802.11n. WLI-UC-GN by mìl být prodáván alespoò v Japonsku, a to koncem února za cenu pod $24
12.01.2009 | Google Chrome 2.0 i pro Linux a Mac
Nový Google Chrome 2.0 slibuje podporu i pro Mac OS X a Linux. Nyní dostupná alpha verze to však zatím nenabízí, na internetu by se mìly objevit bìhem nìkolika dní. Google Chrome 2.0 pøinese i spoustu dalších novinek jako automatické doplòování formuláøù a novou verzi vykreslovacího jádra Webkit.
06.01.2009 | Seagate: Nové Barracuda 750GB a 1TB disky øady 7200.12
Nedávno jsem vás informoval o novém 3,5" disku Seagate 7200.12, který má kapacitu 500GB/plotnu. Nyní Seagate rozšiøuje nabídku a do øady 7200.12 pøidává 1TB model (i 750GB verzi). Ano, tedy 1TB disk o 2 plotnách. To má za následek nižší náklady, spotøebu, zahøívání a hluk. Jako bonus je pøenosová rychlost 160MB/s. Cache èiní 16MB nebo 32MB.
06.01.2009 | UPC pomalu zrychluje konektivitu. Kdy bude 13Mbit?
Sleduji rùzné diskuse a teprve dneska se rozmohly zprávy, že UPC postupnì zaèíná zrychlovat. Odpoledne jsem mìl rychlost 5Mb a nyní 6,3Mb. Nìkteøí uživatelé UPC byli dokonce pøekvapeni, že rychlost se jim záhadnì snížila. Nejspíše je to onou restrukturalizací a testováním sítì. Zajímalo by mne, kdy koneènì dosáhnu rychlosti 13Mbit? a upload 1,5Mbit :-)
01.01.2009 | Dual-core Via Nano 3000 jako reakce na Atom 330
Spoleènost Via Technologies oznámila, že plánuje nový dual-core procesor se super nízkou spotøebou a vysokou úèinností jako reakci na Atom 330. Intel již nabízí Atomy 330, a tak Via nechce zùstat pozadu. Via Nano 3000 dual-core bude nejspíše postaven na 45nm procesu Fujitsu s SSE4, avšak je zvažován i 40nm. Dostupné budou nejspíše i single-core verze
01.01.2009 | Seagate ST3500410AS - jednoplotnový 500GB disk série 7200.12
Seagate jako první zaèal prodávat své 1,5TB disky a nyní pøichází s 3,5" 500GB diskem, který má tuto úložnou kapacitu jen na jedné plotnì otáèející se 7200 ot/min. Výhody jsou jasné. Nízký hluk, zahøívání i spotøeba. Disk má kódové jméno ST3500410AS a bude patøit do série 7200.12. Se SATA 3Gbps a 16MB cache bude dostupný od pondìlí pod 50€

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ