VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

30.08.2008 | Sony chystá na pøístí rok 11 palcové televizory s OLED
Sony hodlá již v pøístím roce uvést na trh v Evropì 11 palcové televizory s panelem OLED (Organic light-emitting diode). Firmu k tomu vede nebývalí úspìch této technologie v Japonsku a USA. Koneènì se nebude zapomínat na Evropu.
28.08.2008 | Nová verze CPU-Z 1.47 - Podpora Core i7
Vyšla nová verze CPU-Z. Verze 1.47 podporuje hned nìkolik nových èipsetù a procesorù. Mezi procesory je zde Intel Core i7 døíve známý jaké Nehalem a Intel Core 2 Duo S Mobile procesor. Èipsety jsou zase NVIDIA MCP79/7A a AMD 790GX / SB750. Novou verzi si mùžete stáhnou na linku výše na oficiálním webu.
27.08.2008 | SanDisk uvolní velmi rychlé SDHC karty (30MB/s)
SanDisk se chystá zanedlouho zaøadit do nabídky nové SDHC karty. Bude se jednat o 3 super rychlé Extreme III SDHC karty se 4, 8, a 16GB. Maximální pøenosová rychlost se bude pohybovat okolo 30MB/s = +50% než souèasné karty od SanDisku. K dostání v záøí. Vhodné pro použití v rychlých kamerách. Doporuèená cena s doživotní zárukou za nejvyšší model èiní $179.99
21.08.2008 | Hynix na IDF demonstruje své nejvìtší RAM pamìti s využitím èipù MetaRAM
Spoleènost MetaRAM nyní dokáže své èipy pøimìt ke spolupráci i s pamìovými èipy DDR3. Hynix proto na probíhajícím IDF uvedl své nové pamìti R-DIMM DDR3, které obsahují právì èipy MetaRAM stejnojmenné spoleènosti. Tyto pamìti budou v kapacitách 8 a 16GB na jeden modul. Využití je hlavnì v serverech a pracovních stanicích. Rychlost se pohybuje do 1333MHz
15.08.2008 | Intel opìt uvedl SSD Z-P230 - zmenšenou verzi
Pøede dvìma mìsíci Intel vydal SSD s oznaèením Z-P230. Nyní má svého malého brášku v malé podobì, pro který se Intel neobtìžoval vymyslet nové jméno. Jedná se tedy o nový menší Z-P230 SSD 51x30x3,8 oproti 54x38x3,2mm, váží pouhých 8g a je pøipojitelný jako mini karta. Rychlosti 38/10MBps pro D/U a je dostupný v 4 a 8GB. 16GB je teprve pøipravován
15.08.2008 | Super Talent vypouští odolnou Pico D flash pamì
Super Talent právì pøidal do své nabídky další flash disk do série Pico flash využívají technologie COB (Chip on board). S malými rozmìry 39,7x13,5x4,9 mm je schopen pøenosu dat až 30MB/s. Jsou pøipojitelné na USB a také nárazu a vodì o odolné. Pøicházejí v kapacitách 1, 2, 4, 8GB. Již teï jsou tyto flash disky dodávány do obchodù
12.08.2008 | Spoleènost Kingmax uvedla nové RoHS pamìti PD07 s ECC
Kingmax, spoleènost známá výrobou pamìtí, uvedla nové odvìtví flash pamìtí, které jsou èástí série U-Drive. Nové pamìti nazývané PD07 budou prodávány v kapacitách 1, 2, 4, 8 a 16GB s rozmìry 18x62x9,2mm. Dále mají barevné prùhledné tìlo, které odhaluje jejich vnitøní funkce. Prodávají se s BCH ECC (Error Correction Code), RoHS procesem a doživotní zárukou
12.08.2008 | Elpida vyrobila 1Gb DDR3 èip s rychlostí 2,5Gbps: Vzorky koncem mìsíce
Spoleènost Elpida vytváøející pamìové èipy uvedla další svìtové prvenství, tentokrát uvedla 2,5Gbps 1Gb DDR3 èip. Využívá procesu mìdìného propojení a nového obvodu. Tímto bode jistì prolomen dosavadní rekord DDR3 èipù, který èiní 2133MHz. Nový 1Gb DDR3 èip s rychlostí 2,5Gbps pracuje pøi JEDEC 1,5V ale pøi nižších rychlostech dokáže brát jen 1,35V nebo 1,2V
08.08.2008 | I-O Data uvolnila novou externí BD-RE 8x vypalovaèku názvem BRD-UXP8
Nedávno jsme vás informovali,že I-O Data vydala dvì BD-RE 8x mechaniky BRD-SP8 a BRD-SP8B. Jako dodatek byla uvolnìna i externí verze jménem BRD-UXP8, která rovnìž umí pálit BD-R až 8x. Její váha je 1,6Kg a má matný støíbrný povrch. Pøipojit ji budete moci pøes USB 2.0 nebo eSATA. V Japonsku bude prodávána již tento mìsíc ze cenu cca $406
07.08.2008 | OCZ vypouští 16GB RAM DDR2 P45 Special
Kluci ze spoleènosti OCZ Technology vydali sety operaèních pamìtí s brutální kapacitou. Sady se nazývají P45 Special, mají DDR2 èipy a jsou dodávány ve 4 druzích: 8GB Platinum, Gold, Vista Upgrade sety a veliký 16GB Vista Upgrade. Chlazeny pasivním chladièem Xtreme Thermal Convection. Jedou na 800MHz pøi latencích 5-4-4-18. Doživotní záruka
05.08.2008 | Lenovo vydává na podzim netbooky S10
Již i firma Lenovo se pøidala a zaèíná produkovat své vlastní mini notebooky - tzv. netbooky. Tento podzim by mìly nové netbooky S10 pøijít do obchodù. Budou vážit 1,1Kg pøi rozmìrech 250 x 183 x 22-27,5 mm s 10,2" displejem o rozlišení 1024x600, Intel Atom 1,6GHz, 1,3Mpx webcam, BT, WiFi, LAN, èteèka karet 4v1 a ExpressCard. Další konfigurace jsou rùzné
04.08.2008 | Hitachi má šanci vyrobit 5TB disk do roku 2010
Hitachi, známý výrobce pevných diskù, hrdì oznámil, že na jednu plotnu dokáže uložit až 610 Gigabitù na ètvereèní palec, což je skoro 2x více než dnes. Bylo toho dosaženo za použití kolmého zápisu a technologie CPP-GMR. To by mìlo zvýšit kapacitu diskù až o 40%. Díky stejné technologii by jednou Hitachi mohla dosáhnout až 1Tb na palec 2

09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ