VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Bleskovky

27.08.2007 | 32GB SDHC pro multimédia uvede Toshiba
Dnes v dob√°ch High Definition vide√≠ roste tak√© popt√°vka po velkokapacitn√≠ch m√©di√≠ch √®i flash pam√¨t√≠ch. Toshiba p√łiŇ°la na trh s novinou v podob√¨ 32GB SDHC karty. DalŇ°√≠ dostupn√© modely jsou 16GB a 8GB microSDHC a spl√≤uj√≠ specifikaci Class 4. Sama Toshiba uv√°d√≠ rychlost √®ten√≠ i z√°pisu 6MB/s. Dostupnost aŇĺ za√®√°tkem p√ł√≠Ň°t√≠ho roku. Vhodn√© budou p√łedevŇ°√≠m do HD-kamer
27.08.2007 | Redukce z PCI Express x1 na x16
Objevila se redukce z PCI Express x1 na x16. Je to reakce na experimenty v podob√¨ dom√°c√≠ch a neprofesion√°ln√≠ch √łeŇ°en√≠ redukc√≠. Vhodn√© p√łedevŇ°√≠m do server√Ļ nebo po√®√≠ta√®√Ļ s PCI Express x1, kter√© nemaj√≠ ale dlouh√Ĺ slot x16. V√Ĺkon grafiky d√≠ky propustnosti sb√¨rnice nebude valn√Ĺ, ale na m√°lo v√Ĺkonn√© grafiky bude sta√®it. Nutno osazovat Low prifile kartami.
21.08.2007 | IBM a Sun - To je dvojka!!!
IBM a Sun se rozhodli spojit sv√© s√≠ly v oblasti server√Ļ. IBM by m√¨lo v n√¨kter√Ĺch sv√Ĺch serverech dod√°vat opera√®n√≠ syst√©m Solaris od Sun Microsystems. Zat√≠m bude Solaris v serverech: Blade Center HS21/LS41, System x3650/x3755/3850. Ob√¨ firmy na tom vŇ°ak vyd√¨laj√≠. IBM p√łedeŇĺene sv√©ho rivala HP a Sun z√≠sk√° tak√© n√¨jak√° ta % v pod√≠lu OS v serverech.
21.08.2007 | Zrodila se nov√° zna√®ka grafick√Ĺch karet Vvikoo
Zrodila se nov√° spole√®nost s n√°zvem Vvikoo, kter√° se bude poskytovat grafick√© karty. Spole√®nost m√° s√≠dlo v Pa√ł√≠Ňĺi a jelikoŇĺ je to zat√≠m nov√° mlad√° a mal√° firma, v√Ĺrobu karet zat√≠m nezvl√°d√°. Kupuje je vŇ°ak od v√Ĺrobce Palit, kde zm√¨n√≠ design a chladi√®e. Grafiky budou jak od nVidia tak ATI. Jejich ceny jsou ale zat√≠m ve hv√¨zd√°ch
14.08.2007 | 10 nejprod√°van√¨jŇ°√≠ch her v USA
Ke 4.srpnu 2007 NPD Group uve√łejnila list deseti nejprod√°van√¨jŇ°√≠ch her v USA. Pro zm√¨nu je na prvn√≠m m√≠st√¨ op√¨t World of Warcraft. Na m√≠st√¨ druh√©m Civilization IV: Beyond the Sword, n√°sleduje dalŇ°√≠ WoWko, pak sam√© Simsy 2. Mus√≠m √ł√≠ct, Ňĺe s t√¨ma WoWkama m√¨ fakt dostali. Ne√®ekal jsem to v√Ļbec :-D
14.08.2007 | Nov√Ĺ patent spole√®nosti Apple
Co vŇ°echno se dnes uŇĺ nepatentuje. Apple si totiŇĺ patentoval dlouh√Ĺ touchpad, kter√Ĺ se t√°hne p√łes celou Ň°√≠√łku notebooku. UŇĺivatel m√° tak v√¨Ň°√≠ plochu, kde se m√ĻŇĺe prstem pohybovat. Pokud si vŇ°ak chceme op√ł√≠t z√°p√¨st√≠, m√ĻŇĺete klidn√¨ i o touchpad, kter√Ĺ pozn√° op√łen√© ruce a nereaguje na n√¨. Vskutku skv√¨l√Ĺ n√°pad, ale j√° bych p√łesto dal p√łednost oby√® touchpadu
10.08.2007 | Windows XP SP3 BETA dostupn√Ĺ na torrentech
7.8.2007 jsem v√°s informoval o vyd√°n√≠ BETA verze servisn√≠ho bal√≠√®ku 3 (Service Pack 3 Build 3180) pro uzav√łenou skupinu tester√Ļ. Jako to vŇĺdy b√Ĺv√°, hned je tento nov√Ĺ servisn√≠ bal√≠√®ek dostupn√Ĺ vŇ°em z cel√©ho sv√¨ta na s√≠t√≠ch BitTorrent. Tento opravn√Ĺ bal√≠√®ek je ale pouze na anglicky lokalizovanou verzi Windows XP, tud√≠Ňĺ na √ąeskou verzi bychom to nenainstalovali.
10.08.2007 | Art Lebedev: MatrjoŇ°ka na po√®√≠ta√®ov√Ĺ zp√Ļsob
Po√®√≠ta√®ov√© nadŇ°ence nejsp√≠Ň°e nadchne tato matrjoŇ°ka od firmy Art Lebedev, kter√° je zn√°m√° p√łedevŇ°√≠m d√≠ky sv√© OLED kl√°vesnici a dalŇ°√≠m blb√Ļstk√°m. Tato d√łev√¨n√° postavi√®ka obsahuje: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte a terabyte. Obr√°zek si m√ĻŇĺete prohl√©dnout na linku v√ĹŇ°e. Opravdu stoj√≠ za kouknut√≠ ;-)
09.08.2007 | BETA mapy.cz - vyzkouŇ°ejte
Seznam dneska uvolnil betu sv√Ĺch nov√Ĺch map na mapy.cz. Hlavn√≠ zm√¨na je v nov√Ĺch satelitn√≠ch fotk√°ch a zobrazov√°n√≠ p√łes celou plochu prohl√≠Ňĺe√®e, pl√°nova√® tras, vyp√≠n√°n√≠ informa√®n√≠ch bublin atd. Je pouŇĺito tak√© √ļpln√¨ nov√© API, kter√© Seznam pl√°nuje otev√ł√≠t ve√łejnosti. VyzkouŇ°ejte, uvid√≠te. :-)
07.08.2007 | Uzav√łen√© BETA testov√°n√≠ SP3 na XP
Microsoft uvolnil p√łed n√¨kolika dny, dokon√®enou √®√°st servisn√≠ho bal√≠√®ku 3 pro Windows XP. Opravuje aŇĺ 900 chyb, na kter√© jiŇĺ existuj√≠ samostatn√© z√°platy. Service Pack 3 m√° ozna√®en√≠ 5.1.2600.3180 (xpsp.070718-2058) a byl d√°n jen uzav√łen√© skupin√¨ p√łedplatitel√Ļ MSDN. Vychutnejte si jinak screeny Windows XP SP3, jenŇĺ m√°te na odkazu v√ĹŇ°e.
05.08.2007 | USB to DVI p√łevodn√≠k
Firma Sewell prod√°v√° p√łevodn√≠k, jenŇĺ dok√°Ňĺe pr√Ĺ ve kvalit√¨ jako skute√®n√©ho DVI portu, zapojit monitor s DVI portem. VyuŇĺij√≠ to p√łedevŇ°√≠m Notebook√°√łi, kte√ł√≠ si cht√¨j√≠ p√łipojit velk√Ĺ monitor na DVI, ale notebook to nepodporuje. P√łevodn√≠k obsahuje 128MB integrovan√© pam√¨ti a dok√°Ňĺe zobrazit maxim√°ln√¨ 1400x1050. Cena je stanovena na $120, coŇĺ je cca 2500K√®.
03.08.2007 | Do ringu vstupuje DirectX 10.1
Microsoft p√łinesl na sc√©nu nov√Ĺ DirectX verze 10.1. M√ĻŇĺeme se do√®kat novinek v podob√¨ zvuku. Star√Ĺ DirectSound nahrad√≠ XAudio 2, jenŇĺ je pouŇĺit a otestov√°n v konzol√≠ch Xbox360. ZajiŇ°¬Ěuje kvalitn√¨jŇ°√≠ 5.1 kan√°lov√Ĺ v√Ĺstup a vyuŇĺ√≠v√° v√≠cej√°drov√© CPU. V obodu grafik je vylepŇ°en√≠ tak√©. T√Ĺk√° se podpory Shader Model uve 4.1. Podpora DX10.1 je pouze pod Vistami SP1
03.08.2007 | Quad-core AMD Phenom na 3GHz
AMD p√łedvedlo funk√®n√≠ po√®√≠ta√® se sv√Ĺm √®ty√łj√°drov√Ĺm procesorem Phenom, jenŇĺ pracoval na 3GHz se vzduchov√Ĺm chlazen√≠m. Po√®√≠ta√® obsahoval tak√© zapojen√© t√łi Radeony HD 2900XT, z nichŇĺ dva byly v CrossFire a t√łet√≠ Radeon nejsp√≠Ň°e pro fyzick√© v√Ĺpo√®ty. AMD tak dok√°zalo, Ňĺe jeho procesory jsou schopny pracovat spolehliv√¨ i na 3GHz
02.08.2007 | Seagate s IDE konèí
Firma Seagate ozn√°mila, Ňĺe kon√®√≠ s v√Ĺrobou jiŇĺ zastaral√Ĺch disk√Ļ s rozhran√≠m PATA. InŇĺen√Ĺ√łi Seagate jiŇĺ na vylepŇ°en√≠ch nepracuj√≠ od minul√©ho roku. Tento krok obhajuje t√≠m, Ňĺe lid√© prahnou po nov√¨jŇ°√≠ch rychlejŇ°√≠ch S-ATA disc√≠ch. Posledn√≠ produkty by se m√¨li dov√©st n√¨kdy na p√łelomu tohoto a p√ł√≠Ň°t√≠ho roku. Pak obchody vyprodaj√≠ z√°soby a po HDD Seagate s IDE rozhran√≠m se slehne zem.
02.08.2007 | Karneval se snaŇĺ√≠ nal√°kat z√°kazn√≠ky
Karneval p√łipravil a prodlouŇĺil Ň°anci nebo sp√≠Ň°e l√°kadlo na nov√© i st√°vaj√≠c√≠ z√°kazn√≠ky. Kdo si v obdob√≠ od √®ervna objedn√° internetovou sluŇĺbu karneval nebo je jiŇĺ uŇĺivatelem sluŇĺby DUO, m√ĻŇĺe zaŇĺ√°dat Karneval o registra√®n√≠ kl√≠√® na Zoner Photo Studio 8 Karneval Edition. Tedy program na zpracov√°n√≠ fotografi√≠
02.08.2007 | Laserov√© tisk√°rny mohou zp√Ļsobit rakovinu plic
Podle v√Ĺzkumu v√¨dc√Ļ z Austr√°lie, kter√© vede Lidie Morawska na univerzit√¨ v Queenslandu, jsou laserov√© tisk√°rny stejn√¨ nebezpe√®n√© jako kou√łen√≠. P√łi tisku totiŇĺ vypouŇ°t√¨j√≠ do vzduchu i jin√© l√°tky, kter√© maj√≠ Ň°patn√Ĺ vliv na naŇ°e d√Ĺchac√≠ √ļstroj√≠ a mohou zp√Ļsobit rakovinu. NejhorŇ°√≠ jsou pr√Ĺ √ļpln√¨ nov√© tonery. Tak to abych byl r√°d, Ňĺe m√°m inkoustovou :-)

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ