VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Bleskovky

31.01.2007 | Nov√Ĺ Apple iPod Shuffle v mnoha barv√°ch
Spole√®nost Apple vypustila na trh nov√© Apple iPod Shuffle, jenŇĺ budou k dost√°n√≠ mnoha barevn√Ĺch variant√°ch a to v r√ĻŇĺov√©, zelen√©, modr√©, oranŇĺov√© a st√ł√≠brn√© barv√¨. MP3 p√łehr√°va√® Apple iPod Shuffle m√° kapacitu 1GB a vydrŇĺ√≠ p√łehr√°vat v kuse aŇĺ 12 hodin. Nav√≠c si lze p√łehr√°va√® jednoduŇ°e p√łipnout nap√ł√≠klad na tri√®ko. Cena za Apple iPod Shuffle se pohybuje okolo $80.
31.01.2007 | Monitory povaluj√≠c√≠ se na pl√°Ňĺi v Hongkongu
Na pl√°Ňĺi v Sai Kung Country Parku v Hongkongu se povaluj√≠ nefunk√®n√≠ monitory. Ty na pl√°Ňĺ vyplavilo mo√łe z n√°kladn√≠ho plavidla b√¨hem siln√© bou√łe. Ano podivn√© po√®as√≠ ovliv√≤uje i sv√¨t PC. ҆koda Ňĺe jsou nefunk√®n√≠ jinak bych si pro jeden dojel.
31.01.2007 | Doporuèené koncové ceny Vist
Maloobchodn√≠ ceny v EU pro vŇ°echny jazyk.verze: Vista Home Basic ‚Äď FPP 188‚ā¨, UPG 95‚ā¨| Vista Home Premium ‚Äď FPP 223‚ā¨, UPG 150| Vista Business ‚Äď FPP 278‚ā¨, UPG 173‚ā¨| Vista Ultimate ‚Äď FPP 373‚ā¨, UPG 245‚ā¨. OEM: Vista Home Basic - od 2300K√®| Vista Home Premium ‚Äď od 3200K√®| Vista Business ‚Äď od 5100K√®| Vista Ultimate ‚Äď od 6700K√® - VŇ°e bez DPH.
30.01.2007 | Dálkové ovládání k Windows Vista Media Center
D√°lkov√© ovlad√°n√≠ pro Windows Vista Media Center je na na sv√¨t√¨. Ovlada√® m√° v sob√¨ oproti ovlad√°n√≠ pro Windows XP Media Center zabudovan√Ĺ mal√Ĺ LCD displej, jenŇĺ usnadn√≠ pr√°ci s PC. Na displeji si m√ĻŇĺete vybrat t√łeba skladbu a d√°t si j√≠ p√łehr√°t bez toho aby jste museli p√łeruŇ°it √®innost na PC. K PC je ovlada√® p√łipojen pomoc√≠ Bluetooth. Cena za d√°lkov√© ovlad√°n√≠ k Windows Vista Media Center je asi 3500K√®.
30.01.2007 | Syst√©m reproduktor√Ļ Sony SRS-DZ10
Spole√®nost Sony p√łedstavila syst√©m reproduktor√Ļ pod n√°zvem SRS-DZ10. Ta nab√≠dne 2 satelity a jeden hlin√≠kov√Ĺ subwoofer, jenŇĺ m√° tvar v√°lce. Cel√Ĺ syst√©m reproduktor√Ļ Sony SRS-DZ10 m√° v√Ĺkon 37W. Syst√©m m√° v sob√¨ dva vstupy pro p√łipojen√≠ k PC a p√łenosn√Ĺm hudebn√≠m p√łehr√°va√®√Ļm. Nejen Ňĺe soustava reproduktor√Ļ m√° origin√°ln√≠ design, d√≠ky tomu zabere syst√©m m√©n√¨ m√≠sta. Sony SRS-DZ10 je jiŇĺ na trhu.
30.01.2007 | Windows Vista opìt
Hacke√łi budou m√≠t sm√Ļlu. Vista jak jiŇĺ vŇ°ichni v√≠me je dalŇ°√≠ novou verz√≠ opera√®n√≠ho sist√©mu po 5 letech. Spole√®nost Microsoft ozn√°mila, Ňĺe cel√Ĺ tento syst√©m je jedna velk√° aktualizace a kompletizace vŇ°ech dompl√≤kov√Ĺch bal√≠k√Ļ. Do Visty se vkl√°daj√≠ velk√© nad√¨je, vŇĺdy¬Ě Billa Gatese to st√°lo miliony dolar√Ļ a jeho zisk firmy se sn√≠zil o 28%.
29.01.2007 | Olympus SP-550 UZ s 18x optick√Ĺm zoomem
Spole√®nost Olympus v mynul√©m t√Ĺdnu p√łedstavila sedum nov√Ĺch digit√°ln√≠ch fotoapar√°t√Ļ. Nejzajmav√¨jŇ°√≠ z nich je digit√°ln√≠ fotoapar√°t Olympus SP-550 UZ, jenŇĺ m√° 18x optick√Ĺ zoom, coŇĺ je rekordn√≠ u EVF model√Ļ. Jinak ostatn√≠ fotoapar√°ty od spole√®nosti Olympus jsou ur√®en√© sp√≠Ň°e pro to norm√°ln√≠ focen√≠.
29.01.2007 | HP notebooky uŇĺ s Windows Vista
Spole√®nost Hewlett Packard za√®ala prod√°vat vŇ°echny sv√© notebooky s opera√®n√≠m syst√©mem Windows Vista. JiŇĺ nyn√≠ si m√ĻŇĺete na webov√Ĺch str√°nk√°ch spole√®nosti HP po√ł√≠dit nov√Ĺ notebook s Windows Vista. Ale na trhu budou notebooky aŇĺ od 30. ledna. Stejn√Ĺ krok chce tak√© ud√¨lat konkuren√®n√≠ spole√®nost DELL.
29.01.2007 | √ąech√°√®ek nyn√≠ skryt ve WMP 11
V√®era vydal Microsoft sv√Ļj Windows Media Player lokalizovan√Ĺ do √®esk√©ho jazyka. UŇĺ bylo na √®ase, protoŇĺe jiŇĺ ub√¨hla n√¨jak√° ta doba od vyd√°n√≠ anglick√© verze. Instala√®ka 11. verze m√° cca 25MB. Instalace i staŇĺen√≠ si vyŇĺaduje ov√¨√łen√≠ pravosti syst√©mu. Nejd√ł√≠ve je ale pot√łeba starou anglickou verzi odinstalovat jinak se nic nezm√¨n√≠.
28.01.2007 | Blu-ray vypalovaèka pro operaèní systém Mac Pro a Power Mac G5
Spole√®nost MCE Technologies vyvinula prvn√≠ Blu-ray vypalova√®ku, kter√° je ur√®en√° pro po√®√≠ta√®e s opera√®n√≠m syst√©mem Mac Pro a Power Mac G5. Mechanika je intern√≠ a dok√°Ňĺe zapisovat a √®√≠st Blu-ray disky rychlost√≠ 2x. Mechanika uŇĺ p√łich√°z√≠ na trh. Zakoupit vypalova√®ku m√ĻŇĺete na str√°nkach spole√®nosti MCE Technologies za cenu okolo 700 dolar√Ļ.
28.01.2007 | První walkman byl vyprodán bìhem jednoho mìsíce
V roce 1979, kdy byl uveden na trh prvn√≠ walkman na sv√¨t√¨ uŇĺ m√ĻŇĺete poslouchat hudbu opravdu vŇ°ude. To spole√®nost Sony za√®ala vyr√°b√¨t walkmany, jenŇĺ byly hned do jednoho m√¨s√≠ce vyprod√°ny. Po 30 letech firma Sony p√łiznala Ňĺe prvn√≠ walkman nebyl jejich. Cena se pohybovala tehdy okolo 100 dolar√Ļ. Dnes uŇĺ skoro walkman nikdo nem√° sp√≠Ň°e m√° MP3 p√łehr√°va√®.
28.01.2007 | DVD kombo vypalovaèka Super Multi-Burner od Lenovo
Spole√®nost Lenovo p√łedstavila tenkou extern√≠ kombo DVD vypalova√®ku pod n√°zvem Super Multi-Burner, jenŇĺ podporuje technologii LightScribe. Mechanika vypaluje rycholst√≠ 24x na CD, 8x na DVD¬ĪR, 4x na DVD¬ĪRW, 5x na DVD-RAM a 2,4 na DVD+R DL. Pr√Ļm√¨rn√° p√ł√≠stupov√° doba je 130ms. Super Multi-Burner nab√≠z√≠ 2MB vyrovn√°vac√≠ pam√¨¬Ě. K PC se p√łipojuje pomoc√≠ USB 2.0 portu. Cena je 250 dolar√Ļ.
26.01.2007 | 1,8 HDD pro notebooky od Samsung
Spole√®nost Samsung p√łedstavila nov√Ĺ 1,8‚Äú pevn√Ĺ disk, jenŇĺ podporuje kolm√Ĺ z√°znam dat. HDD od Samsungu m√° kapacitu 60GB a je ur√®en pro notebooky nebo UMPC, protoŇĺe jeho tlouŇ°¬Ěka je pouh√Ĺch 5mm. HDD m√° 2MB buffer a plotny se ot√°√®√≠ rychlost√≠ 4200 ot/min. K dostn√≠ bude 1,8‚Äú verze disk√Ļ v kapacit√°ch 20GB, 30GB, 40GB a 60GB.
26.01.2007 | Pornopr√Ļmysl spol√©h√° na horŇ°√≠ technologie
Pornopr√Ļmysl, kter√Ĺ ze za√®√°rku jako v√¨tŇ°ina pr√Ļmusl√Ļ cht√¨la m√≠t tu nejmodern√¨jŇ°√≠ technologii, ale pornopr√Ļmysl si nyn√≠ vybral cestu horŇ°√≠ levn√¨jŇ°√≠, ale ne zas aŇĺ tak kvalitn√≠ cesty. HorŇ°√≠ kvalita filmu totiŇĺ nedok√°Ňĺe odhalit nedostatky herc√Ļ ani kvalitu filmu, proto dobr√° technologie je pornopr√Ļmyslu nazmar.
26.01.2007 | Service Pack pro Windows Vista
Spole√®nost Microsoft teprve ned√°vno uvedla trh sv√Ļj nov√Ĺ opera√®n√≠ syst√©m Windows Vista, jenŇĺ byl dlouho o√®ek√°van√Ĺ a tak√© trochu revolu√®n√≠, ale uŇĺ nyn√≠ ozn√°mila, Ňĺe uŇĺ p√łipravuje opravn√Ĺ bal√≠k Service Pack 1. Bal√≠√®ek pro Vistu by se m√¨l objevit v druh√© polovin√¨ roku. Windows Vista Service Pack 1 bude standardn√≠ servisn√≠ bal√≠√®ek, kter√Ĺ bude obsahovat bezpe√®nostn√≠ aktualizace, z√°platy, mal√© mnoŇĺstv√≠ zm√¨n k vylepŇ°en√≠ kvality syst√©mu. To¬Ě podle webu Bink.nu.
24.01.2007 | S nov√Ĺm dr√°tem bez dr√°tu od Intelu
Intel uvedl novou generaci bezdr√°tov√©ho p√łenosu Intel Next-Gen Wireless-N. Bude uplatn√¨na nejen v notebooc√≠ch, avŇ°ak zaloŇĺen√Ĺch na nov√© technologii Centrino Duo. Intelovsk√Ĺ c√≠l je o vyŇ°Ň°√≠ rychlosti p√łenosu a moŇĺnost pracovat s n√¨kolika n√°ro√®n√Ĺmi aplikacemi najednou bez p√łeruŇ°en√≠. Je postavena na 802.11n a mela by b√Ĺt aŇĺ 5x rychlejŇ°√≠.
24.01.2007 | Playstation 3 jiŇĺ brzy
A√®koliv ofici√°ln√≠ vyj√°d√łen√≠ Sony o datu zah√°jen√≠ prodeje next-gen konzole PS3 v Evrop√¨ jeŇ°t√¨ neyblo vyd√°no, ve sv√¨tov√Ĺch m√©di√≠ch se objevilo 23.3.2007. JiŇĺ p√łed t√Ĺdnem na internetu tato zpr√°va kolovala, aŇĺ nyn√≠ se vŇ°ak zd√° Ňĺe je skute√®n√¨ pravdiv√°.
23.01.2007 | Alienware Area-51 m5790 - v√Ĺkon mluv√≠ za vŇ°e
Divize spole√®nosti Dell uvedla na trh nov√Ĺ notebook. Tento notebook vyuŇĺ√≠v√° p√łetaktovan√Ĺ procesor Core 2 Duo, Blu-ray mechaniku a tiŇ°e tikaj√≠c√≠ grafick√Ĺ √®ip z d√≠ly ATI X1900. Modely Alienware jsou zn√°nm√© p√łedens√≠m svouj√≠ v√Ĺkonostn√≠ t√ł√≠dou, mezi hr√°ci jsou povaŇĺov√°ny za Ň°pi√®ky. Brzy se m√ĻŇĺete teŇ°it na recenzi.
22.01.2007 | AMD zlevòuje
Ve velkoobchodn√≠m cen√≠ku spole√®nosti AMD se objevilo n√¨kolik cenov√Ĺch zm√¨n. Ty se t√Ĺkaj√≠ dvouj√°drov√Ĺch procesor√Ļ AMD X2, kter√© se aŇĺ na dva nejvyŇ°Ň°√≠ modely do√®kaly zlevn√¨n√≠. Ceny ostatn√≠ch procesor√Ļ z√Ļst√°vaj√≠, z nab√≠dky vŇ°ak zmizel d√ł√≠ve velmi obl√≠ben√Ĺ procesor AMD 3000+.
21.01.2007 | Prvn√≠ televize m√¨la rozliŇ°en√≠ 64 pixel√Ļ
V√¨tŇ°ina vyn√°lez√Ļ vznikla omylem a nebo n√°hl√Ĺm n√°padem, ale prvn√≠ televize se rodila postupn√¨. Doba od n√°padu aŇĺ ke skonstruov√°n√≠ prvn√≠ televize byla 80 let. Tato televize um√¨la vys√≠lat obraz o rozliŇ°en√≠ pouh√Ĺch 64 pixel√Ļ. S dneŇ°n√≠mi televizemi, plazmy a LCD se to srovn√°vat ned√°. Televize se diametr√°ln√¨ odliŇ°uje od z√°znamu pohybliv√Ĺch obr√°zk√Ļ (kina).
20.01.2007 | NOD32 - Aktu√°ln√≠ stav ohroŇĺen√≠ viry (9) - Aktualizace
Po dlouh√© dob√¨ relativn√≠ho klidu op√¨t p√łich√°zej√≠ na sc√©nu nov√© typy vir√Ļ. Moment√°ln√≠ stav ohroŇĺen√≠ viry je stupe√≤ 4 tedy kritick√Ĺ. Aktu√°ln√≠ pom√¨r infekc√≠ se pohybuje kolem 24%, coŇĺ je riziko velmi vysok√©. 3 nejv√¨tŇ°√≠ aktu√°ln√≠ hrozby: Win32/Fuclip.B, Win32/Netsky.Q, typ viru Win32/Stration.WL. NOD32 vydal z√°platu 1993(20070120) imunn√≠ v√Ļ√®i nov√Ĺm typ√Ļm vir√Ļ.
20.01.2007 | Divita jakoŇĺto organiz√°tor CD a DVD
Divita v√°m pom√ĻŇĺe s organizov√°n√≠m vaŇ°ich CD nebo DVD d√≠ky sv√©mu p√ł√≠stroji. Vejde se do n√¨j 100 m√©di√≠. Obsahuje display a pam√¨¬Ě pro n√°zvy jednotliv√Ĺch disk√Ļ. Povrch p√ł√≠stroje je kovov√Ĺ. M√©diou vloŇĺ√≠te do st√¨rbiny, nastav√≠te jm√©no disku a hotovo pro p√ł√≠Ň°t√≠ vynd√°n√≠. Cena se pohybuje kolem $490.
20.01.2007 | Fujitsu a 5TB disky? Fámy èi realita...
Fujitsu chce vyr√°b√¨t 3,5" pevn√© disky s kapacitou aŇĺ 5000GB. Spo√®√≠v√° to ve vytvo√łen√≠ speci√°ln√≠ch "nano-prohlubn√≠" na povrchu m√©dia s pr√Ļm√¨rem 25nm. Tzn 1cm2=1Tb. tj skoro 5x v√≠ce neŇĺ dneŇ°n√≠ nejmodern√¨jŇ°√≠ disk. Teoreticky by tedy m√¨lo Fujitsu nab√≠dnout: 3,5" s 5TB, 2,5" s 1,5TB a nakonec 1,8" s 500GB dat. Datum uveden√≠ nen√≠ zn√°m
18.01.2007 | Univerzitní profesor vyhrál 2 miliony hodin na superpoèítaèi
Profesor Chuang Ren vyhr√°l 2 miliony hodin na superpo√®√≠ta√®i v Lawrence Berkeley National Laboratory, kter√Ĺ pouŇĺije k v√Ĺzkumu f√ļze. 2miliony hodin by trvaly 228let a tolik √®asu samoz√łejm√¨ profesor nem√°, 4000procesor√Ļ tento √ļkon ale zpracuj√≠ za 500hodin. N√¨kdy se m√ĻŇĺe u√®itelsk√© povol√°n√≠ docela hodit ne?
18.01.2007 | AMD Fusion se odkl√°d√°
Zaj√≠mav√Ĺ projekt, kter√Ĺ se zrodil v hlav√°ch inŇĺen√Ĺr√Ļ po spojen√≠ spole√®nost√≠ AMD a ATi a jehoŇĺ hlavn√≠m p√łedm√¨tem bylo vyrobit procesor, kter√Ĺ by z√°rove√≤ obsahoval i grafick√Ĺ √®ip, byl odloŇĺen. P√Ļvodn√≠ o√®ek√°van√© datum p√ł√≠chodu AMD Fusion jak se m√¨l procesor naz√Ĺvat bylo pl√°nov√°no p√łibliŇĺn√¨ na konci roku 2008. Nyn√≠ se zd√° b√Ĺt re√°ln√Ĺ aŇĺ rok 2010.
17.01.2007 | Intel bude mìnit továrny
Prvn√≠ tov√°rnu mimo USA - Fab8 v Jeruzal√©m√¨ se Intel chyst√° uzav√ł√≠t. Za 4 miliardy USD chce naopak postavit novou s n√°zvem Fab28 kter√° by m√¨la b√Ĺt p√łipraven√° na v√Ĺrobu 45nm procesor√Ļ. T√łet√≠ tov√°rna - Fab32 v Arizon√¨ by tekt√©Ňĺ brzy m√¨la b√Ĺt schopna v√Ĺroby a to pr√Ĺ jeŇ°t√¨ letos.
17.01.2007 | Kontroverzní oznámení spoleènosti Apple
Podle zpr√°vy Applu, si mohou uŇĺivatel√© po√®√≠ta√®√Ļ Macbook, Macbook Pro a iMac s procesorem Core 2 Duo aktivovat podporu nov√©ho Wi-Fi standartu 802.11n, protoŇĺe jejich s√≠¬Ěov√© karty ho umoŇĺ√≤uj√≠ vyuŇĺ√≠vat. Na tom by nebylo nic Ň°patn√©ho, pokud by ale za to Apple necht√¨l po uŇĺivatel√≠ch poplatek 5 dolar√Ļ. P√łijde v√°m snad logick√© platit za n√¨co co uŇĺ jste si koupili?
15.01.2007 | The Pirate Bay chce koupit Sealand
Je to takov√Ĺ mal√Ĺ ostr√Ļvek, na kter√Ĺ si cht√¨j√≠ provozovatel√© webu The Pirate Bay p√łesunout servery s rychl√Ĺm internetem. Samoz√łejm√¨ si vytvo√ł√≠ vlastn√≠ st√°t a z√°kony, kde slova jako autorsk√© z√°kony nebudou znamenat nic. Vyvol√°vac√≠ cena Sealandu za√®√≠n√° na 750mil‚ā¨. KdyŇĺ neusp√¨j√≠ maj√≠ z√°loŇĺn√≠ "pl√°n B". Jinak zaloŇĺili str√°nky, kde mlŇĺete p√łisp√¨t men√¨¬®Ň°√≠m obnosem pen√¨z.
15.01.2007 | SSD. 2,5 a 64GB flash disk jiŇĺ brzy
Firma PQI se rozhodla vyr√°b√¨t SSD(Solid State Disk) flashov√© 2,5" disky s kapacitou 64GB. P√łitom konkurence uk√°zala jen disky s polovi√®n√≠ kapacitou. Koncem tohoto roku by m√¨la firma p√łedstavit pokro√®ilejŇ°√≠ disk s dvojn√°sobnou kapacitou. 64Gig√°√®e za√®na PQI prod√°vat kolem srpna a cena jeŇ°t√¨ nen√≠ zn√°ma. Jeho v√Ĺhody jsou energetick√° nen√°ro√®nost a odolnost.
13.01.2007 | ChceŇ° Ňĺ√≠t? ZAPLA¬ć!!!
Na internetu se objevil nov√Ĺ druh phishingu, kdy ani nem√ĻŇĺeme uv√¨√łit, Ňĺe se n√¨co takov√©ho m√ĻŇĺe st√°t. AvŇ°ak touha po pen√¨z√≠ch je velk√°. Uto√®n√≠k(ci) poŇĺaduj√≠ $80.000 jinak pr√Ĺ zavraŇĺd√≠ majitele mailu. Jako d√Ļkaz pr√Ĺ tak√© maj√≠ nahran√© n√¨kolika denn√≠ video ovŇ°ek taky za nemalou √®√°stku $20.000. To je tedy s√≠la, co n√¨kdo dok√°Ňĺe vymyslet.
13.01.2007 | Chladic√≠ podloŇĺka pro notebook od Belkin
Spole√®nost Belkin p√łedstavila nov√Ĺ chladic√≠ podstavec pro notebooky, jenŇĺ je p√łipojena pomoc√≠ USB portu k notebooku. PodloŇĺka m√° zaru√®en√Ĺ design a odvod tepl√©ho vzduchu. Spot√łeba by m√¨la b√Ĺt n√≠zk√°, coŇĺ aspo√≤ nebude tolik vyt√¨Ňĺovat baterie notebooku. Na trh by se mohla podloŇĺka dostat b√¨hem √ļnora za cenu 29 americk√Ĺch dolar√Ļ.
13.01.2007 | MP3 p√łehr√°va√® Sansa Connec od SanDisk
Spole√®nost SanDisk p√łedstavila MP3 p√łehr√°va√® Sansa Connec, jenŇĺ byl p√łedstaven na CES 2007. P√łehr√°va√® Sansa Connect nab√≠z√≠ Wi-Fi, √®√≠mŇĺ si m√ĻŇĺete bezdr√°tov√¨ stahovat a pos√≠lat nap√ł√≠klad hudbu a fotky. Uvnit√ł se skr√Ĺv√° 4GB flash pam√¨¬Ě a nav√≠c m√° slot pro microSD k rozŇ°√≠√łen√≠ kapacity. P√łehr√°va√® je vybaven 2,2‚Äú TFT barevn√Ĺm displejem. K PC se p√łipojuje pomoc√≠ USB 2.0 portu. Rozm√¨ry jsou 5,2 x 1,6 x 9cm a cen je $249.
12.01.2007 | Rekord pro online hru World of Warcraft
Onlinov√° hra World of Warcraft si na za√®√°tku ledna p√łipsala na sv√© konto dalŇ°√≠ rekord. Na sv√Ĺch PC m√° World of Warcraft jiŇĺ nainstalovan√Ĺ 8 milion√Ļ lid√≠ po cel√©m sv√¨t√¨. Spole√®nost Blizzard p√łipravila pro hr√°√®e datadisk s podtitulem The Burning Crusade, ten uŇĺ netrp√¨liv√¨ o√®ek√°vaj√≠ miliony hr√°√®√Ļ World of Warcraft.
12.01.2007 | OQO: Ultra mobilní PC s Vistami
Tento mr√≤ous modelu O2 pracuje s Windows Vista ale tak√© se starŇ°√≠mi XP. V√°Ňĺ√≠ pouh√Ĺch 500g a jeho rozm√¨ry jsou velice mal√©:14,2x8,4x2,5 cm. Po√®√≠ta√® b√¨Ňĺ√≠ na VIA C7-M ULV 1,2 nebo 1,5 GHz, √®ipset VX700 s integrovanou grafikou. 512 nebo 1024 MB RAM, USB2, HDMI, WiFi, 1.8" 30 nebo 60GB disk a 5" display na 800x400pix. Cena cca $1499 (32L K√®).
12.01.2007 | Apple m√° kritickou chybu nejen ve sv√©m internetov√©m prohl√≠Ňĺe√®i
Na bezpe√®nostn√≠m serveru Secunia.com byla v r√°mci d√ł√≠ve ozn√°men√©ho projektu Month of Apple Bugs nalezena kritick√° chyba webov√©ho prohl√≠Ňĺe√®e a syst√©mu Mac OS X. Tato chyba zp√Ļsobuje p√łete√®en√≠ z√°sobn√≠ku p√łi pr√°ci s form√°tem UFS konkr√©tn√¨ funkce ffs_mountfs(), d√≠ky kter√© m√ĻŇĺe √ļto√®n√≠k spustit p√łes webov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√® Safari Ň°kodliv√Ĺ k√≥d
11.01.2007 | Nové ovladaèe ATi Catalyst 7.1
Prvn√≠ letoŇ°n√≠ verze ovlada√®√Ļ grafick√Ĺch karet Radeon ATi Catalyst spat√łila v√®era sv√¨tlo sv√¨ta ve verzi 7.1. Jako obvykle opravuje chyby v n√¨kter√Ĺch hr√°ch (tentokr√°t nap√ł. Splinter Cell Double Agent nebo Desperados 2). Opravy se t√Ĺkaj√≠ i OpenGL aplikac√≠ a funk√®nosti Windows MCE. Dostupn√° je i verze pro Linux, ta m√° ozna√®en√≠ 8.33.6.
11.01.2007 | Sapphire X1950 Pro Dual p√łedstaven
I ATi uŇĺ m√° grafiku s dv√¨ma √®ipy na jedn√© kart√¨. Nese n√°zev Sapphire X1950 Pro Dual a jak uŇĺ n√°zev napov√≠d√° ony dva √®ipy jsou totoŇĺn√© jako u modelu X1950 Pro. Takt obou jader je 580MHz a karta je vybavena celkem 1024MB DDR3 pam√¨ti. Samoz√łejmst√≠ je i moŇĺnost provozovat kartu v CrossFire reŇĺimu a m√≠t tak celkem √®ty√łi grafick√© √®ipy najednou.
11.01.2007 | ATi R600 se moŇĺn√° zpozd√≠
Nov√Ĺ high-end grafick√Ĺ √®ip ATi R600, kter√Ĺ se m√¨l objevit do konce tohoto m√¨s√≠ce, se moŇĺn√° o m√¨s√≠c opozd√≠. D√Ļvodem jsou pr√Ĺ jeŇ°t√¨ n√¨jak√© nevylad√¨n√© probl√©my. Pokud bude ale skute√®n√¨ jeŇ°t√¨ v√Ĺkonn√¨jŇ°√≠ neŇĺ G80 od nVidie jak se prosl√Ĺch√°, r√°di si na n√¨j po√®k√°me. Jenom aby nVidia do t√© doby nevyt√°hla z ruk√°vu dalŇ°√≠ trumf.
10.01.2007 | Intel Core na 45nm - Penryn
D√° se √ł√≠ci, Ňĺe ned√°vno byly vyd√°ny procesory √łady Intel Core na 65nm a podle zdroj√Ļ bl√≠zk√© Intelu m√° jiŇĺ jak√©si zmenŇ°eniny jader (Penryn) procesor√Ļ Core - tedy 45nm. Tyto revize A0 jsou schopny dokonce nabootov√°n√≠ Windows, coŇĺ se povede jen m√°lokdy. Je vlastn√¨ jist√©, Ňĺe Intel m√° v√Ĺvoj pod kontrolou a jde mu to l√©pe neŇĺ se p√łedpokl√°dalo.
10.01.2007 | RivaTuner 2.0 Final
Velice obl√≠ben√Ĺ program RivaTuner umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ detailn√≠ nastaven√≠ a p√łetaktov√°n√≠ grafick√Ĺch ka dosp√¨l p√łed ned√°vnem do kone√®n√© verze 2.0. To je ale jak se zd√° jeho posledn√≠ verze. Novinek a vylepŇ°en√≠ je vŇ°ak opravdu mnoho a tak m√° tv√Ļrce po dev√≠ti letech v√Ĺvoje rozhodn√¨ pr√°vo na odpo√®inek.
09.01.2007 | LCD za√®nou uŇĺ p√ł√≠Ň°t√≠ rok vytla√®ovat OLED displeje
Sony prozradila, Ňĺe do v√Ĺroby OLED obrazovek pro b√¨Ňĺn√© pouŇĺit√≠ se hodl√° pustit jiŇĺ v p√ł√≠Ň°t√≠m roce a Ňĺe p√łedpokl√°d√°, Ňĺe technologie OLED postupn√¨ nahrad√≠ LCD. JiŇĺ dnes se OLED dipleje pouŇĺ√≠vaj√≠ v n√¨kter√Ĺch mobiln√≠ch telefonech, te√Į se j√≠ do√®k√°me i u televizor√Ļ. Hlavn√≠ v√Ĺhodou oproti LCD je fakt, Ňĺe OLED obrazovky nepot√łebuj√≠ Ňĺ√°dn√© podsv√¨tlen√≠ a spot√łebuj√≠ tak mnohem m√©n√¨ energie.
09.01.2007 | Seagate HDD 1000GB
Firma seagate se rozhodla, Ňĺe uvede na trh disk s kapacitou 1TB. Tato kapacita bude dosaŇĺena √®ty√łmi 250GB plotami. Disk bude zapouzd√łen ve speci√°ln√≠m pogumovan√©m obalu, aby bylo zabr√°n√¨no vybrac√≠m. Z√°rove√≤ tak bude chr√°n√¨n proti poŇ°kozen√≠. bude st√°t n√¨co p√łes 10 000 K√®.
07.01.2007 | Kritická chyba v oblíbeném Adobe Reader
Byla nalezen√° nebezpe√®n√° chyba ve velice obl√≠ben√©m prohl√≠Ňĺe√®i DF soubor√Ļ - Adobe Readeru. √öto√®n√≠k m√ĻŇĺe d√≠ky speci√°ln√¨ upraven√©mu odkazu v dokumentu po klinut√≠ uŇĺivatelem spustit vlastn√≠ nebezpe√®n√Ĺ k√≥d. Chyba se objevila ve verz√≠ch 6.x i 7.x a proto se doporu√®uje urychlen√¨ p√łej√≠t na novou verzi 8.
07.01.2007 | ҆√≠len√Ĺ n√°pad kter√Ĺ funguje - chlazen√≠ PC vodou z baz√©nu
Ano, √®tete dob√łe, i tohle m√ĻŇĺe n√¨koho napadnout. A nejen napadnout, ale i realizovat! Fotografie, sch√©ma zapojen√≠ i popis a slova autora na naleznete na str√°nce http://www.contrib.andrew.cmu.edu/user/ebuehl/pool_cooling/ . O revoluci v chlazen√≠ se nejedn√°, je ale zaj√≠mav√© pod√≠vat se, jak si vodn√≠ chlazen√≠ p√łestavuj√≠ n√¨kte√ł√≠ lid√©.
07.01.2007 | Asus uvádí externí sbìrnici PCIe x16 pro notebooky
Hern√≠ notebooky jsou drah√© a t√¨Ňĺk√©, vy si ale p√łesto chcete na sv√©m kancel√°√łsk√©m notebooku zahr√°t? To uŇĺ nen√≠ Ňĺ√°dn√Ĺ probl√©m s novinkou od Asusu - XG Station. Ta obsahuje sb√¨rnici PCIe x16, do kter√© zapoj√≠te vŇ°echny modern√≠ grafiky sou√®asnosti. Doma tak m√ĻŇĺete zb√¨sile hr√°t, a do pr√°ce XG Station jednoduŇ°e odpojit a nechat doma.
06.01.2007 | Hitachi prolomilo bariéru 1TB
Spole√®nost splnila slib vyrobit v roce 2007 3,5" harddisk s kapacitou 1TB. Ten se nese ozna√®en√≠ 7K1000 a jeho kapacity bylo dosaŇĺeno samoz√łejm√¨ pomoc√≠ metody kolm√©ho z√°pisu dat. Dosud nejv√¨tŇ°√≠m diskem byl 750GB disk od Seagate. Na trhu by se m√¨l 7K1000 objevit do konce prvn√≠ho √®tvrtlet√≠.
06.01.2007 | Skute√®n√¨ pevn√© disky s NAND flash pam√¨¬Ěmi
Tyto pam√¨¬Ěov√© moduly NAND budou sou√®√°st√≠ tzv SSD jednotek (Solid State Disks), coŇĺ jsou flash pam√¨ti, do nichŇĺ se zapisuj√≠ data. Asi je jasn√©, Ňĺe oproti disk√Ļm s plotnami budou tyto flashov√© mnohem rychlejŇ°√≠ a nebudou n√°chyln√© na ot√łesy a manipulaci ze chodu. √ąten√≠/z√°pisu z jedn√© pam√¨ti = spot√łeba 200 miliwat√Ļ. PouŇĺit√≠ zat√≠m v notebooc√≠ch.
06.01.2007 | Mobil a PDA v jednom: Loox T83 se Super 3G
V roce 2010 za√®ne v Japonsku fungovat rychl√° s√≠¬Ě Super 3G, kter√° je 260x rychlejŇ°√≠ neŇĺ klasick√° 3G. Po investici od $1,1 do 2,2mld bude tato Super 3G s√≠¬Ě moŇĺna p√łen√°Ň°et data rychlost√≠ aŇĺ 100Mbps. Oproti dneŇ°n√≠ (i t√© √®esk√©), maj√≠c√≠ 384-129kbps to bude opravdu rychl√≠k. To tak√© uŇĺivatel√Ļm velmi usnadn√≠ pr√°ci i zp√ł√≠jemn√≠ n√¨kter√© sluŇĺby jako video ve vysok√©m rozliŇ°en√≠.
05.01.2007 | Mìsíèní baterie od Samsungu
Samsung vyvinul dokovac√≠ stanici pro notrebooky, kter√° ultrap√łenosn√Ĺ notebook Samsung Q35 s procesorem Core Duo umoŇĺn√≠ pouŇĺ√≠vat 8 hodin denn√¨ bez dob√≠jen√≠ (za m√¨s√≠c tedy celkem 160hod). Tato dokovac√≠ stanice m√° palivov√© √®l√°nky o celkov√© kapacit√¨ 1200Wh. Baterie "jede" na methanol. 1litr=650Wh pod podm√≠nkou max. v√Ĺkonu 20W. Uveden√≠: konec roku 07.
05.01.2007 | Gigabyte: Pevn√© kondenz√°tory mimo 965 jiŇĺ i u 945 a 946
Gigabyte osazuje jiŇĺ dlouho sv√© desky s √®ipsetem 965 pevn√Ĺmi kondenz√°tory. Osv√¨d√®ili se oproti uŇĺ star√Ĺm elektrolytick√Ĺm. Nyn√≠ je za√®al Gigabyre tak√© osazovat do desek se starŇ°√≠mi √®ipsety 945 a 946 a maj√≠ Ňĺivotnost 1,5x - 6,25x vyŇ°Ň°√≠ Ňĺivotnost neŇĺ elektrolytick√© a nav√≠c se nemus√≠te b√°t, Ňĺe v√°m exploduj√≠. Vhodn√© hl. pro p√łetaktov√°n√≠.
05.01.2007 | Ardence byla p√łevzata firmou Citrix
Ardence, zaloŇĺena roku 1980 m√° dnes cca 100 zam√¨stnanc√Ļ a p√łes 3000 z√°kazn√≠k√Ļ. Ardence poskytuje aplikace a desktopy na vyŇĺ√°d√°n√≠ a tak√© opera√®n√≠ syst√©my v re√°ln√©m √®ase. P√łevzet√≠ Ardence by m√¨lo b√Ĺt ukonce v prvn√≠ √®tvrtin√¨ roku 2007. O√®ek√°v√° se pod√≠len√≠ na obratu cel√© spol. v roce 2007 zhruba $15 - 18 mil. Dopad na cenu firemn√≠ch akci√≠ bude minim√°ln√≠.
04.01.2007 | Rok 2010 a 300TB disky - fascinuj√≠c√≠ budoucnost nebo v√Ĺmysl?
Na internetu se objevila nepotvrzen√° informace - spole√®nost Seagate pr√Ĺ pl√°nuje v roce 2010 vyr√°b√¨t pevn√© disky s kapacitou 300TB.To by m√¨lo b√Ĺt umoŇĺn√¨no zcela p√łepracovanou metodou z√°pisu dat zvanou HAMR (heat-assisted magnetic recording). Dovedete si p√łedstavit jakou velikost budou m√≠t v t√© dob√¨ t√łeba hry?
04.01.2007 | Od √ą√≠ny po Japonsko vy√łazen internet
Kv√Ļli zem√¨t√łesen√≠ 7,1 stupn√¨ na Richterov√¨ Ň°k√°ly, kter√© zas√°hlo pob√łeŇĺ√≠ Tchaj-wanu v √ļter√Ĺ v noci, vy√ładilo internetovou i telefon√≠ komunikaci. Zem√¨t√łesen√≠ pr√Ĺ poruŇ°ilo 6 podmo√łsk√Ĺch optick√Ĺch kabel√Ļ, vedouc√≠ tyto sluŇĺby a Ň°koda se bude dlouho opravovat a bude n√°kladn√°. PoztiŇĺeny byly i velk√© firmy, jako China Mobile a China Telecom.
04.01.2007 | ASUS: T√ł√≠p√°smov√Ĺ PDA s GPS
Toto t√ł√≠p√°smov√Ĺ PDA Asus P535 nab√≠z√≠ GPS navigaci, fotoapar√°t a WiFi (802.11b+g),GPRS, ale i Bluetooth a USB. Nechyb√≠ ani Ň°ifrovac√≠ technologie, chr√°n√≠c√≠ uloŇĺen√° data. Lze se pomoc√≠ n√¨j p√łipojit k internetu, prohl√≠Ňĺet a pos√≠lat maily a prohl√≠Ňĺet webov√© str√°nky. Jinak m√°: Win Mobile 5, dotykov√Ĺ display 65L barev, 256MB flash ROM, 64MB RAM, MiniSD, kamera 15FPS
03.01.2007 | RIAA Ňĺaluje AllofMP3.com o $1,65 bilionu
RIAA se m√° jiŇĺ dlouho spadeno na rusk√Ĺ server AllofMP3, kter√Ĺ pr√Ĺ prod√°v√° neleg√°ln√¨ autorsky chr√°n√¨nou hudbu a jeŇ°t√¨ k tomu pod cenou. RIAA poŇĺaduje $150 000 za kaŇĺdou z 11mil p√≠sni√®ek staŇĺen√Ĺch uŇĺivateli mezi √®ervnem a √ł√≠jnem 2006. Celkem je to 1,65 bilionu dolar√Ļ (cca 36,3bilionu K√®). AllofMP3 vŇ°ak tvrd√≠, Ňĺe odv√°d√≠ autorsk√© poplatky rusk√© obdob√¨ RIAA.
03.01.2007 | Spole√®nost Patriot by se m√¨la ujmou √®ela nejv√Ĺkonn√¨jŇ°√≠ DDR2 pam√¨t√≠
Spole√®nost Patriot se zapojila do v√Ĺrovy nejv√Ĺkonn√¨jŇ°√≠ DDR2 pam√¨¬Ěov√© modul√Ļ a to p√ł√≠mo do √®ela. Se 1302MHz moduly, jenŇĺ jsou ozna√®eny jako PC2-10100. Patriot p√łedstav√≠ svou novinku na show CES 2007, tyto pam√¨ti maj√≠ pln√¨ vyuŇĺ√≠t v√Ĺhod platformy nVidia nForce 680i a nov√Ĺch √®ty√łj√°drov√Ĺch procesor√Ļ Intel.
03.01.2007 | Core 2 Quad Q6600 na 2,4GHz jiŇĺ brzy...
Nov√Ĺ √®ty√łj√°drov√Ĺ procesor intelovsk√© rodiny - Core 2 Quad Q6600 se bl√≠Ňĺ√≠ a brzy bude k prodeji. Je taktov√°n na 2,4GHz, p√łitom rychlost FSB √®in√≠ 1066MHz(efektivn√¨). Procesor m√° k dispozici 8MB L2. Cena $851 (cca 18L K√®). Tato cena je vysok√°, ale vezmeme-li v potaz, Ňĺe procesory od AMD stoj√≠ i 30L, tak se to jeŇ°t√¨ good. J√° bych √®ekal aŇĺ ho zlevn√≠ asi na √ļrove√≤ Core2D.
02.01.2007 | Scaner a notebook v jednom - ScanBook
Scaner a notebook v jednom pod spole√®n√Ĺm n√°zvem ScanBook. Do scaneru se vejde form√°t A4. Scaner je schov√°n pod kl√°vesnic√≠ a ani nep√ł√≠d√° do objemu cel√©ho notebooku ScanBook. Tento n√°pad poch√°z√≠ z Ruska a na v√Ĺrobu uŇĺ jen sta√®√≠ n√¨j√°k√Ĺ v√Ĺrobce, jenŇĺ by ho za√®al vyr√°b√¨t s√©riov√¨.
02.01.2007 | Test dvou USB flash disk√Ļ, kter√Ĺ byl dost p√ł√≠sn√Ĺ
√ąasopis Computer u√®inil test dvou USB flash disk√Ļ a to Kingston DataTraveler Secure (512MB) a Pretec i-Disk BulletProof USB2.0 (512MB). Oba disky proŇ°ly tvrd√Ĺm testem, kter√Ĺ zahrnoval pobyt ve vod√¨, v ohni i vprachu, r√Ļzn√© n√°razy, st√ł√≠len√≠ na pam√¨ti atd. Jako v√Ĺt√¨z vyŇ°el z testu disk Pretec i-Disk BulletProof USB2.0, kter√Ĺ nevydrŇĺel pouze pobyt na st√łelnici. Cena flasky je 750K√®, coŇĺ je i levn√¨jŇ°√≠ neŇĺ konkurentn√≠ disk.
02.01.2007 | USB flash disk Emtec M400 - Mozartova edice
USB flash disk Emtec M400, jenŇĺ pat√ł√≠ do speci√°ln√≠ Mozartovy edoce, m√° kapacitu 2GB. Uvnit√ł flasky je nav√≠c uloŇĺeno 20 hodin hudby od W. A. Mozarta ve form√°tu MP3. P√łi koupi dostanete nav√≠c stylov√© balen√≠. Design USB flash disku je slad√¨√≤ do √®erven√© barvy. Cena USB flash disku Emtec M400 je 1300K√® a nav√≠c je t√ł√≠let√° z√°ruka.
01.01.2007 | Placat√° myŇ° Samsung Aving
√özk√° notebookov√° myŇ°, jenŇĺ je vysok√° pouh√Ĺch 8mm od spole√®nosti Samsung. Placat√° myŇ° disponuje 5ti tla√®√≠tky. Rolovac√≠ tla√®√≠tko je na myŇ°i um√≠st√¨n√© naleŇĺato a to√®√≠ se sn√≠m jako s volantem doleva nebo do prava. MyŇ° m√° kabel, kter√Ĺ se automaticky nav√≠j√≠ a k PC se √ļzk√° myŇ° p√łipojuje pomoc√≠ USB portu.
01.01.2007 | Obrovsk√° LCD pracovn√≠ plocha s rozliŇ°en√≠m 7360√ó1600
Obrovsk√° pracovn√≠ LCD syst√©m Zenview Powerscape Ultra HD. Syst√©m Zenview Powerscape Ultra HD je tvo√łen centr√°ln√≠m 30palcov√Ĺm LCD panelem a √®tve√łic√≠ 20.1palcov√Ĺch LCD panel√Ļ, jenŇĺ jsou postaven√Ĺ na v√ĹŇ°ku. Gigantick√° plocha, kter√° m√° rozliŇ°en√≠ 7360√ó1600 m√ĻŇĺe b√Ĺt vaŇ°e za zhruba 5900 dolar√Ļ. To by se pracovalo co?
01.01.2007 | LCD Samsung CX305T s plochou o velikosti r√Ĺsovac√≠ho prkna
Chcete m√≠t doopravdy obrovsk√Ĺ LCD displej, t√łeba jako r√Ĺsovac√≠ prkno? Tak to pro v√°s spole√®nost Samsung m√° pro v√°s sv√Ļj 30palcov√Ĺ model LCD monitoru CX305T. LCD Samsung CX305T m√° √ļŇĺasn√© rozliŇ°en√≠ 2560x1600, kontrast 1000:1, sv√≠tivost 400 cd/m2 a odezva je 6 ms. LCD Samsung CX305T m√ĻŇĺete m√≠t za zhruba 1300 euro.

06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ