VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Bleskovky

31.03.2007 | Herní snímaè mozku Epoc od Emotiv
Australsk√° firma Emotiv p√łedvedla prototyp ovlada√®e Epoc, jenŇĺ ovl√°d√° PC myŇ°lenkami. Helma p√łipom√≠n√° vylepŇ°en√Ĺ EEG z nemocnic. √ąidla v helm√¨ sn√≠maj√≠ mozkov√© vlny a bezdr√°tov√¨ je p√łen√°Ň°√≠ do PC √®i hern√≠ konzole. K tomu aby dorazila helma Epoc na trh ji √®ek√° dlouh√° cesta, ale uŇĺ byla p√łedvedena na konferenci hern√≠ch v√Ĺvoj√°√ł√Ļ GDC v San Franciscu.
31.03.2007 | USA chce nièit teroristy i na internetu
Americk√° vl√°da uŇĺ neni√®√≠ jen teroristy v re√°ln√©m sv√¨t√¨, ale vyv√≠j√≠ i nov√Ĺ syst√©m jak ni√®it teroristy na internetu a to konkr√©tn√¨ jejich weby. Syst√©m by m√¨l znemoŇĺnit p√łes internet oslavovat √ļsp√¨chy terorist√Ļ. Tento program je zahrnut pod V√Ĺzkumnou laborato√ł vzduŇ°n√Ĺch sil, kter√Ĺ m√° k dispozici rozpo√®et 40 mili√≥n√Ļ dolar√Ļ a to na √®ty√łi roky.
31.03.2007 | Nová spolupráce spoleèností Google a LG
Spole√®nosti Google a LG Electronics ozn√°mili svou novou spolupr√°ci na v√Ĺvoji nov√Ĺch LG mobiln√≠ch telefon√Ļ. Mobily by m√¨ly pln√¨ ovl√°dat funkce Google a to t√łeba Google Search, Google Maps, Gmail a Blogger Mobile. Nav√≠c mobily budou m√≠t snadn√Ĺ p√ł√≠stup k internetu a to i bez PC. Na novou s√©rii asi 10 mobil√Ļ se m√ĻŇĺeme t√¨Ň°it v druh√©m √®tvrtlet√≠ 2007.
30.03.2007 | Deepfish - nov√Ĺ webov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√® pro mobily
Gigantick√° spole√®nost Microsoft vytvo√łila pro uŇĺivatele mobiln√≠ch telefon√Ļ nov√Ĺ webov√Ĺ prohl√≠Ňĺe√® pod n√°zvem Deepfish. JiŇĺ byla uvedena ran√° verze, kter√° dok√°Ňĺe na√®√≠st plnohodnotn√Ĺ web i na mal√Ĺ displej mobiln√≠ho telefonu.UŇĺivatel po na√®ten√≠m m√ĻŇĺe p√łibliŇĺovat, √®√≠st a na √®√°sti jednotliv√© klikat. Podle Microsoft je Deepfish svou kvalitou jen betaverze zat√≠m.
30.03.2007 | Spoleènost Philips navrhla mobilní telefon na rezervní AAA baterii
Spole√®nost Philips navrhla nov√Ĺ prototyp mobiln√≠ho telefonu, jenŇĺ po vybit√≠ sv√©m vlastn√≠ baterie m√ĻŇĺe nad√°le b√¨Ňĺet na vloŇĺen√Ĺ AAA √®l√°nek. Baterie umoŇĺn√≠ mobiln√≠mu telefonu Philips pracovat aŇĺ o t√łi hodiny nav√≠c. Baterie m√ĻŇĺe b√Ĺt i dob√≠jec√≠. Mobiln√≠ telefon Xenium NRG Handset pracuje s jak√Ĺmkoli typem AAA √®l√°nk√Ļ.
30.03.2007 | √ą√≠nsk√° spole√®nost Changhong Europe Electric m√° pobo√®ku v Nymburce
√ą√≠nsk√° spole√®nost Changhong Europe Electric zah√°jila v√Ĺrobu televizor√Ļ v Nymburku. Tato pobo√®ka je nejv√¨tŇ°√≠ investice firmy od roku 1958 a m√° 9 v√Ĺrobn√≠ch linek. Za rok se m√° vyrobit aŇĺ milion LDC, plazmov√Ĺch a klasick√Ĺch TV. V budoucnu by m√¨la pobo√®ka za√®√≠t nav√≠c vyr√°b√¨t PC, mobily, lednice a klimatizace. Spole√®nost Changhong Europe Electric je druh√Ĺm nejv√¨tŇ°√≠m v√Ĺrobce televizor√Ļ po sv√¨t√¨. Celkov√¨ m√° v√≠ce jak 30 000 zam√¨stnanc√Ļ. V Nymburku investovala 315 000 000K√®.
28.03.2007 | Windows Vista Ultimate s podpisem Billa Gatese byla vydraŇĺena za 30 000K√®
Limitovan√° edice Microsoft Windiws Vista s origin√°ln√≠m podpisem Billa Gatese byla jiŇĺ vydraŇĺena. O draŇĺb√¨ jsme v√°s uŇĺ p√łedem informovali v jedn√© z bleskovek. ҆¬Ěastn√Ĺ v√Ĺherce musel pro sv√© Visty s podpisem p√łev√ĹŇ°it svou nab√≠dkou 50 jin√Ĺch lid√≠ a svou nab√≠dku d√°t na 30 000K√®. Celkov√¨ bylo vyrobeno pouze 25 000 kus√Ļ po cel√©m sv√¨t√¨.
28.03.2007 | Projektor pro mobily od Texas Instruments
Na veletrhu CTIA Wireless 2007 p√łedstavila americk√° spole√®nost Texas Instruments prototyp projektoru, jenŇĺ je ur√®en mobiln√≠mu telefonu. N√°zev je pico-projektor. Projektor je schopen na prot√¨jŇ°√≠ ze√Į vys√≠lat obraz v DVD kvalit√¨. D√≠ky t√©to technologii nemus√≠te filmy sledovat na mal√©m obrazu na obrazovce mobiln√≠ho telefonu, ale sta√®√≠ se jen koukat na ze√Į.
26.03.2007 | Gener√°ln√≠ √łeditel √®esk√©ho Microsoftu Michal √ąupa bude pracovat v Rusku
Gener√°ln√≠ √łeditel √®esk√© pobo√®ky spole√®nosti Microsoft Michala √ąupu kon√®√≠ v √ąesk√©m republice. Od kv√¨tna bude Michal √ąupa pracovat jako gener√°ln√≠ho √łeditele pro online sluŇĺby v Rusku. Bude odpov√≠dat za p√ł√≠pravu produkt√Ļ pod zna√®kou Windows Live. Toto rozhodnut√≠ p√łiŇ°lo v dob√¨, kdy byl √®esk√Ĺ Microsoft ozna√®en za nejlepŇ°√≠ pobo√®ku na sv√¨t√¨ v r√°mci cel√© korporace.
26.03.2007 | S√©rie MP3 p√łehr√°va√®√Ļ T50 od iRiver
Spole√®nost iRiver, jenŇĺ je zn√°va v√Ĺrobou hudebn√≠ch p√łehr√°va√®√Ļ, p√łedstavila novou s√©rii T50, kter√° je n√°sledn√≠kem docela √ļsp√¨Ň°n√© s√©rie T10. Nov√© modely nab√≠dnou LCD displej, kter√Ĺ m√° 65 000 barev a ovl√°d√°n√≠ je pomoc√≠ joysticku. Kapacita je aŇĺ 1GB, d√°le p√łehr√°va√® nab√≠z√≠ FM tuner a mikrofon pro z√°znam zvuku. Bterie vydrŇĺ√≠ aŇĺ 52 hodin v provozu. MP3 p√łehr√°va√® by se m√¨la na trhu objevit 14. dubna 2007.
26.03.2007 | ICQ komunik√°tory
Chatovan√≠ po ICQ lze i pomoc√≠ jin√Ĺch konkuren√®n√≠ch komunik√°tor√Ļ. Sice nejv√≠ce lid√≠ chatuje po ICQ, ale je dobr√© vyzkouŇ°et si i konkurenci a porovnat sv√© pot√łeby. VŇ°echny komunik√°tory funguj√≠ na podobn√©m principu a m√ĻŇĺete bez obavy chatovat po ICQ i kdyŇĺ m√°te jin√Ĺ komunik√°tor neŇĺ v√°Ň° chatfriend. ICQ komunik√°tory: ICQ, QIP, Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger, Google Talk, Skype, Miranda IM, Trillian.
25.03.2007 | Projev Billa Gatese z roku 1989 v digitální podobì
Ned√°vno se objevil na internetu digitalizovan√Ĺ projev Billa Gatese z roku 1989, kter√Ĺ je logicky v angli√®tin√¨. Tento projev byl sice nato√®en v roce 1989, avŇ°ak digitalizov√°n byl aŇĺ nyn√≠. Projev zahrnuje mnoho t√©mat. O MS-DOSu, spory s Applem, pam√¨¬Ěov√° bari√©ra 640k a 16bitov√° architektura a dalŇ°√≠. Projevy v r√Ļzn√Ĺch form√°tech ke staŇĺen√≠ na linku v√ĹŇ°e.
23.03.2007 | EM-SEC Technologies prodává nátìr blokující Wi-Fi signál
EM-SEC Technologies zn√°m√° v√Ĺvojem technologii pro vl√°dn√≠ a vojensk√© instituce, uvedla na trh n√°st√¨nn√Ĺ n√°t√¨r schopn√Ĺ blokovat Wi-Fi sign√°l. Tento n√°t√¨r blokuje sign√°l jak z m√≠stnosti odch√°zej√≠c√≠, tak i do n√≠ p√łich√°zej√≠c√≠. V√Ĺhody jsou jasn√©: Zamezen√≠ Ň°√≠√łen√≠ sign√°lu. Nev√Ĺhoda je vŇ°ak ta, Ňĺe by to mohlo odst√≠nit i sign√°l mobiln√≠ch telefon√Ļ.
20.03.2007 | Multimedi√°ln√≠ po√®√≠ta√® HP TouchSmart IQ770 PC pro vaŇ°i dom√°cnost
Multimedi√°ln√≠ po√®√≠ta√® HP TouchSmart IQ770 PC m√° 19" dotykov√Ĺ LCD displej. Z√°klad LCD tvo√ł√≠ mobiln√≠ procesor AMD, hern√≠ grafika je od nVidie a mnoho dalŇ°√≠ch moŇĺnost√≠. Z√°klad je opera√®n√≠ syst√©m Windows Vista od Microsoft, jenŇĺ by m√¨l hodn√¨ zp√ł√≠jemnit pr√°ci a d√°le ud√¨lat modern√≠ dopln√¨k vaŇ°√≠ dom√°cnosti. HP TouchSmart IQ770 PC stoj√≠ 45 000K√®.
20.03.2007 | Stativ uŇĺ i pro mobil
V dneŇ°n√≠ dom√¨ m√° skoro kaŇĺd√Ĺ √®lov√¨k mobil s fotoapar√°tem. Ur√®it√¨ si ale √ł√≠k√°te, Ňĺe mobiln√≠ - fotoapar√°t nem√ĻŇĺe konkurovat klasick√Ĺm digit√°ln√≠m zrcadlovk√°m. Ano m√°te pravdu ale doba kdy mobily budou na √ļrovni jako jsou dneŇ°n√≠ fotoapar√°ty jist√¨ p√łijde. Firma SonyEricsson p√łedstavila stativ Vysok√Ĺ 10cm s v√°hou 49g. Dod√°van√© je i pouzdro. Stativ najdete pod ozna√®en√≠m Cyber-shot.
20.03.2007 | PlayStation 3 je tady
Za t√łi t√Ĺdny se do√®kaj√≠ p√ł√≠znivci konzole Sony PlayStation. Prodej t√©to nov√© generace PlayStation za√®ne v Praze √ļderem p√Ļlnoci v prodejn√¨ Elvia-Pro na Karlov√¨ n√°m√¨st√≠. Firma Sony zat√≠m taj√≠ kolik uvoln√≠ kus√Ļ pro hlavn√≠ m√¨sto. Odhaduje se jen p√°r stovek. Pro celou Evropu bude totiŇĺ uvoln√¨no jen jeden milion kus√Ļ.
19.03.2007 | Psi jako pomocníci proti softwarovému pirátství
Dv√¨ labradorky vycvi√®en√© v Severn√≠m Irsku dok√°Ňĺ√≠ jako prvn√≠ dva psi vy√®enichat optick√© disky. Vy√®enichaj√≠ chemik√°lie pouŇĺit√© na jejich v√Ĺrobu. OvŇ°em vy√®enichaj√≠ vŇ°echny i origin√°ln√≠ disky a p√°len√©. Tyto dv√¨ feny byly vybr√°ny pro svou pracovitost a d√≠ky sv√© potencialit√¨. Fenky p√Ļsobili v Malaisii, kde prohledali bal√≠ky za 10min, coŇĺ by √ļ√łedn√≠k√Ļm trvalo nejm√©n√¨ hodinu.
16.03.2007 | Automat, jenŇĺ pozn√° v√°Ň° v√¨k
Firma Future Art v√®era v Praze p√łedstavila nov√Ĺ typ automatu, jenŇĺ vynik√° svou schopnost√≠ rozpoznat v√¨k osoby kup√Ļj√≠c√≠ n√¨co. Pozn√°to d√≠ky strojov√©ho k√≥du osobn√≠ho dokladu. Tato nov√° vlastnost umoŇĺn√≠ na voln√©m prostranstv√≠ prod√°vat v automatu i alkoholov√© n√°poje jako je t√łeba pivo. Mechanismus pro ov√¨√łen√≠ v√¨ku je u n√°s chr√°n√¨n patentem.
16.03.2007 | Grafick√° j√°dra z √łady R600 a AGP? Ano!!!...
Vijay Sharma v rozhovotu pro magaz√≠n PC Games Hardware uvedl, Ňĺe vŇ°echna grafick√° j√°dra √łady R600 budou kompatibiln√≠ s PCIe-AGP m√Ļstkem Rialto. T√≠mto p√łevodn√≠kem je moŇĺno p√łev√©st PCIe sb√¨rnici pro starŇ°√≠ AGP. Znamen√° to, Ňĺe se asi n√¨kdy do√®k√°me dalŇ°√≠ho nitra Radeon X2xx0 do vaŇ°eho star√©ho veter√°na. Je to tak√© jedno z p√łevelice zaj√≠mav√Ĺch √łeŇ°en√≠.
16.03.2007 | CeBIT 2007: LCD televizor o √ļhlop√ł√≠√®ce 108" p√łedstavila Sharp
Za√®al veletrh CeBIT 2007 a kaŇĺd√Ĺ z n√°s jiŇĺ ur√®it√¨ slint√°, co ten letoŇ°n√≠ p√łedstav√≠. Prvn√≠ novinka je od firmy Sharp. sestrojila totiŇĺ LCD televizor o √ļhlop√ł√≠√®ce 108" - tedy cca 275cm. Sharp LC-108, jak se monitor jmenuje, je vybaven displejem podporuj√≠c√≠ pln√© HD rozliŇ°en√≠ 1920√ó1080. Zat√≠m se toho moc jin√©ho nev√≠. Ale i tak je to vskutku zaj√≠mav√©
14.03.2007 | N√¨kter√© "starŇ°√≠" desky Asusu budou podporovat FSB1333MHz!!!
Jak jsem v √ļvodu napsal, n√¨kter√© desky budou m√≠t moŇĺnost po aktualizaci BIOSu moŇĺnost podpory procesor√Ļ a RAM na FSB1333MHz. Je to krok vp√łed hlavn√¨ kv√Ļli budouc√≠m procesor√Ļm, zejm√©na tedy Core 2 Quad. Asus zve√łejnil nov√© BIOSy s podporou FSB1333MHz. Jsou to desky s √®ipsety: Intel P965, Intel 975X a nVidia nForce 680i SLI. V√≠ce info na linku v√ĹŇ°e.
13.03.2007 | V√≠te Ňĺe Mobility Radeon X2300 je vlastn√¨ p√łezna√®en√Ĺ Radeon X1300???
AMD uvedlo novou mobiln√≠ grafiku Mobility Radeon X2300 kter√° m√° pat√łit do rodiny zaloŇĺen√Ĺch na j√°d√łe R600 s podporou DirectX 10. AMD vŇ°ak klamalo. Je to totiŇĺ pouze p√łezna√®en√Ĺ Mobility Radeon X1300, vyr√°b√¨n 90nm a podporou pouze DX9.0c a shader model 3.0. Tato grafika je velmi vychvalov√°na a je v notebooku Asus A8Jr. AvŇ°ak hry si asi nezahrajete
13.03.2007 | Nov√© √ļsporn√© Xeony nab√≠z√≠ Intel
ntrel jiŇĺ n√¨jak√Ĺ ten p√°tek nab√≠z√≠ √®ty√łj√°drov√© Xeony se spot√łebou 80W. Nejv√Ĺkonn√¨jŇ°√≠ model spot√łebuje aŇĺ 120W. Intel to napravil a p√łedvedl nov√© √ļsporn√© √®ty√łj√°drov√© Xeony L5310 a L5320. Oba maj√≠ 8MB L2 a jejich FSB √®in√≠ 1066MHz. Jejich TDP je 50W, tedy na kaŇĺd√© j√°dro 12,5W. L5320 na 1,86GHz bude za cca $520 a levn√¨jŇ°√≠ model L5310 na 1,6GHz za $455.
13.03.2007 | Flash 4GB vaŇĺ√≠c√≠ jen 3 gramy
Firma Kingston Technology uvedla na trh 4Gb flash disk, kter√Ĺ v√°Ňĺ√≠ pouh√© 3 gramy. Rozm√¨ry t√©to flashky 34 mm x 12,4 mm x 2,2 mm. Flash disk s√©rie "Super Stick" je zapouzd√łen v obale, kter√Ĺ by m√¨l vydrŇĺet i nestandardn√≠ provozn√≠ podm√≠nky. V√Ĺrobce tvrd√≠, Ňĺe je syst√©m vod√¨odoln√Ĺ, ochr√°n√≠ data i ve vysok√Ĺch teplot√°ch √®i p√łi ot√łesech.
11.03.2007 | O2 bude od dubna zrychlovat - nejsp√≠Ň° aŇĺ √®ty√łikr√°t!
Stejn√¨ jako jiŇĺ p√łed rokem se z√°kazn√≠c√≠ O2 do√®kaj√≠ nejsp√≠Ň°e aŇĺ √®ty√łn√°sobn√©ho zrychlen√≠ internetu p√łi zachov√°n√≠ cen. A√®koliv ofici√°ln√≠ vyj√°d√łen√≠ nen√≠ k dispozici, velkoobchodn√≠ cen√≠k to potvrzuje. NejniŇĺŇ°√≠ rychlost by tak byla 2Mbit/s √®√≠mŇĺ by se √ąR kone√®n√¨ dostala na √ļrove√≤ z√°padn√≠ch zem√≠. Jen FUP st√°le z√Ļst√°v√°...
10.03.2007 | Nov√Ĺ profesion√°ln√≠ monitor
Firma Samsung p√łedstavila nov√Ĺ LCD monitor s √ļhlop√ł√≠√®kou 30 palc√Ļ. Je ur√®en pro profesion√°ln√≠ grafiky v oblasti grafick√©ho designu a upravov√°n√≠ digit√°ln√≠ fotografie. NejvyŇ°Ň°√≠ moŇĺn√© rozliŇ°en√≠ je 2 560 x 1 600 pixel√Ļ. Podporuje i funkci Multi Window takŇĺe nen√≠ nutnost n√¨kolika monitor√Ļ. Cena t√©to novinky je 45 000 K√® (bez DPH)
09.03.2007 | Sony GPS kit GPS-CS1KA
Tento chytr√Ĺ fotoapar√°t v√°m zajist√≠, Ňĺe uŇĺ n√¨kdy nebudete p√łem√ĹŇ°let kde, Ňĺe jste se to vlastn√¨ fotili. Sony GPS kit GPS-CS1KA zaznamen√°v√° polohu, kde byl objek vyfonec sp√łiloŇĺenou aplikac√≠ Picture Motion Software automaticky na online map√¨ zobraz√≠ v m√≠st√¨, kde byly po√ł√≠zeny, spolu s √ļdaji o datumu a √®ase.
08.03.2007 | Odoln√Ĺ notebook
Firma Dell uvedla na √ąesk√Ĺ trh vysoce odoln√Ĺ notebook Latitude ATG D620 (All-Terrain Grade). Jeho unik√°tn√≠ konstrukce je uzp√Ļsobena k pr√°ci v ter√©nu. Proto je odoln√° proti ot√łes√Ļm, vibrac√≠m, vlhkosti a jin√Ĺm p√ł√≠rodn√≠m vliv√Ļm. D√≠ky speci√°ln√≠ konstrukci pevn√©ho disku je disk odoln√Ĺ v√Ļ√®i ot√łes√Ļm. Kl√°vesnice je odoln√° proti rozlit√≠ tekutin.
07.03.2007 | Jak Ň°kodliv√Ĺ k√≥d obejde firewall ve Vist√¨?
JednoduŇ°e. Firma Symantec totiŇĺ st√°le hled√° nov√© chyby v syst√©mu Windows Vista. Symantec varuje p√łed trhlinou ve firewallu Vindows Vista. Nen√≠ totiŇĺ probl√©mem automatick√© povolen√≠ libovoln√© komunikace. √ė√≠d√≠ se pr√°v√¨ automatick√Ĺmi pravidly, jako starŇ°√≠ verze a to je ta chyba! Chyba je snadno zneuŇĺiteln√°, protoŇĺe vir tak m√ĻŇĺe "zm√°√®knout" povolovac√≠ tla√®itko OK.
07.03.2007 | Toshiba P100-437: Na LANp√°rty jako stvo√łen
Tento hern√≠ notas obsahuje samoz√łejm√¨ jiŇĺ dneska Windows Vista -> Home Premium. Mimo jin√© ho ovl√°d√° Core 2 Duo T7400 na 2,16GHz. RAMky DDR2 s 2GB(2x 1GB, 533 MHz) a Nvidia GeForce Go 7900 512MB DDR3, 200GB HDD Jak je jist√¨ poznat uŇĺ podle grafiky bude m√≠t notebook hodn√¨ velkou spot√łebu. Mimoto jeŇ°t√¨ zobrazuje v rozliŇ°en√≠ 1680x1050. Cena neuvedena
06.03.2007 | 3vrstvé HD-DVD s kapacitou 51GB
Na bitevn√≠m poli obou soupe√ł√≠c√≠ch form√°tu Blu-ray a HD-DVD se objevila dalŇ°√≠ skute√®nost. Toshiba totiŇĺ poŇĺ√°dala o schv√°len√≠ 3vrstv√©ho HD-DVD s kapacitou 51GB. To by byla obrovsk√° konkurence pro Blu-ray. T√≠m by se sp√≠Ň°e srovnalo sk√≥re. Toshiba zat√≠m nechce √ł√≠ci podrobnosti, ale jedno je jist√©. V√°lka obou form√°t√Ļ teprve za√®√≠n√°...
06.03.2007 | Fujitsu uvedla 2,5" 160GB pevn√Ĺ disk s rychlost√≠ 7200rpm
Jak jiŇĺ bylo v n√°zvu √łe√®eno, spole√®nost Fujitsu uvedla notebookov√Ĺ 2,5" pevn√Ĺ disk s kapacitou 160GB. Rychlost√≠ zaujme hned na prvn√≠ pohled. Rychlost je dnes na notebooky √ļŇĺasn√Ĺch 7200 ot√°√®ek za minutu. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o model Fujitsu MHW2160BJ maj√≠c√≠ podporu SATA 3.0 Gb/s, odezvu kolem 11 ms. Spot√łeba je 2,3W. Lze koupit i v kapacit√°ch 80 a 100GB.
05.03.2007 | IO2: M√°me 3D projektor za 440L
Spole√®nost IO2 p√łedstavila 3D laserov√Ĺ projektor. JiŇĺ d√ł√≠ve byla p√łedstavena verze Heliodisplay s rozliŇ°en√≠m 800x600. Nyn√≠ je vyvinuta v√Ĺkonn√¨jŇ°√≠ a jede na 1024x768. Obraz se prom√≠t√° 3D do vzduchu a firma chce za sv√Ļj p√ł√≠stroj nemal√Ĺch $18,4L (cca 440L K√®). Aspo√≤ uŇĺ je to u n√°s trochu jako ve SciFi :)
05.03.2007 | "Teraflop in a Box" od AMD
AMD p√łedvedlo platformu akcelerovan√Ĺch v√Ĺpo√®t√Ļ s v√Ĺkonem 1 Tflops. Tuto sestavu nazvalo AMD "Teraflop in a Box". Dle m√©ho p√łeloŇĺeno jako "V√Ĺkon 1Tflops v krabi√®ce" (case). Na tomto po√®√≠ta√®i b√¨Ňĺely Windows XP Professional. A vevnit√ł sk√ł√≠√≤ky si kraloval dualcore AMD Opteron a dvojice √®ip√Ļ AMD R600 Stream Processor nov√© generace.
03.03.2007 | IBM moŇĺn√° odkoup√≠ AMD
Druh√Ĺ nejv√¨tŇ°√≠ prodejce procesor√Ļ spole√®nsot ABM (Advanced Micro Devices) bude asi odkoupena spole√®nost√≠ IBM. To ale nen√≠ jist√¨, jelikoŇĺ spole√®nost IBM jiŇĺ opustila trh mikroprocesor√Ļ a t√≠mto by se musela vr√°tit. Na druhou stranu by spole√®nost IBM by mohla pomoci AMD s kapacitou mikroprocesoru a z√≠skat lepŇ°√≠ pozici na trhu.
02.03.2007 | Hr√°√® online her zem√łel po 7 dnech hran√≠
26-let√Ĺ muŇĺ ze severov√Ĺchodn√≠ √ą√≠ny zem√łel po sedmidenn√≠m ‚Äěmarat√≥nu‚Äú v hran√≠ online her.13% z celkov√Ĺch 20 milion√Ļ √®√≠nsk√Ĺch uŇĺivatel√Ļ internetu, tj. n√¨co okolo 2,6 milion√Ļ uŇĺivatel√Ļ mladŇ°√≠ch 18 let je povaŇĺov√°no za z√°visl√©.
01.03.2007 | Mobilní telefon Samsung Ultra Smart F700
Nov√Ĺ mobiln√≠ telefon Samsung Ultra Smart F700, by m√¨l v pohod√¨ vy√ładit konkuren√®n√≠ nov√¨ ohl√°Ň°en√Ĺ Apple iPhone i komunik√°tor HTC. Samsung Ultra Smart F700 m√° dotykov√Ĺ displej s rozliŇ°en√≠m 440 x 2400 s v√Ĺsuvnou qwerty kl√°vesnic√≠. Mobil m√° rychlou HSDPA s√≠¬Ě s p√łenosy aŇĺ 7,2Mb/s. Nav√≠c m√° 5Mpix fotoapar√°t s autozaost√łen√≠m. Cena je okolo 20 000K√®.
01.03.2007 | MP3 p√łehr√°va√® Zipper
Nov√Ĺ hudebn√≠ MP3 p√łehr√°va√® Zipper, jenŇĺ se p√łipevn√≠ na v√°Ň° zip. To m√° i v√Ĺhody. Neztrat√≠te sv√Ļj MP3 p√łehr√°va√®. Hudba je bezdr√°tov√¨ p√łen√°Ň°ena do sluch√°tek, tud√≠Ňĺ se nikde nebude pl√©st kabel. Zat√≠m se jdn√° pouze o koncept.
01.03.2007 | Window Vista je mezi n√°mi!
Dlouho o√®ek√°van√Ĺ n√°stupce opera√®n√≠ho syst√©mu Windows XP - Windows Vista. Za√≠mco firmy jiŇĺ maj√≠ Vistu delŇ°√≠ dobu k dipozici, √®esk√° verze pro b√¨Ňĺn√© uŇĺivatele se do prodeje dost√°v√° aŇĺ nyn√≠. K dispozici je v n√¨kolika verz√≠ch, d√ĻleŇĺit√© je Ňĺe za p√łibliŇĺn√¨ stejn√© ceny jako Windows XP a nic tak nebr√°n√≠ jej√≠mu rozŇ°i√łov√°n√≠.

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ