VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

30.10.2007 | 22" Sharp LCD FullHD s Ethernetem
Sharp celosvìtovì pøedstavil nové 22" (1200:1), 26" (1500:1) a 32" (2000:1) LCD televize s oznaèením LC-xxP1-W, pøièemž každý má nativní rozlišení 1920x1080, jas 400cd/m2 a pozorovací úhly 176 stupòù horizontálnì i vetrtikálnì. Mimo standardní vstupy nalezneme ještì netradièní S2 a D5, také 2x HDMI a LAN. Cena zaèíná od $1580
22.10.2007 | AMD prodìlává
Druhý nejvìtší výrobce èipù do osobních poèítaèù zvýšil své zisky o výteèných 18 procent, i pøes toto zvýšení zùstal v èervených èíslech. Spoleènost ztrátu vyèíslila na 396 miliónù dolarù (asi 7,5 miliardy korun). Ve ztrátì se z velké èásti projevily splátky za nákup ATI Technologies. AMD Robert Rivet je ovšem spokojený.
16.10.2007 | Štíhlý minipoèítaè NEC US110
Firma NEC pøedstavila malý klientský poèítaè NEC US110 s rozmìry 150x94x30,4mm a hmotností pouhých 350g. Obsahuje 128MB RAM, 128MB NAND flash pamìti, GLAN, VGA (1600x1200), audio vstup a vástup, 5x USB 2.0. Cena $417. Kdyby stál kolem 5000Kè, urèitì bych si ho koupil. Dostupný bude ke konci mìsíce. Tak si øíkám, na mini file-servøík by byl dobrý...
16.10.2007 | Unreal Tournament 3 DEMO - Stahujte!!!
Epic vydává demo své nové støíleèky. Pøedchozí díly byly totiž velice úspìšné a nyní s nástupem výkonných grafik, bude zážitek z obrazu hry vynikající. Demo obsahuje celkem 3 mapy - 2xDM a xVCF(Vehicle Capture the Flag). Lze si zahrát online i instant mód proti botùm. Plná verze je plánována na listopad. Demo stahujte z mirrorù výše.
09.10.2007 | Elpida uvádí 4,8 GHz pamìové èipy
Spoleènost Elpida obnovila svou architekturu Rambus XDR. První vzorky pod oznaèením EDX5116ADSE- 5E- E jsou plánovány na prosinec a masová výroba by mìla zaèít v dubnu 08. Zatím se tedy jedná o nejrychlejší pamìové èipy, které svou rychlostí pøedèí i GDDR4 pamìti. Jinak tikají na 4,8GHz pøi 1,8V. Hlavní je však podpora ze strany výrobcù èipsetù.

09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ