VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepřihlášený návštěvník

Bleskovky

30.06.2008 | GeIL zaèíná prodávat XMP-ready Ultra a EVO One DDR3 moduly
V poslední dobì jsou v Evropì vidìt DDR3 moduly na prodej. Pøed dvìma týdny byly uvolnìny operaèní pamìti 2GB d.ch., Extreme Memory Profiles (XMP) a CL 7-7-7-24.. Moduly Ultra pod kódovým oznaèením GX32GB1600C7DC jsou za cca 144€ a EVO One za 167€
28.06.2008 | OCZ vypouští 3GB SO-DIMM 3GB set pøíští mìsíc
Firma OCZ Technology Group právì uvedla nový set operaèních pamìtí SO-DIMM. Ten je ve velikosti 3GB - tedy 1GB + 2GB. Oba moduly mají certifikaci na práci pøi 667MHz pøi CL 5-5-5-15. Vhodné je proto použití v 32bit systémech. Je to takový kompromis mezi 2GB a 4GB. V obchodech se objeví pøíští mìsíc pro oznaèením OCZ6672MV6673GK s doživotní zárukou
25.06.2008 | Corsair uvádí 4GB RAM d.ch. sadu pro MAC PC
Corsair nyní aktualizoval svoji nabídku operaèních pamìtí urèené pro stolní poèítaèe MAC (Pro) novou d.ch. 4GB sadou. Sada je složena ze dvou 2GB modulù založených na èipech DDR2. Certifikace je dána na 800MHz. Moduly jsou FB-DIMM, to znamená fully-buffered. 4GB sada pamìtí je dodávána s doživotní zárukou za cenu pøibližnì $250
24.06.2008 | A-Data vydává nové 16GB Turbo CompactFlash 350x karty s RoHS
Taiwanský výrobce pamìtí A-Data aktualizoval svoji nabídku a nyní nabízí sérii pamìových karet Turbo CompactFlash 350x s RoHS procesem. Budou prodávány ve dvou kapacitách - 8GB a 16GB. K výrobì byly použity SLC (single-level cell) NAND flash èipy s pøenosovými rychlostmi 52MB/s pøi ètení a 47MB/s pøi zápisu. Použití vhodné do digitálních kamer
23.06.2008 | Dvì extra recenze o prázdninách: Máte se na co tìšit...
O prázdninách chystá Vseohw.net vypustit hned dvì recenze nových komponent. Síové tiskárny, skeneru, faxu a kopírky Canon PIXMA MX700 a 14" notebooku Asus X80L. Navíc pøineseme recenze dalších pøíslušenství do USB slotu. Máte se opravdu na co tìšit. Takže prosíme trpìlivost. Pokud byste nìkdo nám chtìl zapùjèit komponent, prosíme kontaktujte nás.
21.06.2008 | G.Skil pøináší dvì novĂ© sady RAM pamìtĂ­ sĂ©rie Π (PĂ­)
G.Skill aktualizoval svoji nabĂ­dku operaènĂ­ch pamìtĂ­ a pøináší dva novĂ© d.ch. sady sĂ©rie Π (PĂ­), kterĂ© nesou heatspreadery stejnĂ©ho názvu a 8 vrstvĂ© PCB. DostupnĂ© jsou 4GB(2GBx2) a 8GB(2GBx4) verze. Jedná se o èipy DDR2 certifikovanĂ© pro práci pøi 1100MHz pøi latencĂ­ch 5-5-5-15 a maximálnì 1,9V Pamìti F2-8800CL5D-4GBPI a F2-8800CL5Q jsou s doĹľiv. zárukou
19.06.2008 | Vyšla nová verze SUSE: openSUSE 11.0
Jak bylo plánováno, byl vydán nový Linux openSUSE a to konkrétnì ve verzi 11.0. Máte na výbìr z rozhraní GNOME, KDE 3.5 a také z nového KDE4. Noví verze zaznamenala mnoho aktualizací a vylepšení. Stáhnout mùžete buïto DVD, CD nebo LiveCD verzi. ISO obrazy jsou dostupné na FTP serverech a i pøes HTTP protokol. Takže vesele stahujte :-)
18.06.2008 | ESET Mobile Antivirus - BETA verze mobilnĂ­ho antiviru je tu...
Spoleènost ESET v pondìlí pøedstavila nový antivirový program, tentokrát pro chytré telefony a PDA pracující na Windows Mobile 5 nebo 6. Antivirový program lze stáhnout. Charakterizuje se nízkou nároèností, rychlostí a hlavnì pokroèilou heuristikou. V nejbližších dnech se mùžete tìšit i na exkluzivní èlánek o ESET Mobile Antivirus právì u nás na webu
16.06.2008 | Delkin vlastní BD-R médium s životností až 200 let
Delkin uvedl jednovrstvé zapisovatelné BD-R médium, na kterém data vydrží až 200 let. Oficiálnì Delkin svùj disk nazval Archival Gold Blu-ray disc. Na ochranu proti škrábancùm obsahuje disk ochranu ScratchArmor, která je až 50x lepší nìž u jiných. Chránìn je i proti teplu, vlhku a UV záøení. Garantovaná rychlost je 4x
14.06.2008 | Na Computexu se objevil pìkný flash disk OCZ Diesel
Na Computexu se objevil nový flash disk od firmy OCZ nesa název Diesel. Je to pìkný malý èerný hliníkový flash disk s prùhledným poutkem na klíèe a prùhledným víèkem na USB konektor. Disk je prezentován jako optimální pomìr mezi cenou, rychlostí a pøenosností. Vše je zatím jedna velká neznámá. Kapacity budou 2/4/8/16GB. Vztahuje se na nì 2letá záruka
11.06.2008 | Toshiba MK1617GSG - Nový 1,8" úspornìjší RoHS disk
Spoleènost Toshiba uveøejnila nový 1,8" (54 x 78,5 x 8) pevný disk nesoucí oznaèení MK1617GSG s vyšší kapacitou 160GB. Na 1,8" disk je to slušné. Pøipojuje se pomocí SATA 1,5Gbps a jeho plotny rotují rychlostí 5400rpm, což všichni jistì oceníme. Díky technologii RoHS má spotøebu o 25% menší než podobné disky (0.00281W/GB). Masového prodeje se doèká v srpnu
10.06.2008 | Corsair pøedstavil Flash Voyager Mini drive
Flash Voyager Mini drive je vlastnì zmenšenina vìtší verze Corsair Flash Voyager. Váží pouhých 5,4 gramù, což je skoro neuvìøitelné. Jeho kapacita èiní 4GB. Tìlo je celé z gumy, aby odolalo vodì a nárazùm. Flash disk obsahuje "Chip-on-Board", díky èemuž má nejen tak malé rozmìry, ale i zatahovací konektor. Prodává se za $29.99 s 10 letou zárukou
10.06.2008 | ZajĂ­mavĂ˝ pevnĂ˝ disk Caviar Black od Western Digital
Honba za pøenosovými rychlostmi pokraèuje i u klasických plotnových, a tak nám WD pøináší nové 3,5" disky Caviar Black míøené do výkonných stanic. Nové 750GB a 1TB disky rotují pøi 7200rpm, jsou pøipojitelné pøes SATA 3Gbps s cache 32MB. Prodávány budou pøíští týden za cenu $199 za 750GB respektive $249 za model s kapacitou 1TB.
08.06.2008 | ASUS pšipravuje 1000W zdroj Vento
Asus plánuje používat znaèku Vento nejen jako oznaèení PC skøíní, ale i zdrojù. První zdroj Vento má název G-1000HA. Se svým výkonem 1000W (1kW) opravdu ohromí. Obsahuje technologie 80 Plus a ATX 12V v2.3, 5x 12V vìtví a dvì SLI/CrossFire vìtve. Má certifikaci pro dvì GPU. Chlazen 135mm vìtrákem. Nyní už jen zbývá cena.
08.06.2008 | Nové low-voltage DDR2 pamìti od Transcend
Spoleènost Transcend uvedl nové nízkonapìové pamìti postavené na èipech DDR2. Konkrétnì se jedná o DDR2 FB-DIMM. Jsou dostupné v 1 nebo 2GB verzi. FBGA èipy pracují na 667MHz pøi pracovním napìtí 1,55V, což snižuje spotøebu až o 30%. Pøekryty jsou s Advanced Memory Buffer (AMB) heatsinkem. Pamìti jsou baleny s doživotní zárukou
02.06.2008 | Western Digital a jeho rychlé 2,5" disky Scorpio Black
Western Digital zaèal prodávat nové 2,5" pevné 80, 120, 160, 250 nebo 320GB disky Scorpio Black urèené pro notebooky. Jejich plotny dokáží rotovat až 7200rpm, mají SATA 3Gbps, 16MB cache a hluèí max 25dB v seek. Jsou urèené pøedevším do OEM notebookù. Obsahují technologie IntelliSeek, SecureParkwhich a WhisperDrive. Cena 320GB disku èiní okolo $249

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ