VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > Bleskovky
Podpora
Nepihlen nvtvnk

Bleskovky

13.11.2007 | Recenze HP iPAQ 514 - AKTUALIZACE!!!
Aktualizoval jsem svou recenzi na HP iPAQ 514. Dùvod je prostý. Mám telefon již nìjaký pátek a chtìl bych se opìt podìlit s vámi o další své postøehy, doplòky a nové názory a úhly pohledu. Aktualizace v èlánku najdete hravì. Èasem se však tìšte na další a další aktualizace. Odkaz rovnou na recenzi mát na linku výše.
08.11.2007 | Penryn mùže používat pùlkové násobièe
Na nových deskách od firmy Asus s chipsetem X38 Express s BIOSem 0602 mùžeme zvolit i pùlkové násobièe. Napøíklad místo 7 nebo 8 zvolíte 7,5. Tyto pùlkové násobièe zatím umí jen deska Foxconn Mars. Využití je prosté. Pøi pøetaktování FSB pak totiž není tak drastický skok frekvencí CPU pøi vynásobení násobièem. Využijí pøedevším overclockìøi :-)
05.11.2007 | Reklama na VSEOHW.NET již od 50,-/mìsíc ==> SKONÈENO
Máte šanci umístit si na náš web vlastní reklamu. Cena se pohybuje již od 50Kè za mìsíèní zobrazování banneru na úvodní stránce to jest cca 59116 zobrazení. Rozmìr je 468x60, ale lze ho domluvit individuálnì. Více informací na linku výše. Tak si pospìšte, aukce reklamy se blíží ke konci :-) ==> SKONÈENO
04.11.2007 | Vyzkoušejte si Win HOME SERVER na 120dní
Microsoft opìt, myslím si, dìlá dobrý tah, jak pøilákat budoucí uživatele nového operaèního systému Home Server. Poskytuje totiž finální verzi svého Windows Home Server na zkoušku (trial verze) na 120dní = 4 mìsíce, což je dostateèná doba pro jeho odzkoušení. Stáhnout ho však nelze. Budete si muset objednat DVD za symbolický poplatek pro vytvoøení média

11/2023 | 10/2023 | 09/2023 | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | 05/2023 | 04/2023 | 03/2023 | 02/2023 | 01/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 09/2022 | 08/2022 | 07/2022 | 06/2022 | 05/2022 | 04/2022 | 03/2022 | 02/2022 | 01/2022 | 12/2021 | 11/2021 | 10/2021 | 09/2021 | 08/2021 | 07/2021 | 06/2021 | 05/2021 | 04/2021 | 03/2021 | 02/2021 | 01/2021 | 12/2020 | 11/2020 | 10/2020 | 09/2020 | 08/2020 | 07/2020 | 06/2020 | 05/2020 | 04/2020 | 03/2020 | 02/2020 | 01/2020 | 12/2019 | 11/2019 | 10/2019 | 09/2019 | 08/2019 | 07/2019 | 06/2019 | 05/2019 | 04/2019 | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 | 09/2018 | 08/2018 | 07/2018 | 06/2018 | 05/2018 | 04/2018 | 03/2018 | 02/2018 | 01/2018 | 12/2017 | 11/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 08/2017 | 07/2017 | 06/2017 | 05/2017 | 04/2017 | 03/2017 | 02/2017 | 01/2017 | 12/2016 | 11/2016 | 10/2016 | 09/2016 | 08/2016 | 07/2016 | 06/2016 | 05/2016 | 04/2016 | 03/2016 | 02/2016 | 01/2016 | 12/2015 | 11/2015 | 10/2015 | 09/2015 | 08/2015 | 07/2015 | 06/2015 | 05/2015 | 04/2015 | 03/2015 | 02/2015 | 01/2015 | 12/2014 | 11/2014 | 10/2014 | 09/2014 | 08/2014 | 07/2014 | 06/2014 | 05/2014 | 04/2014 | 03/2014 | 02/2014 | 01/2014 | 12/2013 | 11/2013 | 10/2013 | 09/2013 | 08/2013 | 07/2013 | 06/2013 | 05/2013 | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | 11/2012 | 10/2012 | 09/2012 | 08/2012 | 07/2012 | 06/2012 | 05/2012 | 04/2012 | 03/2012 | 02/2012 | 01/2012 | 12/2011 | 11/2011 | 10/2011 | 09/2011 | 08/2011 | 07/2011 | 06/2011 | 05/2011 | 04/2011 | 03/2011 | 02/2011 | 01/2011 | 12/2010 | 11/2010 | 10/2010 | 09/2010 | 08/2010 | 07/2010 | 06/2010 | 05/2010 | 04/2010 | 03/2010 | 02/2010 | 01/2010 | 12/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 09/2009 | 08/2009 | 07/2009 | 06/2009 | 05/2009 | 04/2009 | 03/2009 | 02/2009 | 01/2009 | 12/2008 | 11/2008 | 10/2008 | 09/2008 | 08/2008 | 07/2008 | 06/2008 | 05/2008 | 04/2008 | 03/2008 | 02/2008 | 01/2008 | 12/2007 | 11/2007 | 10/2007 | 09/2007 | 08/2007 | 07/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 04/2007 | 03/2007 | 02/2007 | 01/2007 | 12/2006 | 11/2006 | 10/2006 | 09/2006 | 08/2006 | 07/2006 | 06/2006 | 05/2006

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ