VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > A-data MicroSD Trio 1GB
Nepřihlášený návštěvník

A-data MicroSD Trio 1GB

Do rukou se mi náhodou dostala chytrá A-data microSD trio 1GB karta. Jak už název napovídá trio neboli tøi v jednom. Tuto kartu mùžete použít do mobilu. Po vložení do redukce z micro na SD se z karty stane SD karta do foáku a po odejmutí krytky je z toho malá plnohodnotná flashka.

Parametry:

  • RozhranĂ­ : microSD, SD, USB (nenĂ­ potøeba žádná èteèka)
  • NapájenĂ­:2.7 – 3.6 V
  • Rozmìry:24Ă—32Ă—2.1 mm
  • Hmotnost : 2g

Když jsem poprvé A-data microSD trio 1GB uvidìl, nevìøil jsem vlastním oèím. Manipulace s tak malým výrobkem je ponìkud obtížnìjší a lehce se ztrácí. Hmotnost je prakticky zanedbatelná 2g prakticky nepocítíte. Jediné co by se snad dalo vytknout je chybìjící kontrolka stavu, která nemohla být kvùli velikosti nikde umístìna.

Rychlost

A-data microSD trio 1GB neoplývá nìjakou velkou rychlostí. Z testu HD-tune jak mùžeme vidìt, že zatížení procesoru je relativnì dost nízké pouze 5,5% zato prùmìrná rychlost 7,7MB/s je pomìrnì malá. Konkurenti dosahují i rychlosti okolo 10MB/s. Zajímavé je, že rychlost a zatížení procesoru, jak vyplývá z grafu, je konstantní.

A-data microSD trio 1GB

Závìr

Rozhodnì se jedná o velice zajímavý produkt, který je možné využít pøedevším do mobilù. Kapacita 1GB není rozhodnì v dnešní dobì dostaèující. Proto se jedná o doplnìk k mobilu. Pokud posloucháte mp3 a rádi fotíte, rozhodnì výrobek uvítáte. Fotky pak lze jednoduše pøes USB konektor pøenést do poèítaèe. Cena A-data microSD trio 1GB je 552 Kè.

A-data microSD trio 1GB A-data microSD trio 1GB A-data microSD trio 1GB A-data microSD trio 1GB A-data microSD trio 1GB A-data microSD trio 1GB

Klady a zápory A-data microSD trio 1GB

+ Velikost
+ Nízké zatížení procesoru
- Rychlost
- Chybìjící kontrolka

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte microSD výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 30.12.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4558x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ