VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny
Nepihlen nvtvnk

Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny

Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny

Pøedem obdivuji všechny SD karty, jak se do takového malého prostoru vejde tolik dat. Firmu Pretec moc neznám, ale doufám, že má kvalitní produkty. Tato karta je podle výrobce testovaná se všemi produkty používající SD karty pro nejlepší kompatibilitu. Lze ji tedy použít ve spojení s digitálním fotoaparátem, PDA, MP3, digitálních videokamerách atd. se èteèkou napìových karet mùže být umožnìn rychlý pøístup k datùm nebo rovnou vytvoøit spolehlivý, malý a dobøe pøenosný disk i v penìžence pro notebooky nebo PC.

Materiál je jako vždy z plastu a také v modré barvì. Jen nálepka je jiná s nápisem Pretec HiSpeed 60x 2GB. Ètením ani zápisem moc nevyniká, to protože, že se jedná o kartu spíše do fotoaparátù, PDA a MP3. Na rychlost jsou pak dobré nìjaké ty flash disky. Karta je vyrobena v Japonsku. TO už mùže nìco o kvalitì napovídat, jinak by si výrobce netroufl dát na kartu doživotní záruku. Já osobnì mám rád malé vìci. Avšak daní za takovou malou velikost je logicky i menší rychlost pøenosu dat. Bohužel ke kartì není èteèka. Je asi pøedpokládáno, že SD karta bude umístìna ve fotoaparátu, PDA nebo MP3 a všechna data budou následnì pøenášena pøes USB, pomocí urèeného zaøízení. Karta samozøejmì má možnost zamèení proti smazání dat pøepínaèem LOCK na svém tìle.

Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny

Testovací potøeby: Fotoaparát s USB Supra Traveler DC-8600

  • Výrobce: Pretec
  • Vyrobeno: Japonsko
  • Typ karty: SD
  • Rychlost karty: 60x

TESTY

Testy byly provedeny s originální kartou Supry Traveler, tedy Traveler 256MB 60x HiSpeed

Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny

Obrázek ukazuje výsledek testu v programu HD Tune 2.53. Vidíte, že pøenosovou rychlost má jen o trochu vyšší než stejnì rychlá SD karta od firmy Traveler. Navíc pøenosová rychlost je stálá narozdíl od Traveleru, jehož rychlost mírnì kolísá.

Pretec 2GB SD card 60x HiSpeed - Malávelká SD karta pro všechny

SD karta je dodávána s doživotní zárukou, tudíž už si jsem jist, že by mìl produkt této firmy nìco vydržet, když má doživotní záruku.

CENA: cca 500,- s DPH

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 01.08.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5755x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ