VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kingston DataTraveler - Velká lehká data
Nepihlen nvtvnk

Kingston DataTraveler - Velká lehká data

Kingston DataTraveler - Velká lehká data

Byl jsem ve škole na gymnáziu nedávno ve vrátnici a kamarád pøinesl notebook a s ním i mnoho flash pamìtí (O pamìtech jsem mu øekl já :-) Tak jsem testoval flash pamìti a postupnì vám je zde popíši. Dnes jsem si vzal na mušku Kingston DataTraveler s kapacitou 512MB. Sice každý druhý tuto pamì zcela jistì vlastní, díky své cenì a masové produkci, avšak testy rychlosti budou jistì mnohé zajímat.

Kingston DataTraveler - Vseohw.net

Základní informace

Flash disky Kingston DataTraveler se pøipojují pomocí USB 2.0 s rychlostí až 480Mbps. Jsou však zpìtnì kompatibilní s USB 1.1. Sbìrnice USB disk zároveò napájí. Dodávají s v rùzných kapacitách, pøièemž každá velikost má i jinou barvu. 128MB (èervený), 256MB (zelený), 512MB (modrý), 1GB (hnìdý) nebo 2GB (citrónovì zelený). Disk doplòují malé rozmìry 99x24x15 mm a váha 11,3gramù. Tak nízká váha je zpùsobena plastovým tìlem, které je lehké oproti kovovým. Výrobce uvádí rychlost ètení/zápisu na 6/3MB za sekundu. V testu níže, jenž jsem provedl uvidíme, zda-li výrobce mluvil pravdu. Podporovány jsou všechny dnes známé operaèní systémy. Záruka èiní 5 let.

V bodech

  • 128 – 2048MB
  • USB 2.0 (i 1.1)
  • 99x24x15 mm
  • 11,3g
  • Ètení/zápis – 6/3MB
  • Záruka 5 let

Test

Kingston DataTraveler - Vseohw.net

Osobní zkušenosti a závìr

Pamì Kingston DataTraveler není extra rychlá, ale ani nijak moc pomalá. Drží se dobøe a tìlo disku je vcelku pevné. Pøenosové rychlosti jsou pøesnì takové, jaké uvádìl výrobce. Vìtšina uživatelù si v diskusích moc na pamì neztìžuje, dokonce ani mùj kamarád ze tøídy ne, a to ji má již nìjaký ten pátek. Dnes ale existují i jiné a lepší pamìti za tu cenu.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte flash disky výhodnì na Mallu

© Èestmír Suchý
Datum: 01.11.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4484x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ