VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > LevnĂ˝ USB flash disk A - Data RB 15
Nepřihlášený návštěvník

LevnĂ˝ USB flash disk A - Data RB 15

V dnešní dobì kdy je trh pøímo pøeplnìný technikou a kde každý soupeøí s o místo prvenství je problém se zorientovat ve zmìti výrobkù. Rozhodl jsem se udìlat recenzi na USB flash disk 1 GB, je vyroben firmou A - Data. Tato firma není nijak výteèná ovšem patøí k tìm firmám, které si zalíbí pøedevším málo majetní uživatelé PC. Tato firma vyrábí docela dobré produkty a za levnou cenu což samozøejmì láká kupce. Pøedem je ale jasné, že pøi jakémkoli crash testu by se propadla na poslední místo. Testy typu vaøení po dobu deseti minut, hod do dálky, vhození do propasti by prostì nezvládla.

LevnĂ˝ USB flash disk A - Data RB 15

Celá flashka je zbarvená do èerných barev na dvou místech je zbarvena do bílých barev. Celá je potažená pøíjemným gumovým potahem. Díky tomuto potahu je zaruèeno, že flashka nevyklouzne ani z tìch nejmokøejších rukou. A - Data RB 15 je naskytuje hned v nìkolika variacích od 256 MB - 4 GB. RB 15 je zpìtnì kompatibilní s USB 1.1 samozøejmì podporuje USB 2.0. Snad jako každé zaøízení do USB podporuje Plug and Play. Vynikající jsou malé rozmìry jenž pøedurèují k pøipojení pod klávesnici a myš (u nìkterých rozmìrovì vìtších flash diskù to mùže být ponìkud problém). Souèástí celého balení je prodlužovací USB kabel typu A - A, který využijete napøíklad když nebudete mít volné pøední USB 2.0 èi 1.1. Po pøipojení dá flashka o sobì ihned vìdìt. Pøenos dat je signalizován LED diodou umístìnou na horní èásti. Díky rozmìrùm a tvaru se dá pøenášet tøeba jako pøívìsek, v kapse nebo kdekoliv jinde.

LevnĂ˝ USB flash disk A - Data RB 15

ShrnutĂ­ parametrĂą

  • Kapacita: 1 GB
  • 65,5 x 16,8 x 9 mm
  • 12 g
  • USB 2.0 zpìtnì kompatibilnĂ­ s 1.1
  • Rychlost: 18MB/s ètenĂ­ a 13MB/s zápis
  • LED indikace zatĂ­ĹľenĂ­
  • Cena: 500Kè
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 15.01.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 3 | Zobrazeno: 6301x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ