VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Bezpeèný bunkr pro vaše data - ViPowER VP-5010LSF-B
Nepihlen nvtvnk

Bezpeèný bunkr pro vaše data - ViPowER VP-5010LSF-B

Bezpeèný bunkr pro vaše data - ViPowER VP-5010LSF-B

Pøi koupi nového 400GB pevného disku jsem hledal nìjaké úložištì, kde by byl v bezpeèí. Jelikož mám skøíò Eurocase (kterou si už niky v životì nekoupím), je nìjaká již od výroby zkroucená nebo co a nepasují do 3,5“ pozice žádné další pevné disky. Hledal jsem... no spíše jsem už mìl jasno ;-D, jaký bunkr pro má data koupit. Uvažoval jsem o plastovém levném šuplíku pro HDD, ale nakonec jsem zvolil èerný SATA šuplík Vipower z masivního hliníku.

Informace o šuplíku Vipower:

 • Je z masivního hliníku a je èerný
 • Má jeden malý asi 4 x 4 cm tichý vìtrák s docela velkým prùtokem vzduchu
 • Pøipojitelný pouze pøes SATA 1 a údajnì i 2
 • Napájení jen pøes MOLEX
 • Tlaèítko ON/OFF + diody stavu + úchytka pro vyndání šuplíku s HDD

Obsah balení:

 • Šuplík + rámeèek se SATA kabelem
 • Mnoho šroubkù
 • Manuál
 • Krabice

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Rozmìry:

(v, š, d - cm) => 4, 15, 19

Instalace je pro jednu osobu dosti jednoduchá. Pøichycení disku uvnitø šuplíku také. Pøi tom se disk nezapojuje na rùzné redukce jako u UATA šuplíkù, tudíž by nemìlo docházet k žádnému zpomalování ani zkreslení pøenesených dat. Pøichycení disku k šuplíku je možné 6 šroubky pøibalené k šuplíku. Šroubkù je více druhù.pro bezpeènou instalaci pevného disku staèí pøichytit jen 4mi šroubky. Já ale chci mít jistotu, že bude vše OK, tudíž jsem je dal všechny -> 6. Samotný rámeèek se instaluje do 5,25“ pozice kde se také uchytí šroubky. Jak jsem již øíkal šroubkù je dostatek, takže nehrozí, že by nìjaké scházely.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Jeho chlazení je zajištìno jedním malým úèinným a tichým vìtráèkem. To se výraznì podílí na jeho spolehlivosti, výkonu a životnosti disku. Abych nezapomnìl, chlazení disku také napomáhá hliníkové provedení jak šuplíku, tak rámeèku, kde se teplo mezi diskem a šuplíkem skvìle pøedává, a chladí ještì lépe než kdyby byl vyroben z plastu. Asi je pak jasné, že když jeho vnitøkem z hliníku protéká studený vzduch z venku, že chlazení bude ještì efektivnìjší – u mì až o 5C ménì, nìkdy ještì ménì.

$uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz $uch@rC - http://casopis-oci.xf.cz

Klady a zápory:

Klady:

 • Malý, tichý a úèinný vìtráèek (chladí i CPU, pomáhá cirkulaci vzduchu)
 • Hliník dobøe vede teplo
 • Napájení pøes MOLEX
 • Podpora SATA2 (neovìøeno)
 • Stabilní uchycení disku v šuplíku

Zápory:

 • heh. Asi nic :-D

Cena: cca 650,-

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 24.01.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6945x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ