VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Akasa Integral P2 LAN
Nepřihlášený návštěvník

Akasa Integral P2 LAN

Akasa Integral P2 LAN

Již jednou jsem na tomto webu recenzoval obdobný produkt. Ovšem Akasa Integral P2 LAN je výjimeèný svým LAN výstupem. Jedná se o externí box pro 3,5" HDD v rozhraní PATA. Hodí se pro všechny pøíležitosti pokud máte notebook a postrádáte velké datové úložištì jistì oceníte tento box. Naopak pro malou domácnost kde je tøeba sdílet pro nìkolik PC velké množství dat hodí se tento model s LAN výstupem právì pro vás. Do Akasa Integral P2 LAN je možné vložit harddisk snad libovolné datové velikosti výrobce totiž neuvádí minimum ani maximum. K disku je dodáván napájecí adaptér, USB kabel, UTP kabel, CD s ovladaèi pro komunikaci s poèítaèem a manuál. Disk je kvalitnì provedený je celo-hliníkový tudíž je lehký a dobøe ochladí pøipojený harddisk. Pro pøipojení pomocí USB je zaøízení normálnì inicializováno pomocí funkce plug and play. Pokud ovšem budete pøipojovat Akasa Integral P2 LAN do sítì je nutné nainstalovat pøiložený ovladaè. Výhodou je, že se bude zobrazovat jako další lokální harddisk. Firma Akasa nechce být nijak pozadu a tak vsadila na pokroèilejší standart iSCSI. Koncepce i SCSI vychází ze dvou technologií: SCSI rozhraní pro pøipojování diskù na serverech a protokolu TCP/IP. Jediná nevýhoda této nové technologie je, že v jednom okamžiku na disk zapisovat jeden uživatel, ostatní uživatelé v síti mohou z disku èíst libovolnì.

Akasa Integral P2 LAN - Pøevzato z http://regmedia.co.uk/2006/09/08/akasa_ndas.jpg

Instalace celého komplexu je triviální staèí na zadní stranì odšroubovat dva malé køížové šroubky, posléze vložíte vámi vybraná HDD pøipojíte datový a napájecí kabel, disk pøišroubujete dodanými šroubky a koneènì vrchní kryt a je vše hotovo. CO se týèe rychlosti disku zdá se být optimální. 100MB/s zcela odpovídá rychlosti poèítaèové sítì. Pro plné využití rychlosti disky pøi zapojení pomocí LAN konektoru (RJ45) je vhodné použití gigabitové síové rozhraní.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 21.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 5947x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ