VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem (recenze)
Nepihlen nvtvnk

Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem (recenze)

Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem

Pøedstavuji vám velice zvláštní flash disk Pretec i-Disk BulletProof. Disk jsem dostal jako dárek pøi objednání notebooku Asus X80L. Respektive za své nasbírané body. I pøes svou kapacitu 1GB stále mùže zaujmout, a to spíše ženy svým vzhledem nebo i nìjakého flashdiskofila

Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem (recenze)

Vzhled

Jak již z názvu plyne, celé tìlo flash disku je ve tvaru kulky, respektive náboje. Kryt je vyroben z tvrdé ale pevné slitiny. Povrch je vyleštìn jako zrcadlo. Horní èást je mírnì zkosená, tedy do podoby kulky a slouží jako víèko, zatímco ve spodní èásti se je umístìn celý flash disk. Tato èást je pomalována panáèky na èerném pozadí. Osobnì mi to pøipomíná ty známé jeskynní malùvky od starých civilizací a pralidí. Pretec i-Disk BulletProof je odolný flash disk, podporuje to pøítomnost gumièky u velmi dobrého šroubovacího zavírání. Sice budete mít vìtší námahu disk otevøít, ale za cenu vysoké odolnosti je to minimální daò. Náhodou si myslím, že šroubovací víèko pùsobí sexy dojmem. Vzhledem k hladkosti a malé velikosti je nutné mít nìjaké poutko pro pøipnutí na klíèe tøebas. K dispozici je vám kroužek na klíèe nebo karabina. Celkovì je Pretec i-Disk BulletProof velice tìžký. Ale jak jsem se výše zmínil, je to dáno celokovovým zpracováním.

Testy

I když jsem od tohoto krasavce neèekal zázraky, vcelku mne pøekvapil svoji rychlostí. Pokud tedy chcete znát ono tajemství prohlédnìte si obrázky níže. Pohleïte na HD tune a vidíte nejdøíve pøenosovou rychlost 17MB/s a poté ke konci 19MB/s. U HD Tach je po celou dobu testu konstantní rychlost 17MB/s. Soubory byly o velkém objemu.

Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem (recenze)

Pretec i-Disk BulletProof 1GB – Usmrtí vás nejen pohledem (recenze)

Bohužel crash test Pretec i-Disk BulletProof zde neprovedu. Nechci si nový flash disk hned zlikvidovat. Dle mého by ale mìl nárazy pøežít jen s pár škrábanci, jednalo-li by se o vodu mìl by pøežít jak bez fyzického poškození, tak i ztráty dat. Pøestože na konkurenèním serveru crash test Pretec i-Disk BulletProof provedli, nemyslím si, že disk mìl propadnout v testu. Pøece jenom každý den neházíte na flash disk 5kg závaží :-).

Cena: cca 260Kè s DPH

Závìr

Pretec i-Disk BulletProof je velice kvalitní a odolný disk. Navíc je elegantní a pìkný. Doporuèil bych ho i ženám. Je prodejný i v 8GB kapacitì. V tomto pevném disku by i tak obrovský úložný prostor mìl být v bezpeèí. Rychlostí též není k zahození. Urèitì s ním zazáøíte na konferenci a pokud vám spadne, nemusíte se bát pøípadné ztráty dat.

Klady a zápory

Klady

  • Odolnost
  • Vcelku i rychlost
  • Kroužek na klíèe i karabina

Zápory

  • Váha
  • Na lesklém povrchu jdou vidìt otisky prstù
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte rychlé flash disky výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 06.07.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6077x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

zdenda - 10.04.2009
z datapoint.cz mam 4gb verzi a muzu jen doporucit-funkcne i na pohled naprosto dokonale :-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ