VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kingston DataTraveler U3 – Nebojte se o svá data
Nepihlen nvtvnk

Kingston DataTraveler U3 – Nebojte se o svá data

Kingston DataTraveler U3 – Nebojte se o svá data

Nedávno jsem psal, jak jsem byl ve škole na gymnáziu nedávno ve vrátnici a kamarád pøinesl notebook a s ním i mnoho flash pamìtí. Tak jsem testoval flash pamìti. První byl Kingston DataTraveler 512MB. Dnes jsem si vzal na mušku trochu lepší a to Kingston DataTraveler U3 s kapacitou 1GB. Velice zajímavá pamì. Kingston ji prodává spolu s nahraným šifrovacím programem – operaèním systémem U3. K pøístupu na disk je tedy nutno znát heslo.

Kingston DataTraveler U3 - Vseohw.net

Základní informace

Flash disky Kingston DataTraveler U3 se pøipojují pomocí USB 2.0 s rychlostí až 480Mbps. Jsou však zpìtnì kompatibilní s USB 1.1. Sbìrnice USB disk zároveò napájí. Dodávají s v rùzných kapacitách, pøièemž každá velikost má také i jinou barvu. 512MB (fialový), 1GB (èerný) nebo 2GB (hnìdo-oranžový). Disk doplòují malé rozmìry 99x24x15 mm a váha 11,3gramù. Tak nízká váha je zpùsobena plastovým tìlem, které je lehké oproti kovovým. Elektronika uvnitø také vypadá celkem jednoduše. V testu níže, jenž jsem provedl uvidíme, zda-li je pamì rychlá èi nikoli. Podporovány jsou všechny dnes známé operaèní systémy. Záruka èiní 5 let.

V bodech

  • 512 – 2048MB
  • USB 2.0 (i 1.1)
  • 99x24x15 mm
  • 11,3g
  • Ètení/zápis – 6/3MB
  • Záruka 5 let

Test

Kingston DataTraveler U3 - Vseohw.net

Osobní zkušenosti a závìr

Pamì Kingston DataTraveler U3 není extra rychlá, ale ani nijak moc pomalá. Jak vidíte na obrázku z HD Tune, rychlost pøenosu je relativnì konstantní a celý disk má nízkou odezvu 0,6ms. Pøenosová rychlost èiní 13MB/s, pøièemž pøi této rychlosti se procesor zatíží ze 13%. Ovšem, že existují i rychlejší disky. Flash disk vypadá pìknì a kladnì hodnotím i šifrování dat. Pokud chcete levný flash disk s ochranou dat heslem, pak zvolte tento Kingston DataTraveler U3.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte flash disky výhodnì na Mallu

© Èestmír Suchý
Datum: 15.12.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4779x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ