VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Corsair Flash Voyager 2GB - Sprinter pro USB2.0
Nepihlen nvtvnk

Corsair Flash Voyager 2GB - Sprinter pro USB2.0

Corsair Flash Voyager 2GB

Toto je moje první vysokorychlostní flash pamì co jsem zatím držel. Pravda, moc pamìtí sem zas nemìl. O to více jsem si užil test. Existují verze od 128MB do 2048MB (2GB). Mnì se do ruky dostala 2GB verze této hraèky, tak se jí pojïme kouknout na zoubek...

Design, materiál a pøipojení

Design je pro mé oko pøíliš tlustý. Skládá se z dvou barevných gum – modrá a èerná. Èerné je více. Mému oku by více lahodil design, kde by nebyl ta modrá guma, jen èerná, vypadal by tak štíhle a elegantnìji. Gumy jsou jinak mìkké a proto dobøe odpruží jakýkoli náraz/pád. USB konektor je kryt další gumovou krytkou, která nepropustí vodu a nemìla by de facto nic. S tìlem je spojeno i èerné gumové poutko na klíèe pro vysokou pøenositelnost na klíèích. O stavu zaøízení vás bude informovat modrá LED dioda, která pøi nìjakém dìní s pamìtí zabliká modrým svìtlem. Je vcelku pronikavé a nepøehlédnutelné.

Corsair Flash Voyager 2GB - Sprinter pro USB2.0 - Vseohw.net

Pøipojení je možné pomocí USB portu verze 2.0 (480Mbps). Konektor není pozlacený – to však neovlivòuje nijak jeho pøenosové rychlosti ani funkènost. Poèítaè si po pøipojení sám vyhledá a nainstaluje potøebné ovladaèe.

Testy

  • Test odolnosti – Pamì nebyla moje, a proto jsem nemohl provést :-)
  • Test pøenosových rychlostí – viz. níže

Corsair Flash Voyager 2GB - Sprinter pro USB2.0 - Vseohw.net

Vhodnost použití

Pro lidi, kteøí chtìjí mít data pøístupná kdekoli a okamžitì, bez vìtších prodlev. Takto vysoká pøenosová rychlost najde uplatnìní i ve Windows Vista v ReadyBoost technologii.

Klady

  • Rychlost
  • Cena
  • Odolnost
  • Záruka doživotní

Zápory

  • Kapacita

Cena: cca 550 s DPH

Závìr

Pro dnešní dobu je již tato pamì samozøejmì malá co se kapacity týèe. Velikost rozmìrná je vcelku malá. Pokud tedy chcete flash pamì s rychlostí 25MB/s, zde je Corsair Voyager v plné své kráse...

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte Corsair Flash Voyager 2GB výhodnì na
Sponzor èlánku:

© Èestmír Suchý
Datum: 21.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5835x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ