VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Creative ZEN Nano Plus FM – elegance a styl v nano rozmìrech
Nepihlen nvtvnk

Creative ZEN Nano Plus FM – elegance a styl v nano rozmìrech

Creative ZEN Nano Plus FM – elegance a styl v nano rozmìrech

Dovolte, abych vám pøedstavil malý MP3 pøehrávaè Creative ZEN Nano Plus. Tento „velikán“ nás ochromí rozmìry pouhých 3.35cm x 6.55cm x 1.3cm s jen 22g váhy bez baterie (34g s baterií), tudíž jako tìžítko, aby vám neuletìly noviny, ho urèitì nepoužívejte :-).

Creative ZEN Nano Plus FM

Asi jste si všimli, že jsem v úvodu nenapsal barvu ani kapacitu, to proto, že máte k dispozici plnou paletu barev. Kapacity se liší. Buï 512MB nebo 1GB pøi stejné cenì, kterou øeknu na konci :-). Tudíž asi logicky každého napadne koupit si 1GB verzi. Jak mùžete pozorovat na mých fotkách, vlastním momentálnì verzi s 512MB, jelikož ho již mám nìjaký ten pátek. No tedy sestra :-) a i ta si ho velmi chválí.

Creative ZEN Nano Plus FM

Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM

LCD:

Modøe podsvícený ES s rozlišením 96 x 32 pixelù

Výkon pro pøehrávání MP3:

 • Odstup signálu od šumu: Až 90dB
 • Separace kanálù: Až 65dB
 • Frekvenèní odezva: 20 Hz ~ 20kHz
 • Výstupní harmonické zkreslení: <0.%

Obsah balení:

 • Zen Nano Plus
 • Sluchátka
 • AAA baterie
 • Instalaèní CD
 • Návod k použití
 • USB 2.0 kabel
 • Line-in kabel
 • Øemínek na krk

Creative ZEN Nano Plus FM

Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM

Creative ZEN Nano Plus FM

V balení vám, jak již bylo výše zmínìno, samotný MP3 pøehrávaè, sluchátka, 1 AAA baterie, instalaèní CD, manuál, propojovací USB 2.0 kabel – mùžete stahovat až jednu písnièku za sekundu, Line-in kabel a øemínek na krk. Musím uznat, že sluchátka jsou velmi povedená dlouhá a s pozlaceným konektorem. Zaøízení MP3 obsahuje i vestavìný mikrofon pro nahrávání zvukù asi jako diktafon. Typ mikrofonu je IMA ADPCM (8kHz, 4bitové, mono). FM rádio mùžete hledat, pouštìt, ale i nahrávat. Podporována je regionální podpora FM. Mezinárodní: 87.5MHz ~ 108.0MHz, 50kHz intervaly. Mùžete pøednastavit až 32 pøednastavených stanic, mono nebo stereo. MP3 Dovoluje pøehrávat tyto formáty: MP3: Až na 320kbps, WMA: Až na 320kbps a WMA s Digital Rights Management a Audible. Pomocí Line-in mùžete také nahrávat pøi pøímém kódování do MP3 ze vstupu z Line-in kvalitou MP3 44.1kHz (96, 128 èi 160kbps). Abych nezapomnìl. Flash pamì je typu NAND o velikosti až 1GB, díky níž dokáže uchovat až 500 skladeb ve formátu WMA nebo 240 skladeb v MP3. V 512MB verzi je to polovina. Na jednu AAA baterku dokáže vydržet hrát i 18 hodin v závislosti na kvalitì a kapacitì baterky. Prùmìr je ale takových slušných 12 hodin. To jde nemyslíte? Napájení i nabíjení je možno realizovat i pøes USB port.

Povrch:

Povrch je lesklý a èerný, tudíž na nìm jde vidìt každý menší škrábanec (jen proti svìtlu), a i otisky vašich rukou. Jinak jde o kvalitní a pevný plast.

Specifikace sluchátek:

 • Frekvenèní rozsah: 20 Hz ~ 20KHz
 • Citlivost: 111dB ±5dB (I/P úroveò:1mW)
 • Zdánlivý odpor: 32 Ω ±15%
 • Zásuvka: 3.5mm (1/8") stereo minijack

Software na CD:

Organizer a ZEN Nano Plus Media Explorer

Creative ZEN Nano Plus FM Creative ZEN Nano Plus FM

Klady a zápory:

Klady:

 • Kapacita, elegance, velikost a design v pomìru k cenì
 • Kvalitní pøíslušenství
 • Originální a kvalitní software na CD
 • Skladnost a snadné pøipojení k PC

Zápory:

 • Škoda, že není v 2GB verzi

Cena: cca 1600 Kè s DPH (jak pro 512MB verzi, tak i pro 1GB)

Závìr:

Za tu cenu jde o velmi líbivý, výkonný, elegantní a malý MP3 pøehrávaè od známé firmy Creative s velmi kvalitním pøíslušenstvím.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 18.03.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7167x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ