VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Kingston HyperX KHX9600D2K2
Nepřihlášený návštěvník

Kingston HyperX KHX9600D2K2

Nedílnou souèástí kvalitní sestavy jsou samozøejmì kvalitní operaèní pamì. Pojem kolik MB staèí do znaèné míry relativní. Nìkdo se spokojí s Windows XP s 512MB RAM pro kanceláøskou práci jiný zase potøebuje výkon a ani 1GB mu nestaèí. Proto by si každý uživatel, který hodlá zakoupit kvalitní pamìti mìl zvážit kolik potøebuje. Pøíplatek za více MB je znaèný, fakt je ten, že kdo si už kupuje kvalitu a to nejlepší co na trhu je tak na peníze nehledí.

Kingston HyperX KHX9600D2K2 Pøevzato z http://www.kingston.com/hyperx/image_files/KHX_DDR2_angle.jpg

Kingston HyperX KHX9600D2K2 jsou jedním z nejvýkonnìjších modelù firmy Kingston, patøiènì je tomu pøizpùsobena i cena jenž se vyšplhala pøi zakoupení setu 2x512MB na 5 800Kè. U tìchto modulù je velice neobvyklá jejich velikost. Vìtšina výrobcù vyrábí takto výkonné pamìti rovnou v provedení 2GB nikoli 1GB. Pro zkušené taktery tyto pamìti nemají význam. Snad ne proto, že by nebyli kvalitní ale zkrátka, protože pøi pøetaktování s tímto modulem dosáhnete zvýšení o 20MHz. Pamìti jsou pøesto velice rychlé i bez pøetaktování. Výsledná frekvence dosahuje závratných èísel, ale pomìr frekvence pøed pøetaktováním a po pøetaktování je pomìrnì špatný, což dokazuje, že ne vždy se vyplatí koupit si nejvýkonnìjší model. Osobnì doporuèuji koupit ménì výkonný a pak ho pøetaktovat, zajisté tak dosáhnete mnohem lepších výsledkù. Kingston HyperX KHX9600D2K2 jsou od výrobce nastavené na 1200MHz s èasováním 5 - 5 - 5 - 15. Toto èasování je u takto výkonných modulù nutností. Pøi ohledání Kingston HyperX KHX9600D2K2 zjistíme, že nominální frekvence je zakódovaná v SPD èipu na 800MHz s ne zrovna optimálnì nastaveným èasováním. Trochu zarážející se stává fakt, že firma Kingston u svých nejvýkonnìjších modulù nepoužila technologii EPP. Technologie EPP slouží pro správné nastavení èasování s èipovými sadami nVidia.

Na závìr shrnutí parametrù

 • Typ: DDR2
 • Kapacita: 2x 512 MB
 • MaximálnĂ­ pracovnĂ­ frekvence: 1200 MHz
 • Certifikace: PC9600
 • RozhranĂ­: 240 pinĂą
 • Cas Latency: 5
 • StandartnĂ­ voltáž: 1,8V
 • Cena: 5800Kè

Namìøené hodnoty

 • Everest Ultimate ètenĂ­: 8284 MB/s
 • Everest Ultimate zápis: 5478 MB/s
 • Everest Ultimate latence: 55,7 ns
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 30.03.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4788x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ