VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > SlovnŪk > Katalog
SlovnŪk
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

SlovnŪk

vöe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
CachesloŇĺka kam se √ļkladaj√≠ jiŇĺ na√®ten√© soubory pro rychlejŇ°√≠ p√ł√≠stup p√łi dalŇ°im zobrazen√≠ str√°nek
CAD"Computer Aided Design". Souhrnn√© ozna√®en√≠ po√®√≠ta√®ov√Ĺch aplikac√≠ slouŇĺ√≠c√≠ch k v√Ĺvoji a projekci v√Ĺrobk√Ļ, nap√ł. automobil√Ļ.
CAE"Computer Aided Engineering". Souhrnn√© ozna√®en√≠ pro programy, kter√© umoŇĺ√≤uj√≠ p√łi navrhov√°n√≠ v√Ĺrobk√Ļ r√Ļzn√© typy simulac√≠, anal√Ĺz atd.
CallProces pro vytvo√łen√≠ spojen√≠.
Call clearing Proces pro rozpojení spojení.
CAM"Computer Aided Manufacturing". Souhrnn√© ozna√®en√≠ pro po√®√≠ta√®ov√© aplikace, jenŇĺ slouŇĺ√≠ k automatizaci v√Ĺroby, nap√ł. nastaven√≠ obr√°b√¨c√≠ch CNC stroj√Ļ.
Capi"Common ISDN Aapplication Programming Interface" definuje rozhran√≠ mezi hardwarem, tzn. ISDN kartou a komunika√®n√≠m softwarem, kter√Ĺ danou ISDN kartu pro svou √®innost pouŇĺ√≠v√° - t√≠mto rozhran√≠m se dos√°hlo relativn√¨ velk√© nez√°vislosti mezi v√Ĺrobci ISDN aplikac√≠.
CAS LatencyProdleva vystaven√≠ sloupce p√łi adresaci pam√¨ti.
CasemoddingUpraven√≠ PC sk√ł√≠n√¨ za estetick√Ĺm √®i praktick√Ĺm √ļ√®elem.
CCITT Po√®√°te√®n√≠ p√≠smena francouzsk√Ĺch slov ozna√®uj√≠c√≠ mezin√°rodn√≠ telekomunika√®n√≠ organizaci p√łi OSN - jinak t√©Ňĺ ITU - T.
CD"Compact Disk" Kompaktn√≠ disk, neboli datov√© m√©dium s optick√Ĺm z√°znamem. CD je disk na kter√Ĺ lze zapisovat pomoc√≠ vypalova√®ek a √®√≠st pomoc√≠ CD mechaniky.
CD-ROM "Compact Disc-Read Only Memory" √ąesky kompaktn√≠ disk ROM. SlouŇĺ√≠ k uchov√°n√≠ objemn√Ĺch digit√°ln√≠ch dat, kter√° se d√°le zpracov√°vaj√≠ na osobn√≠ch po√®√≠ta√®√≠ch. Data z CD-ROM lze pouze √®√≠st. Objem dat m√ĻŇĺe dosahovat aŇĺ 700 MB.
ChatRozhovor v√≠ce uŇĺivatel√Ļ po s√≠ti.
CI"Common Interface" Z√°suvka pro moduly, umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ vloŇĺen√≠ p√ł√≠stupov√Ĺch karet pro p√ł√≠jem k√≥dovan√Ĺch program√Ļ.
CinchSouos√Ĺ konektor pro p√łipojen√≠ analogov√©ho audio nebo video sign√°lu.
CircuitOkruh, kombinace dvou p√łenosov√Ĺch kan√°l√Ļ dovoluj√≠c√≠ obousm√¨rn√Ĺ p√łenos sign√°l√Ļ mezi dv√¨ma body, √®√≠mŇĺ je zabezpe√®ena jednotn√° komunikace.
Circuit switching P√łep√≠n√°n√≠ okruhu, forma komunikace ve kter√© je informa√®n√≠ p√łenosov√° cesta se sign√°lem o ur√®it√© konstantn√≠ rychlosti vymezena po celou dobu spojen√≠ dv√¨ma koncov√Ĺm uŇĺivatel√Ļm.
CLID"Calling Line Identication" Identifikace volaného nebo volajícího.
CLIP"Colling Line Idetification Presentation" Identifikace volajícího
CLIR "Calling Line Identication Restriction" Potlaèení identifikace volajícího.
CMI''Computer Managed Instructions'' Po√®√≠ta√®em √ł√≠zen√° v√Ĺuka.
CMYKPrincip tisku vetŇ°iny inkoustov√Ĺch tisk√°ren, v z√°sobn√≠ku jsou barvy azurov√°( Cyan),purpurov√° ( Magenta), Ňĺlut√° (Yellow) a samoz√łejm√¨ √®ern√° (blacK).
CNC"Computer Numerical Control". √ą√≠seln√° po√®√≠ta√®ov√° kontrola, syst√©m √ł√≠zen√≠ stroj√Ļ p√łi obr√°b√¨n√≠ v√Ĺrobk√Ļ.
CompandingTechnika konverze z analogu na digital, nosn√Ĺ sign√°l nap√ł. hlas proch√°z√≠ p√łes non-linearn√≠ elektrick√Ĺ obvod.
CPE"Customer Premises Equipment" koncov√° uŇĺivatelsk√° za√ł√≠zen√≠ jako jsou fax, telefon, PC, p√łipojen√° do telekomunika√®n√≠ s√≠t√¨.
CRC "Cyclic Redundancy Check" kontrola cyklick√Ĺm k√≥dem - jedn√° se o nejrozŇ°√≠√łen√¨jŇ°√≠ zabezpe√®uj√≠c√≠ k√≥d p√łi p√łen√°Ň°en√≠ dat.
CRT"Cathode Ray Tube" CRT monitory dnes jeŇ°t√¨ hojn√¨ pouŇĺ√≠van√©, p√łech√°z√≠ se na LCD.
CS"Counter Strike" St√ł√≠le√®ka, kter√° je zn√°m√° po cel√Ĺm sv√¨t√¨. Hraje se hlavn√¨ po netu. Verze Counter Strike: CS 1.5, CS 1.6, CS Condition Zero a CS Source.
CSD"Circuit Switched Data" typ ISDN komunika√®n√≠ho spojen√≠ ve kter√©m je informa√®n√≠ p√łenosov√° cesta s ur√®itou konstantn√≠ rychlost√≠ vymezena k uŇĺ√≠v√°n√≠ mezi dv√¨ma koncov√Ĺmi uŇĺivateli po celou dobu spojen√≠.
CUViz ALCU.
CUGs"Close User Groups" sluŇĺba ISDN dovoluj√≠c√≠ vytv√°√łen√≠ uŇĺivatelsk√Ĺch skupin maj√≠c√≠ vstupn√≠ pr√°va na koncov√© za√ł√≠zen√≠.

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | NahlŠsit chybu | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ