VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
EA"Electronic Arts" Vydavatel her. Vydavá napøíklad: NHL, FIFA, NBA, Madden, Need for Speed, Battlefield, The Sims, Black and White, BFME, The Godfather a haldy jiných skvìlých her.
EDGE''Enhanced Data Rate for GSM Evaluation'' Zvýšená rychlost pøenosu dat v GSM. Tato technologie se dá oznaèit jako nadstavba GPRS.
EISA"Extended ISA" 32 bitová sbìrnice v PC vzniklá rozšíøením sbìrnice ISA
ENIACPrvní elektronkový poèítaè sestavený za druhé svìtové války
EPG"Electronic Programme Guide" Elektronický prùvodce televizními programy, vysílaný spolu s televizním signálem (v Nìmecku se oznaèuje jako SFI).
ERP"Enterprise Resource Planning". Podnikové plánování zdrojù.
eSATAVlastnosti viz. SATA, avšak písmeno E znaèí "Hot plug" tzn zapojení za chodu PC, díky speciálnímu øadièi.
ESETviz. NOD32
Exploid Oznaèení pro nìjaký trik nebo kus programového kódu, pomocí nìhož hacker chybu v softwaru využije k vlastním cílùm.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ