VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
Operaèní systémOperaèní systém umožòuje komunikaci mezi aplikaèním Softwarem a Hardwarem. Hardware a Software spolu nemùže komunikovat bez operaèního systému. Funkce operaèního systému: správa pamìti, vstupnì výstupní operace, správa procesoru, správa souborù a spouští programy. U operaèního systému rozlišujem: jestli je grafický nebo pøíkazový režim, jednoúlohový nebo víceúlohový a jednouživatelský nebo víceuživatelský.
OSD"On Screen Display" Menu pøístroje, zobrazené na obrazovce televizoru, s jehož pomocí se provádí nastavení pøístroje.
OverclockingViz pøetaktování.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ