VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
UATAStarší ale stále hojnì používané rozhraní pøedevším optických mechanik. U HDD je toto rozhraní moc pomalé a zaèíná být i u optických mechanik vytlaèováno novìjším SATA. Rychlosti UATA 33/66/100/133
UDP"User Datagram Protocol" Uživatelský datagramový protokol, který pøenáší bez kontroly, potvrzení a trvalého spojení.
UMTS''Universal Mobile Telecommunications Standard'' Novìjší druh sítì od roku 2006. Univerzální standard pro pøenos hlasových dat a multimédií.
UnderclockingSnížení napájení nebo frekvence. Tím se sníží sice výkon, ale zvýší se životnost procesoru.
USB''Universal Serial Bus'' Univerzální sériová sbìrnice, jejíž rychlost je 12Mb/s. Dnes se vyskytují rùzné verze této sbìrnice. Nejrychlejší je zatím USB 2.0, jedná se o jednu z nejpoužívanìjších sbìrnic.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ