VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > SlovnŪk > Katalog
SlovnŪk
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

SlovnŪk

vöe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
DD"Dolby Digital" Digit√°ln√≠ form√°t, jenŇĺ obsahuje 6 kan√°l√Ļ a ty jsou: 2 p√łedn√≠, 1 st√łedov√Ĺ, 2 surroundy a kan√°l vyhrazen√Ĺ pro Low Frequency Effects, tzv. lfe kan√°l.
DD EX"Dolby Digital EX" Sedmi kan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t. V√Ĺborn√° iluze o prostoru.
DDR"Double Data Rate" Existuje tak√© DDR2 a oboje slouŇĺ√≠ k p√łenosu dat z a do RAM.
DealerProgram na zm√¨nu vyt√°√®en√©ho telefon√≠ho √®√≠sla u modemov√©ho p√łipojen√≠,GPRS
Debugger Tzv. ladic√≠ program, umoŇĺ√≤uj√≠c√≠ anal√Ĺzu softwaru. Protokoluje pr√Ļb√¨h programu a program√°tor√Ļm pom√°h√° p√łi odstra√≤ov√°n√≠ chyb.
DIAL UP Pomal√© modemov√© p√łipojen√≠, b√¨Ňĺ√≠c√≠ rychlost√≠ 54Kb/s
Dialer҆kodliv√° aplikace, jenŇĺ m√¨n√≠ parametry telefonick√©ho p√łipojen√≠ k internetu. P√Ļvodn√≠ √®√≠slo je p√łesm√¨rov√°no na jin√© telefonn√≠ √®√≠slo, jenŇĺ je podstatn√¨ draŇĺŇ°√≠, cena m√ĻŇĺe b√Ĺt aŇĺ 79 K√® za minutu. V tomto p√ł√≠pad√¨ nen√≠ probl√©m obdrŇĺet stotis√≠cov√Ĺ √ļ√®et za telefon.
Digit√°ln√≠ sign√°l√ą√≠slicov√Ĺ sign√°l.
Direct3DJe standardizovan√© rozhran√≠ spole√®nosti Microsoft. V√Ĺvoj√°√łi 3D aplikac√≠ a her p√łipravuj√≠ programov√© vybaven√≠ respektuj√≠c√≠ tyto standardy aby optimalizovali spolupr√°ci s 3D hardwarovou akcelerac√≠ r√Ļzn√Ĺch syst√©m√Ļ.
DisassemblerSoftwarov√Ĺ n√°stroj, kter√Ĺ bin√°rn√≠ programov√Ĺ k√≥d p√łev√°d√≠ do podoby assemblerov√©ho vyj√°d√łen√≠ srozumiteln√©ho √®lov√¨ku. Ide√°ln√≠ pro anal√Ĺzu program√Ļ, jejichŇĺ zdrojov√Ĺ k√≥d nen√≠ k dispozici.
Diskov√© oblastiN√¨kte√ł√≠ uŇĺivatel√© pot√łebuj√≠, aby syst√©m k jednomu pevn√©mu disku p√łistupoval jako k n√¨kolika samostatn√Ĺm disk√Ļm s vlastn√≠mi p√≠smeny.Tento p√ł√≠stup umoŇĺ√≤uje uŇĺivateli pouŇĺ√≠vat v√≠ce r√Ļzn√Ĺch souborov√Ĺch syst√©m√Ļ. Dis rozd√¨l√≠me na prim√°rn√≠ oblast(primary partition) - z n√≠Ňĺ se zav√°d√≠ systm√©m (aŇĺ 4 r√Ļzn√©) a rozŇ°i√łenou oblast(extended partition) na n√≠Ňĺ se poze ukl√°daj√≠ data. K rozd√¨len√≠ disku m√ĻŇĺeme poŇĺ√≠t dosov√Ĺ FDISK nebo DOSov√Ĺ i Windowsov√Ĺ program od Power Questu Partition Magic. Diskov√© oblasti je pak pot√łeba naform√°tovat na poŇĺadovan√Ĺ souborov√Ĺ syst√©m (Dosov√Ĺ p√ł√≠kaz FORMAT).
DitheringPokud se zobrazuje obraz se 24bitovou barvou na displeji s pouze 16 √®i 8bitovou barvou, mus√≠ doj√≠t k jeho p√łeveden√≠ na niŇĺŇ°√≠ po√®et barev Barvy, kter√© p√łesahuj√≠ r√°mec zobrazovac√≠ch moŇĺnost√≠ displeje, jsou nahrazeny kombinac√≠ jin√Ĺch barev, kter√© se jiŇĺ do 16 resp. 8bitov√© palety vejdou. Nap√ł√≠klad oranŇĺov√° se zobraz√≠ jako st√ł√≠d√°n√≠ Ňĺlut√Ĺch a √®erven√Ĺch bod√Ļ.
DLP''Digital Light Processing'' Princip digit√°ln√≠ho projektoru. Obraz je postupn√¨ prom√≠t√°n p√łes RGB filtry a optickou sestavu na DMD a p√łes dalŇ°√≠ optiku na projek√®n√≠ plochu.
DMD''Digital Mirror Device'' Digit√°ln√≠ zrcadlov√© za√ł√≠zen√≠.
Dolby SurraunnPrvn√≠ prostorov√° technologie od spole√®nosti Dolby. Je sloŇĺen√° ze t√ł√≠ kanal√Ļ: dvou p√łedn√≠ch a jednoho zadn√≠ho.
DPL"Dolby Pro Logic" Kan√°l p√ł√≠choz√≠ho zvuku, kter√Ĺ p√łich√°z√≠ zep√łedu. Kan√°l b√Ĺv√° zak√≥dov√°n ve stereo signalu s omezen√≠m rozsahu surroundu na 7 kHz.
DPL II"Dolby Pro Logic II" Kan√°l, kter√Ĺ dok√°Ňĺe dek√≥dovat na p√¨ti kan√°lech a Dolby Surround dek√≥duje tak√© klasick√Ĺ stereofonn√≠ sign√°l.
DPL IIx"Dolby Pro Logic IIx" Reduk√®n√≠ osmikan√°lov√Ĺ form√°t.
DriverOvlada√®, program, kter√Ĺ slouŇĺ√≠ ke konfiguraci a ovl√°d√°n√≠ hardwarov√©ho za√ł√≠zen√≠. Je dobr√© na str√°nk√°ch v√Ĺrobce stahovat sem tam za √®as n√¨jakou tu nov√¨jŇ°√≠ verzi.
DTS"Digital Theater Surround" Toto je v√≠cekan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t. Pracuje s dobrou kompres√≠, coŇĺ zaru√®uje vysokou kvalitu.
DTS-ES"DTS Extended Surround" Sedmi kan√°lov√Ĺ digit√°ln√≠ form√°t ( 6.1).
DVB"Digital Video Broadcasting" Standard digit√°ln√≠ho televizn√≠ho vys√≠l√°n√≠ pro p√łenos sign√°lu ve form√¨ MPEG-2.
DVB-C "Digital Video Broadcasting-Cable" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho kabelovou cestou. PouŇĺ√≠v√° se celosv√¨tov√¨, p√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVB-S "Digital Video Broadcasting-Satelite" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho satelitn√≠ cestou. PouŇĺ√≠v√° se celosv√¨tov√¨, p√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVB-T "Digital Video Broadcasting-Terrestrial" Standart digit√°ln√≠ho vys√≠l√°n√≠ p√łen√°Ň°en√©ho pozemn√≠mi vys√≠la√®i. PoŇĺ√≠v√° se v Evrop√¨, Austr√°lii, Africe a √®√°ste√®n√¨ v Asii. P√łen√°Ň°√≠ data v kompresi MPEG-2.
DVD"Digital Versable Disc" Pr√Ļmer kotou√®e: 12cm; kapacita 4,7GB (skute√®n√¨ vŇ°ak kolem 4,3GB); ukl√°d√° se na n√¨j v√¨tŇ°inou velk√© mnoŇĺstv√≠ dat, p√łedevŇ°√≠m filmy ve vysok√© kvalit√¨; existuj√≠ tak√© dvouvrstv√© a oboustrann√© DVD, oba tyto typy disk√Ļ maj√≠ p√łibliŇĺn√¨ 2x kapacitu.
DVIRozhran√≠ pro p√łenos obrazu v digit√°ln√≠ podob√¨ - pouŇĺ√≠v√° se p√łi propojen√≠ grafick√© karty po√®√≠ta√®e a LCD monitoru.

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | NahlŠsit chybu | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ