VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
ICMP"Internet Control Message Protocol" Protokol, který pøenáší øídicí a chybové zprávy pro síové protokoly IP, UDP a TCP. Nejznámìjší ICMP zprávou je pøíkaz ping.
ICQ''I Seek You'' Program, který umožòuje rychlý Chat.
IE"Internet Explorer" Internetový prohlížeè od firmy Microsoft. Internet Explorer je soucástí operaèních systémù Windows.
IIS''Internet Information Server'' Informaèní server pro Internet.
InformatikaSdìlení, zpráva. Informatika je školní pøedmìt zabývajcí se obvzl᚝ poèítaèi.
IntelVýrobce procesorù, napø. "Intel Pentium 4".
Intel XeonViz Xeon.
IP"Internet Protocol" Standardní síový protokol pro odesílání data gramù, podle IP jsou PC identifikovány (buïte opatrní, nikomu jí hned neøíkejte).
IPJedineèné identifikaèní èíslo v síti internet/LAN
ITU''International Telecommunication Union'' Mezinárodní telekomunikaèní unie. Sídlo má v Ženevì.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ