VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
GHZ''Gigahertz'' Jednotka vyjadøující výkon procesoru.
GPRS ''General Packet Radio System'' Obecný rádiový paketový systém. Spojení je trválé a platí se jen pøenesená data. K použití je zapotøebí mobil nebo modem, který podporuje funkci GPRS.
GPS''Global Position System'' Družicový systém, který zjistí polohu na Zemi.
GPU (Graphic Processing Unit)V pøekladu "grafická provádìcí jednotka" - jedná se o nejdùležitìjší èást grafické karty - hlavní èip, neboli jádro, které obsahuje miliony tranzistorù a vypoèítává informace k zobrazení.
GSM''Global System for Mobile communications'' Globální systém pro mobilní komunikaci.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ