VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Slovník > Katalog
Slovník
Nepřihlášený návštěvník

Slovník

vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PojemDefinice
XeonIntelovský serverový procesor; má poèet pinù buïto 603 nebo 604, bìhem krátké doby se doèkáme i nové LGA771. Jádro je èistì serverové a vysoce výkonné - prostì uzpùsobené na extrémní zatížení a neustály provoz. Xeony dnes již podporujou EM64T,a dualcore. Obvykle se umisují do serverù po dvojicích.
XGA"eXtended Graphics Array" Rozšíøené grafické pole. Typ adaptéru monitoru na poèítaèích PC.
xHTML"eXtensible Hyper Tes tMarkup Language" Rozšíøený HTML (báze XML).
XLS"eXceL Sheet" Oznaèení souboru tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel.
XML"Extensible Markup Language" - Znaèkovací jazyk používaný k pøedavání informací, napø. RSS nebo ATOM
XMS"eXtended Memory Standard" Standard rozšíøené pamìti.
XNS "Xerox Networking System" Síový systém firmy Xerox.
XOR "eXclusive OR" Exkluzivní souèet. Booleovská operace.

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ