VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Test - IcyBox - IB-351U
Nepihlen nvtvnk

Test - IcyBox - IB-351U

Po delším váhání jsem se rozhodl uveøejnit recenzi na externí box pro HDD. Tento box je kompletnì celohliníkový. Lehký a nabízí vcelku dobrý komfort pøi pøipojení k PC. Pøipojuje se pøes rozhraní USB 2.0 podporuje ovšem i 1.1. Já sám ho používám na 1.1 a pøi kopírování filmu který má 700MB to trvá znaènou dobu cca 25min. Díky tomuto neduhu bych rozhodne nedoporuèoval zakupovat tento externí box pokud nemáte rozhraní USB 2.0. V prodeji lze zakoupit ve dvou barvách støíbrné a èerné. Oba modely nabízejí možnost podsvícení modrou ledkou. Tato ledka bliká pøi pøenosu dat k PC nebo z PC do HDD. Model Icy Box IB-350U-BL podporuje pøipojení HDD pouze pøes IDE. Díky noze boxu lze bednièku postavit tak, aby nezabírala moc místa. Aplikoval jsem to pouze párkát pøi pøenosu dat HDD uvnitø silnì bzuèel. Øekl bych, že to není to pravé. Dále zaøízení podporuje funkci Hot Swap nebo Plug and Play, pro jednoduché pøipojení i za chodu poèítaèe. Zde se jedná o model IcyBox - IB-351U.

IcyBox - IB-351U


Rozmìry:
  • 220 x 117 x 37 mm
Hmotnost:
  • 350 g
Podporované operaèní systémy:
  • Microsoft Windows 98SE / 2000 / XP
  • Mac OS 9.0 a vyšší
Obsah balení:
  • Externí box
  • USB kabel
  • Napájecí adaptér
  • CD s ovladaèi
  • Instalaèní pøíruèka
  • Noha boxu

Cena této modifikace se dnes pohybuje kolem 900Kè.

Lze zakoupit i dražší variantu, která má vše co pøedchozí varianta ovšem podporuje navíc pøipojení k PC pøes rozhraní FireWire 1394a. Mírnì jiné je i pøíslušenství kde je navíc kabel pro FireWire 1394a. Signalizace stavu probíhá také trochu jinak zelená LED (zapnuto), èervená LED (HDD pracuje). Zde se jedná o model IcyBox - IB-351UE-BL. Cena této modifikace je cca 1300Kè.

Díky tomu, že oba modely jsou vyrobeny z hliníku dobøe odvádejí teplo. Model byl testován s 200GB diskem od firmy Maxtor.

IcyBox - IB-351U

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 26.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6594x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ