VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Jak pøetaktovat jakoukoliv grafickou kartu od nVidea
Nepihlen nvtvnk

Jak pøetaktovat jakoukoliv grafickou kartu od nVidea

Od jak živa je známo, že výkon GPU (procesor) se mìní o 5-30 % podle toho, jak kartu chladíte. Ovšem pøetaktovat pouze procesor není moc efektivní, proto je tøeba nataktovat i pamìti. Pamìti mùžeme pozvednout o 5-25 % výkonu.

Nejjednodušší, jak taktovat, je taktovat softwarovì. Jenže nárùst výkonu je pouze o 6%. U pamìtí je to však celkem slušných 12%.

Takže dost øeèí a jdeme na to!

Provedeme úpravu registru, abychom v ovladaèích našli složku „Clock Frequencies“. Úpravu registru si mùžete stáhnout ze sekce download.

Až si podle libosti nastavíte rychlost, nezapomeòte zaškrtnout Apply these settings at startup - jinak po restartu budete mít opìt standardní nastavení.

Zde je obrázek okna s taktováním:

taktovani

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jiøí Èervený
Datum: 13.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 14690x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

najd - 02.04.2008
nVidea? :-( co to zas má bejt? pan redaktor ani neví jak se to píše? smch ahá, já zapomnìl...od tohohle webu nemùžu nic lepšího èekat :-D

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ