VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > LPT efekt
Nepihlen nvtvnk

LPT efekt

Co budete potøebovat

Kuprexidovou desku, chlorid železitý, devíti žilový kabel, konektor 25 pinù, 8 kusù vysoce svítivých diod a hlavnì nìjaký software, napø.: LPT Led Flasher nebo LED Efekt.

Schéma zapojení LPT LED

Postup

Uøíznìte si kousek kuprexidové desky,aby se tam vešlo 8 diod, potom si nakreslete na kuprexidou desku lihovým fixem, kde se to vyleptá. Nalijeme si chlorid železitý do nìjaké misky, vložíme kuprexidovou desku. Pøibližnì po 15 minutách vyndáme a opláchneme ve vodì. Potom si vyvrtáme díry na diody, vložíme diody a pøiletujeme. Potom pøiletujeme kabely na kuprexidovou desku, k tìm diodám. Na druhou stranu tìch kabelù pøiletujeme LPT konektor (viz. obrázek). Pak jen pøipojíme do LPT portu k PC a spustíme výše uvedený software.

LPT LED LPT LED LPT LED LPT LED LPT LED

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Adam Kafka
Datum: 19.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 11225x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ