VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Návod na výrobu chladièe CPU
Nepihlen nvtvnk

Návod na výrobu chladièe CPU

Odstraòte vìtráèek z pasivního chladièe.

navod

Seškrábejte barvu ze spodní strany pasivního chladièe.

navod

Pro výrobu vodního chladièe budete potøebovat tenký mìdìný plech a 60 W pájeèku (40 W asi bude slabá).

navod

Pilníkem odstraòte boèní nátìr, aby se lépe pøichytlo silikonové lepidlo.

navod

Položte chladiè na kus mìdìného plechu a vše poøádnì rozmìøte...

navod

Plech nastøíhejte nùžkami na plech, obyèejné nùžky byste mohli ztupit.

navod

Vytvoøte si také mìdìnou trubièku, použijte tužku pro tvarování.

navod

Trubièku po celé délce spájejte.

navod

Vytvoøte nádobku podle obrázku a vyvrtejte díry pro trubièky.

navod

Zkontrolujte velikost a hlavnì zkontrolujte rohy.

navod

Spájejte všechny rohy a vyzkoušejte vytvoøenou nádobku ještì jednou.

navod

Pøeøíznìte trubièku na dva kusy a pøipájejte je k nádobce.

navod

Spájejte všechny ostatní spoje.

navod

Namontujte kohoutky, kterými budoucí chladiè pøezkoušíte.

navod

Dejte dohromady nádobku a pasivní chladiè, spojení proveïte silikonovou pastou podle dalšího obrázku.

navod

Úèinnost chladièe je vyšší, pokud je voda pøivádìna shora...

navod

Sežeòte si nìjaké èerpadlo (jedno je napø. v autì u postøikovaèe na okna). Èerpadlo nejdøív vyzkoušejte.

navod

Otestujte vodní chladiè na suchém papíøe.

navod

Chladiè pøipevnìte na procesor pomocí gumièky.

navod

Instalace je kompletní. Hodnì štìstí.

navod

Ještì dobrá rada: pøece jen, voda bývá vodivá, tak radìji použijte destilovanou, která v poèítaèi snad nezanechá takovou paseku (spálená deska, procesor...).

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub Plšek
Datum: 19.04.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 13328x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

kubik23 - 04.07.2007
Mì se to líbí, ale enchci to dát na CPU ale na HDD a chci se zeptat kde mám sehnat ty kohoutky...

Ad!ss - 31.01.2007
a tak jestli má P.1 133Mhz tak to ani nepotrebuje ten pasiv.. ani vodu ... smch

A2C - 01.07.2006
tak toto by som sa fakt bál spravi nieto si to ešte da do PC

zbync - 09.05.2006
to si snad delas prdel ne???:D :-) :-) :-) takovej navod by nevymslel zak zvlastni skoly..........kazdej magor prece vi ze heatsink musi na cpu sedet jak prikovanej,..........vod ceho se asi pouziva teplovodna pasta??? :D s tim tvym navodem bys to CPU uchladil asi tak 2 minuty mozna ani to ne....

SirAnthony - 22.04.2006
Tu gumièku snad nemùžeš ani myslet vážnì!

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ