VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Vyplatí se pøetaktovat ?
Nepihlen nvtvnk

Vyplatí se pøetaktovat ?

Vìtšina nezkušených si myslí, že èím vìtší originální frekvence procesoru tím vyšší výkon. Není to však pravda. Proto odpovídám ANO, vyplatí se pøetaktovat. Vemte si 2 úplnì stejné procesory, ale s rozdílnou jejich frekvencí napø 2,4 GHz a 3,06 GHz Prescotty. První má násobiè 18x a druhý 23x, pøitom oba mají stejnou frekvenci FSB 133 MHz. Narovinu vám øeknu, že je lepší koupit levnìjší procesor s nižší frekvencí prcesoru než ten dražší. Proè ? Protože víme-li že oba procesory jsou totožné až na výslednou frekvenci procesoru, ale FSB mají oba stejnou, mùžeme s klidem øíci, že se dá dostat levnìjší procesor na tuto frekvenci 3,06 GHz a pøitom bude výkonìjší než takto originálnì nataktovaný.

První procesor:

Násobiè: 18x
Frekvence FSB: 133 MHz
Výsledná frekvence CPU: 18 x 133 = 2400 MHz (2,4 GHz)

Druhý procesor:

Násobiè: 23x Frekvence FSB: 133 MHz Výsledná frekvence CPU: 23 x 133 = 3060 MHz (3,06 GHz)

Pøetaktujeme-li první procesor na frekvenci 3,06 GHz bude FSB èinit 170 MHz. 18 x 170 = 3060 MHz (3,06 GHz) Myslím, že snad jen u pár kouskù procesorù Intel se dá hýbat s násobièem. Pøetaktování násobièem pøinese jen minimální výkon a u tìchto procesorù by to asi nešlo. Kdby to šlo, svùj násobiè na procesoru bych si klidnì ještì snížil z 18 na 16. Jediné, co mùžete udìlat pro zvýšení výkonu je to, že koupíte levnìjší procesor a zvýšíte frekvenci FSB tak, aby spolu s násobièem vyšla frekvence na kterou jste chtìli dosáhnout.

Tento èlánek byl inspirován vlastní zkušeností s mým Prescottem 2,4 GHz (18x133). Chtìl jsem se frekvencí vyrovnat Celeronùm taktované na 3,06 GHz

Pøed:

18 x 133 = 2400

Po:

18 x 170 = 3060

Srovnání s mým CPU po pøetaktování s originálnì taktovaným procesorem na 3,06 GHz:

18 x 170 = 3060 (mùj s OC)
23 x 133 = 3060 (orig. nataktovaný pomocí násobièe)

Podle mì je zvyšování násobièe jen dalším lákadlem na ménì zkušené zákazníky, a proto se nenechte nachytat a kupujte procesory s nižší celkovou frekvencí, protože potom bude výkon na stejné frekvenci vìtší s pøetaktovaným než s originálnì taktovaným pomocí násobièe.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 17.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 9918x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ