VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Video ukázky pro sdílení souborù pøes RAPIDSHARE a další
Nepihlen nvtvnk

Video ukázky pro sdílení souborù pøes RAPIDSHARE a další

Tipy a triky pro sdílení souborù pøes FTP – èást 2.

NEJDØÍVE DOPORUÈUJI PØEÈÍST PRVNÍ ÈÁST ÈLÁNKU

Pokraèování tématu o sdílení souborù je na svìtì. V minulé èásti jsem vám vykládal o serverech, akcelerátorech, kde je možno sdílet data, ale také o anonymizaèním pluginu xyzproxy do Firefoxu. Dnešní díl budu vìnovat studiu tìchto sítí do podrobna, více návodù, jiné servery a další tipy a triky ;-)...

Tento díl bude obsahovat i malé pøekvapení v podobì videí, které slouží jako návody na stahování ze sdílecích FTP serverù

Videa ke stažení

Tak, teï jedna zajímavost, která se opravdu jen tak nevidí...

Poskytovateli internetu, kterého má mùj bratranec, se nedavno porouchal internet (no…porouchal v dobrém smyslu ;-) a mìl rychlost internetu 1024,4Mbit/sec = 169,2MB/sec. Problém byl v tom, že tato rychlost se nedala plnì využít, protože by zaprvé musel mít bratranec gigabit LAN a za druhé by musel mít extra rychlý disk, který je dnes pouze snem každého z nás :-(. Škoda, že se tato událost nestala i mì. Já bych toho dokázal využít :-D

Zajímavost - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz

Také si zde mùžete stáhnout ukázku o úvodních stránkách FTP serverù a uploadování souborù na nì

Server - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5921x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ