VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Autorádio SONY MEX-BT5000
Nepihlen nvtvnk

Autorádio SONY MEX-BT5000

Tentokrát jsem si pro vás pøipravil nìco, co tu ještì nebylo. To nìco je autorádio od spoleènosti SONY s oznaèením MEX-BT5000. Není to obyèejné rádio. Doufám, že vás o tom pøesvìdèím. Dokáže hrát i bez drátù, takže není urèené jen autùm. Spoleènost SONY vložila do tohoto rádia Bluetooth rozhraní. Rádio má v možnostech se propojit s mobilním telefonem a využívat ho jako handsfree sadu. Na displeji se mùže zobrazit telefonní seznam, který je uložen v pamìti mobilního telefonu. Rádio má v sobì zabudovaný mikrofon. Lze si pøehrávat pomocí Bluetooth hudbu z jiných zaøízení (notebook, mobil, PC, MP3 pøehrávaè,…) Cena je 13000Kè, což si myslím, že je úmìrné výkonu a možnostem tohoto autorádia. Snad jediné mínus je, že se bohužel u nás ve znaèné míøe krade.

Autorádio SONY MEX-BT5000

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 26.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 10278x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ