VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Doplòky do kanceláøe
Nepihlen nvtvnk

Doplòky do kanceláøe

Pøipravil jsem si pro vás ètyøi doplòky. Samozøejmì ze svìta hardwaru. Není to nic nového, ale jsou to užiteèné hraèièky. Mám pro vás optickou myš, která není obyèejná. Je totiž na ukazováèek. Pak pro vás mám USB Flashdisk zabudovaný ve funkèní propisce. Dále opìrku MouseBean, která pomùže pohdlnému myšování. A na konec mobilní skener o velikosti tužky.

Myš na ukazováèek

V Japonsku vznikla optická myš s modelovým èíslem EEM-GTMS-300BK. Odlišná od normální optické myši je tím, že je menší než je obvyklé a je na ukazováèek. Pøipojuje se pøez USB konektor, ale možná se zaène vyrábìt i verze pøes Bluetooth. Optický senzor s citlivostí 800dpi snímá z vyšší výšky než normální optické myši. Díky tomu s ní mùžete jezdit skoro všude a je vhodná pro cestonání. Myš má dvì tlaèítka a skrolovátko na boku. Výrobek je urèen pøedevším pro praváky. Funguje na operaèních systémech Windows XP/2000/Me/98SE.

Flashdisk zamontovaný v propisovací tužce

USB pamìový klíè se vyrábí v mnoha barvách, ale také s rùznou kapacitou. Tento vynález vyniká elegancí. Propiska je bohužel trochu težší než normalní. USB klíè je pevnì pøipevnìn a dá se pouze vyšroubovat, takže by se nemìlo stát, že najednou vám zmizí horní èást propisovací tužky. Tužka je skoro bezchybná, ale jestli se rozhodnete si ji koupit, tak si dejte pozor na pomalé USB rozhraní 1.1.

Opìrka MouseBean pro myš

Snad všechny už jednou potkala ukrutná bolest v zápìstí, když jste dlouho myšovali. Od této bolesti vám snadno pomùže opìrka MouseBean. Snadno se pøichytí ke každé myši. Efekt je zaruèený a dostaví se ihned. Opìrka funguje na rùzném povrchu, je k mání v mnoha barevných kombinacích.

Mobilní skener Planon DocuPen

Naè si poøizovat obrovský skener. To snad už multifunkèní zaøízení. To je ale obrovské. Mám pro vás nìco menšího. Skener Planon DocuPen o velikosti obyèejné tužky. Staèí položit na dokument, který chcete skenovat. Zmáèknete tlaèítko jednou pro 100dpi a dvakrát pro 200dpi. Pak už jen staèí pøejet dokument ze shora dolù. Mobilní skener je snadno pøipojitelný k PC. Pøi koupi obdržíte také software PaperPort 8.0 SE. Skenování je bohužel èernobílé.

myš na prst- pøevzato z news.ferra.ru minidisk - pøevzato z www.pny.fr minidisk - pøevzato z www.asd.co.uk minidisk - pøevzato z common.ziffdavisinternet.com
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 10.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 6642x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ