VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Vše pro naše ratolesti
Nepihlen nvtvnk

Vše pro naše ratolesti

Mám pro vás jeden poèítaè pro dìti od Walt Disney a dvì spoleènosti, které vyrábìjí dìtské pøíslušensví. Pøíslušensví zpøíjemòuje dìtem atmosféru u poèítaèe. Poèítaè pak splyne s ostatními hraèkami v dìtském pokoji. Proto jsem si pro vás pøichystal tøi menší èlánky. Ty vám mùžou pomoci pøi výbìru a zlepšení poèítaèe pro vaše dìti.

Disney Dream Desk PC

Známá spoleènost The Walt Disney Company pøišla na trh s Disney Dream Desk PC. Je to sestava, která má v sobì LCD monitor, jenž má uši myšáka Mickeyho. V monitoru jsou zabudované reproduktory. Dále je v sestavì klávesnice, myš, tiskárna a PC. To vše je sladìno do modré barvy a tvarováno pro dìtské ruce. V casu je skryt procesor Celeron D 330 a kombo mechanika. Pøi koupi už naleznete v systému spousty her a software je upravený pro nevhodný obsah na internetu. Tudíž si mùže dítì volnì serfovat po internetu, hrát hry nebo dìlat jiné aktivity na poèítaèi. Celou sestavu lze poøídit za 25 000 Kè.

Pøíslušenství od spoleènosti KidzMouse

Spoleènost KidzMouse nabízí dìtské pøíslušenství. To se mùže hodit pro spestøení dìtského pokojíèku a zpøíjemnìní atmosféry u poèítaèe. Lze si koupit klávesnici, myš a sluchátka. To vše pùsobí gumovì na dotek. Cena klávesnice 750 Kè, myši 630 Kè a sluchátek 500 Kè.

The Frog Family - Pinguin Set 5 in 1

Tuto sadu vyrábí známá firma The Frog Family, která je proslavená výrobou PC pøíslušenství pro malé dìti. Sada obsahuje klasickou klávesnici, klasickou kulièkovou myš, reproduktory 2.1, webovou kameru a rádio. To vše je sladìno do dvou barev, ve tvaru tuèòáka. Tato sada se urèitì dìtem bude líbit, jestliže si ji koupíte, bude dobøe pasovat dobøe do dìtského pokojíèku. Sada zpøíjemní praci a hraní dìtí na poèítaèi. Frog Family nabízí také koupi jednotlivých dílù. Cena se pohybuje okolo 1 800 Kè.

Obrázek 1 pøevzat z: www.nikkeibp.co.jp Obrázek 1 pøevzat z: www.rmlearning.com Obrázek 1 pøevzat z: www.xcomputer.cz

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 28.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 6127x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ