VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Batohy na vše
Nepihlen nvtvnk

Batohy na vše

Pøipravil jsem si pro vás tøi batohy. První batoh je urèen pro pøíslušenství a skøíò formátu midi tower. Další batoh je urèen pro herní zaøízení a potøebné vìci. Nakonec je zde kufr, který je jako sejf. Takže nemusí mít majitel strach o uložený notebook. Každý je pro nìco jiného, takže si každý vybere batoh, který by se mu hodil.

Sharkoon Gamer Bag

Tento batoh je urèen pro všechny co potøebují brát svùj poèítaè sebou. Do batohu se opravdu vejde klávesnice, myš, veškeré pøíslušenství, ba dokonce i skøíò formátu midi tower. Batoh si lze poøídit v èervené a v modré barvì. Není na záda, ale má ucho. Cena je skoro smìšná. Myslím si, že 600 Kè nikoho nezabije.

LASR GamePak

Tento batoh je vyroben tak, aby se do nìj vešla všechna herní zaøízení (Playstation, XBOX…) a rùzné další vìci. V batohu je devìt míst na CD/DVD, kapsa na èasopis, kapsa na joystick a dvì kapsièky na pamìové karty. Lze používat uložené herní zaøízení bez toho, abyste ho vybalili. Cena je 1 050 Kè.

Dicota AeroCase

Tento kufr je urèen pro notebook a pøíslušenství k nìmu. Nemusíte mít strach svìøit kufru drahý notebook. Kufr má pevnou konstrukci a obsah kufru chrání dva kódové zámky, které zlodìj jen tak neoblafne. Vnitøek je rozdìlen na nìkolik èástí. Cena tohoto pøenosného trezoru je 4 700 Kè.

taška 1 pøevzata z http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GAXB_008_1k.jpg taška 2 pøevzata z http://www.nlgaming.com/games/1046/ps2_zoomed.jpg taška 3 pøevzata z http://www.okcomputers.cz/foto/F3/DIC010.jpg

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 18.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6328x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ