VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Nejdražší MP3 iBeat Organix Gold
Nepihlen nvtvnk

Nejdražší MP3 iBeat Organix Gold

Dnešní lidé již nevìdí, co by kupovali. Dùkazem tohoto tvrzení je, že rusko-kanadský miliardáø Alex Shnaider si nechal na zakázku vyrobit vysoce luxusní MP3 pøehrávaè. MP3 pøehrávaè využívá nejmodernìjší technologie a je velice miniaturní. Vzhledovì je velice elegantní. Pøístroj vyrobila firma TrekStor (výrobce pøenosných a záložních vysoce kvalitních zaøízení). Tento model, který firma vyrobila, je nejdražším na svìtì. Model se tak právem jmenuje iBeat Organix Gold.

www.pressebox.de/uploads/images/23546_200_160.jpg

A teï nìkolik velice zajímavých informací o vzhledu pøehrávaèe. Celý pøehrávaè je potažený 18 karátovým zlatem, zdobený 63 diamanty a nechybí ani pìkný øetízek s polodrahokamy. Klenotníci strávili nad tímto výrobkem cca 100 hodin. A cena tohoto pøehrávaèe? No pro obyèejné smrtelníky to opravdu nebude. V pøepoètu stojí více než 450 000 Kè! Díky této cenì je nejdražším na svìte. A mùžete se tìšit, jeho výrobce míøí i do èeské republiky!

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 09.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 6601x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ