VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > GateWatch
Nepihlen nvtvnk

GateWatch

Všeobecnì o pøístroji

Tento pøístroj je opravdu unikátní. GateWatch má za úkol regulovat otáèky vìtrákù a zjišovat teplo na disku, grafické kartì, procesoru a ve vnitø CASE. Z toho vyplývá, že mùže regulovat max. 4 vìtráky najednou. Má podsvícený display, který má unikátní úhlopøíèku 7 cm. Barvy podsvícení jsou modrá, rùžová a èervená. Je to v angliètinì, což vùbec nevadí, protože i ménì zkušený uživatel bude zkratkám rozumìt. U nás se prodává ve dvou barvách-støíbrné a èerné. Snad jediným jeho neduhem je velikost, zabere totiž dvì 5,25“ pozice, ale pokud máte v CASE místo, nenechte si tento produkt ujít. Tento pøístroj vyrobila firma AeroCool. Na display je malý dinosaurus, který hýbe ocáskem, a když teplota pøekroèí námi nastavenou hranici, ocas se hýbe rychleji, obrazovka zèervená a pøístroj pak vydává zvuky jako budík. Dále jsou na display hodiny a nastavená hlasitost.

Zamontování pøístroje

Zamontování pøístroje je jednoduché øekl bych spíše banální. Myslím, že zde není potøeba nijak popisovat jak zamontovat GateWatch, protože je vše jasnì v manuálu. Manuál je sice v angliètinì, ale má tam velmi pøehledné obrázky. K pøístroji dostanete 4x lepítka na pøilepení senzorù, 4x senzor na snímání teploty, 4x prodlužovací kabílky k vìtráèkùm a nakonec i 4x šroubky. Šroubky nesmíte ztratit, protože jsou atypické. Až budete pøipevòovat senzory, tak je nezapomeòte dát co nejvíce ke zdroji tepla. To je asi tak vše o zmontování pøístroje.

Mùj názor na GateWatch

GateWatch je ve svém oboru opravdová špièka. Já osobnì jsem si ho koupil a jsem velice spokojen. Myslím si že i cena je pøíznivá - 1259 Kè není tolik na to, co to umí. Pøístroj je opravdu kvalitní.

Plusy a mínusy GateWatch

+ možnost monitorování teplot
- velikost
+ velký display
- jen ètyøi lepítka na pøilepení senzorù

GateWatch

Vypnutý Gatewatch

Obsah balení

Pøipojení baterie

Zdroj fotek je www.pctuning.cz (bohužel nevlastním digitální fotoaparát)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 3318x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ