VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > 3D brýle od firmy eDimensional
Nepihlen nvtvnk

3D brýle od firmy eDimensional

Firma eDimensional nabízí trojrozmìrný pohled na aplikace, které tuto schopnost podporují. Pøirovnat to jde napøíklad k iMaxu, ale rozdíl je v tom, že firma eDimensional vyrábí mnohem kvalitnìjší brýle. Zástupcem firmy eDimensional u nás je spoleènost High in the Sky. Lze si vybrat, zdali mají mít brýle kabel nebo jestli mají být na vysílání.

Tyto brýle jsou urèeny jen pro vlastníky opravdu kvalitních CRT monitorù, tudíž nepotìším ty, kteøí vlastní LCD monitory. Také 3D brýle vyžadují kvalitní sestavu PC, která by mìla zahrnovat videokartu a grafickou kartu od nVidie. Jestliže se rozhodnete koupit 3D brýle od firmy eDimensional a nemáte kvalitní sestavu, mùžou vás zaèít bolet oèi a mùžete dostat bolesti hlavy.

brýle

Jestliže podmínky dodržíte, v žádném pøípadì potíže nebudou. 3D brýle se také hodí na hraní her, obzvláštì nových. U nových her máte 99% jistotu kvalitního trojrozmìrného obrazu. To se nedá øíct o starších hrách. Jelikož ne každá hra podporuje 3D pohled. Spousty nových her už jsou pro 3D pohled uzpùsobené.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 18.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8556x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ