VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Pyramat PM300
Nepihlen nvtvnk

Pyramat PM300

Pyramat PM300 je snem každého. Pyramat je urèen pro hraní her, poslouchání hudby, ba dokonce k relaxaci. Díky tomuto lehátku není nutno si poøizovat hluèné reproduktory, ale pøi pohodlném ležení vám zvuk sám proudí do uší. Pyramat neumožòuje prostorový zvuk, ale pouze stereo.

pøevzato z www.baronbob.com

Pøi ležení to ani nevadí a navíc jev lehátku zabudované vibrování, což umožòuje kvalitní zážitky ze hry. Mùžete ruènì nastavovat hlasitost a úroveò basù. Umožòuje pøipojení sluchátek i propojení více hráèù. Pyramat nabízí mnoho poloh. Napøíklad ho rozložit jako lehátko nebo si mùžete složit køeslo.

pøevzato z images.amazon.com

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 03.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 3634x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ