VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Chytrá zásuvka
Nepihlen nvtvnk

Chytrá zásuvka

Po delší dobì se zase objevila naprostá malièkost, která vám ale nevídaným zpùsobem mùže usnadnit život...

Všichni majitelé PC s bohatou škálou periférií jistì alespoò jednou narazily na problém s elektrickými zásuvkami. Vìtšina lidí tento problém øeší pomocí prodlužek, rozdvojek atd. Tím mohutní sple kabelù a všeho nepìkného nepoøádku kolem. Problém s klasickou zásuvkou pro dvì zaøízení je ten, že nelze umístit jistý druh kabelu do obou tìchto zásuvek. Toto je právì vyøešeno v zásuvce o které vás prostì musím informovat. Horní je totiž pootoèena o nìkolik stupòù a tím je vytvoøen dostateèný prostor pro oba kabely. Více vám napoví obrázek, ze kterého je všechno jasné a asi není dùvodu proè to nìjak více komentovat. Kdyby si tuto zásuvku chtìl nìkdo poøídit, má možnost ji sehnat u firmy BB, spol. s r.o. Elektro-Praga za cenu 150 - 360,- Kè.

zasuvka


© Jakub Plšek
Datum: 09.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 3987x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ